Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Anh ngữ Ms Hoa

Lịch Khai Giảng

Hà Nội

Lịch Khai Giảng

Hồ Chí Minh

Lịch Khai Giảng

Đà Nẵng

Lịch Khai Giảng

Hải Phòng

Lịch Khai Giảng

Bình Dương


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic81 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
10/04/2021 Đăng ký
Basic106 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
24/04/2021 Đăng ký
Basic107 Hai-Bốn-Sáu
3:00 P.M-4:30 P.M
26/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3475 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
23/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2591 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
27/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B990 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
27/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D411 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
04/04/2021 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BASIC108 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
16/04/2021 Đăng ký
BASIC109 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
19/04/2021 Đăng ký
BASIC 128 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 22/04/2021 Đăng ký
BASIC110 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3477 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
21/04/2021 Đăng ký
PRE3479 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/04/2021 Đăng ký
PRE3480 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/04/2021 Đăng ký
PRE3478 Hai-Bốn-Sáu
9:00-10:30 AM
28/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2594 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/04/2021 Đăng ký
A2595 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B992 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
23/04/2021 Đăng ký
B991 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
27/04/2021 Đăng ký
B993 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+367 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD420 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
25/04/2021 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BASIC97 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
09/04/2021 Đăng ký
Basic111 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
29/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3481 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
19/04/2021 Đăng ký
Pre3482 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
24/04/2021 Đăng ký
Pre3484 Bảy - Chủ Nhật
Chiều Bảy, sáng CN
25/04/2021 Đăng ký
Pre3483 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
28/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2596 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
21/04/2021 Đăng ký
A2597 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
28/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B994 Ba-Năm-Bảy
17h45PM - 19h15PM
24/04/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C44 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
27/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D421 Sáng chủ nhật
8h30AM - 11h30AM
25/04/2021 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic112 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/04/2021 Đăng ký
Basic113 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
26/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3485 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
22/04/2021 Đăng ký
Pre3486 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2598 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
14/04/2021 Đăng ký
A2599 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
24/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B963 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
16/04/2021 Đăng ký
B995 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
25/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D423 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
24/04/2021 Đăng ký
D422 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
25/04/2021 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Ba86B Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
06/04/2021 Đăng ký
Ba114 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
22/04/2021 Đăng ký
Ba115 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
27/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3427B Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
06/04/2021 Đăng ký
PRE3488 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
21/04/2021 Đăng ký
PRE3487 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
23/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2600 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
24/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B996 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
21/04/2021 Đăng ký
B997 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
27/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD424 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
25/04/2021 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic98 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
31/03/2021 Đăng ký
BA116 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
28/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3489 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
15/04/2021 Đăng ký
PRE3490 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
25/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2601 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
15/04/2021 Đăng ký
A2602 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
29/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B998 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
16/04/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C45 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
29/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D425 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
25/04/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3493 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
03/04/2021 Đăng ký
Pre3491 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
12/04/2021 Đăng ký
Pre3494 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/04/2021 Đăng ký
Pre3492 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
28/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2603 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
05/04/2021 Đăng ký
A2604 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
19/04/2021 Đăng ký
A2605 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B999 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
24/04/2021 Đăng ký
B1000 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
28/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+368 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
15/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+314 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D426 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
17/04/2021 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA117 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 10/04/2021 Đăng ký
BA88 Hai-Tư-Sáu 09h00- 10h30 24/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3435 Hai-Tư-Sáu 19h45 - 21h15 07/04/2021 Đăng ký
Pre3495 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 13/04/2021 Đăng ký
Pre3496 Hai-Tư-Sáu 17h45 - 19h15 21/04/2021 Đăng ký
Pre3497 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 27/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2550 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 13/04/2021 Đăng ký
A2606 Hai-Tư-Sáu 17h45 - 19h15 14/04/2021 Đăng ký
A2607 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 20/04/2021 Đăng ký
A2608 Hai-Tư-Sáu 19h45 - 21h15 28/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1001 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 15/04/2021 Đăng ký
B1002 Hai-Tư-Sáu 17h45 - 19h15 26/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+369 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 20/04/2021 Đăng ký
A+371 Hai-Tư-Sáu 19h45 - 21h15 23/04/2021 Đăng ký
A+370 Hai-Tư-Sáu 17h45 - 19h15 28/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B310+ Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 15/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D427 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 13/04/2021 Đăng ký
D428 Thứ 7-CN 2h-5h T7 và 9h-12h CN 24/04/2021 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic90 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h14
31/03/2021 Đăng ký
BA118 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 17/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3498 Hai-Tư-Sáu 17h45 - 19h15 09/04/2021 Đăng ký
PRE3500 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 24/04/2021 Đăng ký
PRE3499 Hai-Tư-Sáu 17h45 - 19h15 28/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2609 Hai-Tư-Sáu 19h45 - 21h15 09/04/2021 Đăng ký
A2610 Hai-Tư-Sáu 17h45 - 19h15 23/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1003 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 20/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD429 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00
8h30 - 11h30
18/04/2021 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA119 Hai-Bốn-Sáu 17h45 - 19h15 23/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3503 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 17/04/2021 Đăng ký
PRE3502 Hai-Bốn-Sáu 19h45 - 21h15 21/04/2021 Đăng ký
PRE3504 Hai-Bốn-Sáu 17h45 - 19h15 26/04/2021 Đăng ký
PRE3501 Hai-Bốn-Sáu 9:00 - 10:30 AM 28/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2612 Hai-Bốn-Sáu 17h45 - 19h15 19/04/2021 Đăng ký
A2611 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 27/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1004 Hai-Bốn-Sáu 19h45 - 21h15 28/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+372 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 29/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+315 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 29/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD430 Thứ 7 - 2:00 - 5:00PM
Chủ nhật - 8:30 - 11:30 AM
24/04/2021 Đăng ký
LD431 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 29/04/2021 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA120 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3505 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
12/04/2021 Đăng ký
Pre3506 T7-CN
T7 15h-16h30 , CN 9h-10h30
17/04/2021 Đăng ký
Pre3508 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/04/2021 Đăng ký
Pre3507 Hai-Tư-Sáu
9h-19h30
23/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2613 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
17/04/2021 Đăng ký
A2615 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/04/2021 Đăng ký
A2614 T7-CN
T7 15h-16h30 , CN 9h-10h30
24/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1005 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
19/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+373 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+316 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D432 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
17/04/2021 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA121 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
12/04/2021 Đăng ký
BA122 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE 3474 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
16/04/2021 Đăng ký
PRE3509 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/04/2021 Đăng ký
PRE3510 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/04/2021 Đăng ký
PRE3511 Thứ 7 & CN
15:30-17:00 & 9:00-10:30
24/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2616 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
19/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1006 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
19/04/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+374 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD434 Chủ nhật
8h30 - 11h30
25/04/2021 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3512 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
16/04/2021 Đăng ký
PRE3513 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/04/2021 Đăng ký
PRE3514 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
22/04/2021 Đăng ký
PRE3515 Thứ Bảy + Chủ nhật
17h45 - 19h15
27/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2617 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/04/2021 Đăng ký
A2618 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
24/04/2021 Đăng ký
A2619 Thứ Bảy + Chủ nhật
17h45 - 19h15
24/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1008 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/04/2021 Đăng ký
B1007 Thứ Bảy + Chủ nhật
19h45 - 21h15
27/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD435 Thứ Bảy + Chủ nhật
2h00-5h00 8h00-11h00
10/04/2021 Đăng ký
LD Thứ Bảy + Chủ nhật
2h00-5h00 8h00-11h00
25/04/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA126 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/04/2021 Đăng ký
BA125 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
29/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3417 Ba-chủ nhật
9:00 A.M - 10:30 A.M
11/04/2021 Đăng ký
Pre3518 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
19/04/2021 Đăng ký
Pre3519 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2622 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
09/04/2021 Đăng ký
A2623 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
27/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1011 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
16/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D436 T7 - CN
CN: 09:00 A.M - 10:30 A.M T7: 3:00 P.M - 4:30 P.M
24/04/2021 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA124 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
23/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3516 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
20/04/2021 Đăng ký
Pre3517 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2620 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
09/04/2021 Đăng ký
A2621 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B110 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
29/04/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C33 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D383 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
22/04/2021 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA123 BA - NĂM - BẢY
5h45 - 7h15
23/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3422 BA - NĂM - BẢY
5h45 - 7h15
25/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2539 BA - NĂM - BẢY
7h45 - 9h15
28/04/2021 Đăng ký
A2539 BA - NĂM - BẢY
7h45 - 9h15
28/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1009 HAI - TƯ - SÁU
5h45 - 7h15
27/04/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D435 BẢY - CHỦ NHẬT
3h - 4h30 , 9h - 10h30
24/04/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Ba127 Hai- tư- sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
16/04/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3520 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
20/04/2021 Đăng ký
Pre3521 Hai- tư- sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
23/04/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2625 Hai- tư- sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
19/04/2021 Đăng ký
A2624 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
27/04/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1012 Hai- tư- sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
12/04/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo S-SMART kết hợp slide và bảng một cách thông minh, ứng dụng các kỹ thuật đào tạo ngôn ngữ để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời gian ngắn

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa TOEIC

Ms Hoa TOEIC

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí