LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC TẠI HÀ NỘI

Chào tháng 11, Ms Hoa TOEIC dành vô vàn ưu đãi hấp dẫn cho các bạn khi đăng ký khoá học TOEIC tại trung tâm.

♥️ Trong tháng 11 này, khi đăng ký học bạn sẽ được:
Khi đăng ký cá nhân:

- Giảm 200.00đ/level khi đăng ký 2 level
- Giảm 500.000đ/level khi đăng ký 3-4 level 
- Giảm 700.000đ/level khi đăng ký từ 5 level trở lên
Giảm thêm 5% cho học viên lên lớp 

Khi đăng ký nhóm:
- Giảm 300.000đ/học viên khi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
- Giảm 500.000đ/học viên khi đăng ký nhóm từ 4 học viên trở lên

Một năm sắp trôi qua, nhanh tay đăng ký học để quyết tâm chinh phục TOEIC trước thềm năm mới nào! ♥️


CS1: 188 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN [94]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50959 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/12/2023 Đăng ký
BA50957 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
22/12/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50968 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
05/12/2023 Đăng ký
A53028 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
08/12/2023 Đăng ký
A53035 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/12/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B53036 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
09/12/2023 Đăng ký
B53037 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/12/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ53039 Chủ nhật, 08:30-11:30 24/12/2023 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51486 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
14/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49497 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
09/11/2023 Đăng ký
PRE49449 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
PRE51403 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/11/2023 Đăng ký
PRE51488 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A51404 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B51477 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
B51479 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS51453 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS51455 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C51449 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51457 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/11/2023 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50807 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
01/11/2023 Đăng ký
BA49018 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
07/11/2023 Đăng ký
BA50808 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
23/11/2023 Đăng ký
BA50809 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50810 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
06/11/2023 Đăng ký
PRE49024 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
06/11/2023 Đăng ký
PRE50811 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
11/11/2023 Đăng ký
PRE50812 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/11/2023 Đăng ký
PRE50813 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
28/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50814 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
06/11/2023 Đăng ký
A50815 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
10/11/2023 Đăng ký
A50816 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
21/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49039 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
B50817 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
15/11/2023 Đăng ký
B50819 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
21/11/2023 Đăng ký
B50820 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
B49039 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
LĐ50821 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/11/2023 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51462 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
25/11/2023 Đăng ký
BA51464 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE51609 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/11/2023 Đăng ký
PRE51450 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
14/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49458 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
02/11/2023 Đăng ký
A51460 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
21/11/2023 Đăng ký
A51454 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49463 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
06/11/2023 Đăng ký
B51456 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
22/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C51466 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
30/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51458 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/11/2023 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51066 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/11/2023 Đăng ký
BA51065 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE51805 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
21/11/2023 Đăng ký
PRE51067 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
21/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48939 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
07/11/2023 Đăng ký
A51068 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B48941 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
10/11/2023 Đăng ký
B48940 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
10/11/2023 Đăng ký
B51069 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51070 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/11/2023 Đăng ký

CS6: Long Biên, 388 Nguyễn Văn Cừ; [112]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51095 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
21/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE48831 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
06/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48841 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
06/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B48834 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
07/11/2023 Đăng ký
B51655 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
27/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ48833 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
06/11/2023 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Ms Hoa TOEIC các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho bạn ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Ms Hoa TOEIC sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Ms Hoa TOEIC với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí