LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC TẠI HÀ NỘI

- Tháng 5 phơi phới - điểm TOEIC tấn tới cùng Ms Hoa TOEIC các em nhé. Đây là thời điểm vàng để học TOEIC, nhanh tay đăng ký học để được cam kết vừa có chứng chỉ TOEIC, vừa tự tin giao tiếp các em nha.

Đặc biệt, tháng 5 này khi đăng ký học bạn sẽ được:

♥️ Thêm bạn thêm vui, giảm 300K khi đăng ký nhóm có bạn nữ

♥️ Gia sư nhóm nhỏ free trong suốt quá trình học

♥️ Tài khoản học online trọn đời

(Không áp dụng cho khóa Luyện đề)


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24245 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 11/05/2022 Đăng ký
BA24592 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 19/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE23719 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 05/05/2022 Đăng ký
PRE24246 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 06/05/2022 Đăng ký
PRE24594 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 19/05/2022 Đăng ký
PRE24595 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A23722 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 09/05/2022 Đăng ký
A23722 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 09/05/2022 Đăng ký
A24603 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 12/05/2022 Đăng ký
A24596 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
A24597 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 30/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24598 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/05/2022 Đăng ký
B24599 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 30/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ23724 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 08/05/2022 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24375 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 19/05/2022 Đăng ký
BA24681 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
BA24376 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
BA24377 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 30/05/2022 Đăng ký
BA24378 TOEIC/GT - Ca 7 (9h00-10h30, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE23528 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 09/05/2022 Đăng ký
PRE24379 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 13/05/2022 Đăng ký
PRE24421 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
PRE24420 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
PRE24425 TOEIC/GT - Ca 5 (9h00-10h30, thứ 2,4,6) 30/05/2022 Đăng ký
PRE24423 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A24438 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 16/05/2022 Đăng ký
A24439 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
A24440 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
A24441 TOEIC/GT - Ca 7 (9h00-10h30, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24436 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 30/05/2022 Đăng ký
B24437 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ24434 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 29/05/2022 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA23929 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 12/05/2022 Đăng ký
BA24919 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
BA24920 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24921 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 06/05/2022 Đăng ký
PRE23930 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 11/05/2022 Đăng ký
PRE24922 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
PRE24923 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A24925 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
A24926 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
A24927 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
A24924 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24928 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 21/05/2022 Đăng ký
B24929 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Level C (750+)
C24930 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ23940 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 29/05/2022 Đăng ký
LĐ24931 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA23783 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 06/05/2022 Đăng ký
BA24804 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 21/05/2022 Đăng ký
BA24803 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
BA24805 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 30/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24806 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 14/05/2022 Đăng ký
PRE24807 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A23788 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 09/05/2022 Đăng ký
A25121 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
BA25120 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
B24811 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
B24810 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 21/05/2022 Đăng ký
Level C (750+)
C24821 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 27/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ23792 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 08/05/2022 Đăng ký
LĐ24822 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 22/05/2022 Đăng ký
LĐ24823 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 29/05/2022 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA23492 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 07/05/2022 Đăng ký
BA24496 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
BA24495 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 26/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24498 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
PRE24497 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 30/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A24501 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
A24500 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24502 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
A24501 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ24503 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 22/05/2022 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24654 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 05/05/2022 Đăng ký
BA24745 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
LTTPRE24784 TOEIC/GT - Ca 5 (9h00-10h30, thứ 2,4,6) 06/05/2022 Đăng ký
PRE24732 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A24746 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24733 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí