LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC TẠI 6 CƠ SỞ HÀ NỘI

- Tháng 5, thời điểm vàng để học TOEIC đã đến rồi, nhanh tay đăng ký học để được cam kết vừa có chứng chỉ TOEIC, vừa tự tin giao tiếp các em nha.

Đặc biệt, tháng 5 này khi đăng ký học bạn sẽ được:

♥️ Tặng gói gia sư nhóm nhỏ free

♥️ Kho bài giảng online không giới hạn thời gian của Anh ngữ Ms Hoa

♥️ Và học bổng trị giá 300K - 500K khi đăng ký học nhóm


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic131 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
21/06/2021 Đăng ký
Basic106 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3575 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
24/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2701 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
25/06/2021 Đăng ký
A2702 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1016 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
07/06/2021 Đăng ký
B1057 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
21/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D469 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
27/06/2021 Đăng ký
D468 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
30/06/2021 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA161 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
08/06/2021 Đăng ký
BA162 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
28/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3576 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
07/06/2021 Đăng ký
Pre3577 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
Pre3578 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
30/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2676 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
23/06/2021 Đăng ký
A2677 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/06/2021 Đăng ký
A2678 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1046 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
23/06/2021 Đăng ký
B1047 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD460 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
27/06/2021 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic135 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
18/05/2021 Đăng ký
Basic136 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
31/05/2021 Đăng ký
BA167 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
24/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3586 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
19/06/2021 Đăng ký
Pre3587 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
30/06/2021 Đăng ký
Pre3588 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2681 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
23/06/2021 Đăng ký
A2682 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1050 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
29/06/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C50 Ba-Năm-Bảy
17h45PM - 19h15PM
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD461 Sáng chủ nhật
8h30AM - 11h30AM
27/06/2021 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic137 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/05/2021 Đăng ký
Basic138 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
24/05/2021 Đăng ký
BA166 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
09/06/2021 Đăng ký
BA165 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
24/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3584 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
10/06/2021 Đăng ký
Pre3585 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
23/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2680 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1049 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
23/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D441 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
27/06/2021 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic139 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/05/2021 Đăng ký
Basic139 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
16/06/2021 Đăng ký
Basic164 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
25/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3581 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
18/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2639 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
07/06/2021 Đăng ký
A2703 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/06/2021 Đăng ký
A2704 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
30/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1024 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
07/06/2021 Đăng ký
B997 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
08/06/2021 Đăng ký
B1048 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D442 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
20/06/2021 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA140 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
31/05/2021 Đăng ký
BA160 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3490 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
28/06/2021 Đăng ký
PRE3575 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2602 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
15/06/2021 Đăng ký
A2675 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1045 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C47 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D470 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
27/06/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA07 20h00-21h30
thứ 3,5,7
20/06/2021 Đăng ký
BA06 20h00-21h30
thứ 2,4,6
28/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
TTA58 20h00-21h30
thứ 2,4,6
11/06/2021 Đăng ký
TTA57 20h00-21h30
thứ 2,4,6
21/06/2021 Đăng ký
TTA56 20h00-21h30
thứ 3,5,7
22/06/2021 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí