Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Anh ngữ Ms Hoa

Hà Nội

HCM

Đà Nẵng

Hải Phòng

Bình Dương

Đồng Nai

Vinh

Thanh Hóa

Quảng Ninh

Hà Tĩnh

Online


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE32172 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
14/12/2022 Đăng ký
PRE32166 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/12/2022 Đăng ký
PRE34055 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
22/12/2022 Đăng ký
PRE33757 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A32234 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
08/12/2022 Đăng ký
A32240 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
15/12/2022 Đăng ký
A33765 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
21/12/2022 Đăng ký
A33767 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B33175 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
14/12/2022 Đăng ký
B33769 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/12/2022 Đăng ký
B33826 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
27/12/2022 Đăng ký
B33772 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ33533 Chủ nhật, 08:30-11:30 04/12/2022 Đăng ký
LĐ31549 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/12/2022 Đăng ký
LĐ33770 Chủ nhật, 08:30-11:30 25/12/2022 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA33912 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/12/2022 Đăng ký
BA33907 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
27/12/2022 Đăng ký
BA33910 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
28/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE31853 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
05/12/2022 Đăng ký
PRE31854 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
09/12/2022 Đăng ký
PRE33913 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/12/2022 Đăng ký
PRE33914 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
19/12/2022 Đăng ký
PRE33915 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký
PRE33916 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A33917 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
13/12/2022 Đăng ký
A33918 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
15/12/2022 Đăng ký
A33920 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
27/12/2022 Đăng ký
A33921 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
28/12/2022 Đăng ký
A33922 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
28/12/2022 Đăng ký
A33923 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
30/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B33925 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
22/12/2022 Đăng ký
B33924 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ33926 Chủ nhật, 08:30-11:30 25/12/2022 Đăng ký
A33922 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
28/12/2022 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA32553 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
15/12/2022 Đăng ký
BA34050 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
23/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
LTTPRE34442 Thứ 2, 21:30-23:00
Thứ 3, 21:30-23:00
Thứ 4, 21:30-23:00
Thứ 5, 21:30-23:00
Thứ 6, 21:30-23:00
Thứ 7, 21:30-23:00
Chủ nhật, 14:00-15:30
06/12/2022 Đăng ký
PRE34049 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
13/12/2022 Đăng ký
PRE34053 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
29/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A34057 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
10/12/2022 Đăng ký
A34059 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
20/12/2022 Đăng ký
A34062 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
28/12/2022 Đăng ký
A34066 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
30/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B32542 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
21/12/2022 Đăng ký
B34070 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
24/12/2022 Đăng ký
B34072 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
29/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ34071 Chủ nhật, 08:30-11:30 25/12/2022 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA32779 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
06/12/2022 Đăng ký
BA34074 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
22/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE32783 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
06/12/2022 Đăng ký
PRE32780 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
09/12/2022 Đăng ký
PRE34075 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
31/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A32230 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
06/12/2022 Đăng ký
A34078 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
27/12/2022 Đăng ký
A34079 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
29/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B32787 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
10/12/2022 Đăng ký
B32786 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/12/2022 Đăng ký
B34080 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
30/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ34081 Chủ nhật, 08:30-11:30 25/12/2022 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA33595 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
23/12/2022 Đăng ký
BA33575 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
29/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE32167 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
10/12/2022 Đăng ký
PRE33601 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
27/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A33603 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
14/12/2022 Đăng ký
A33602 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
22/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B33605 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
16/12/2022 Đăng ký
B32171 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
17/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ29013 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 20/11/2022 Đăng ký
LTTLĐ34366 Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
03/12/2022 Đăng ký
LĐ29013 Chủ nhật, 08:30-11:30 11/12/2022 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA33774 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
22/12/2022 Đăng ký
BA33773 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
23/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE33163 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
09/12/2022 Đăng ký
PRE33777 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
16/12/2022 Đăng ký
PRE33778 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
20/12/2022 Đăng ký
PRE33776 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A33780 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
15/12/2022 Đăng ký
A33781 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/12/2022 Đăng ký
A33779 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
23/12/2022 Đăng ký
A33783 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
27/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B33846 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
22/12/2022 Đăng ký
B33844 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
30/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ33847 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
24/12/2022 Đăng ký
B33844 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
30/12/2022 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA34030 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
15/12/2022 Đăng ký
BA34170 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
22/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE34171 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/12/2022 Đăng ký
PRE32087 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
08/12/2022 Đăng ký
PRE34172 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
13/12/2022 Đăng ký
PRE34173 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
13/12/2022 Đăng ký
PRE34174 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
19/12/2022 Đăng ký
PRE34175 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A34176 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
10/12/2022 Đăng ký
A34177 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
21/12/2022 Đăng ký
A34178 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
23/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B34179 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
15/12/2022 Đăng ký
B34180 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS30580 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
15/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LTTLĐ33909 Thứ 2, 11:30-13:00
Thứ 3, 11:30-13:00
Thứ 4, 11:30-13:00
Thứ 5, 11:30-13:00
Thứ 6, 11:30-13:00
01/12/2022 Đăng ký
LĐ34181 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
29/12/2022 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA33879 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE33883 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
20/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A33887 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
19/12/2022 Đăng ký
A33889 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
29/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B32412 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
08/12/2022 Đăng ký
B33902 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
16/12/2022 Đăng ký
B33903 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
31/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ33904 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA32404 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
10/12/2022 Đăng ký
BA33990 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký
BA34015 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
27/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE32820 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/12/2022 Đăng ký
PRE33015 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
09/12/2022 Đăng ký
PRE34158 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
17/12/2022 Đăng ký
PRE34148 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
31/12/2022 Đăng ký
LĐ34134 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
31/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A34118 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
13/12/2022 Đăng ký
A34332 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
16/12/2022 Đăng ký
A34334 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
31/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B32802 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
07/12/2022 Đăng ký
B32618 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
17/12/2022 Đăng ký
B34039 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
26/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
PRE34158 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
17/12/2022 Đăng ký
LĐ34134 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
31/12/2022 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA29366 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
03/12/2022 Đăng ký
BA32750 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
17/12/2022 Đăng ký
BA32748 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
21/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE34132 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
16/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A34138 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
16/12/2022 Đăng ký
A34135 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
19/12/2022 Đăng ký
A34137 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
24/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B32736 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/12/2022 Đăng ký
B34141 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
15/12/2022 Đăng ký
B34143 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
17/12/2022 Đăng ký
B34139 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
26/12/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS34146 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
15/12/2022 Đăng ký
Level C (750+)
C32900 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ31247 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
03/12/2022 Đăng ký
LĐ32757 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
09/12/2022 Đăng ký
LĐ34145 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
16/12/2022 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA33875 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
23/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE33876 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
08/12/2022 Đăng ký
PRE33877 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
09/12/2022 Đăng ký
PRE33878 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
19/12/2022 Đăng ký
PRE33880 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
22/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A33882 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
06/12/2022 Đăng ký
A33881 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
10/12/2022 Đăng ký
A33884 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B33899 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
13/12/2022 Đăng ký
B33900 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ33901 Chủ nhật, 08:30-11:30 25/12/2022 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA34192 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
21/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE32928 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
15/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A34193 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
12/12/2022 Đăng ký
A34194 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B33053 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ34106 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
10/12/2022 Đăng ký
LĐ33054 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
24/12/2022 Đăng ký
A34194 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/12/2022 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - SĐT: 02822004646

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA31588 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/12/2022 Đăng ký
BA28663 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
24/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE31463 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
05/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B34441 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
30/12/2022 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức - SĐT: 028 22006677

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA34411 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
15/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE34413 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
09/12/2022 Đăng ký
PRE34412 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
24/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A32185 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
06/12/2022 Đăng ký
A34416 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
16/12/2022 Đăng ký
A34415 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
31/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B34418 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
13/12/2022 Đăng ký
B34417 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/12/2022 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103] - SĐT: 02363572009

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA33452 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
24/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE33453 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
16/12/2022 Đăng ký
PRE33454 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
24/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
LTTA29965 Thứ 3, 15:15-16:30
Thứ 5, 15:15-16:30
01/12/2022 Đăng ký
A33455 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
29/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B33456 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
30/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ30729 Thứ 7, 15:00-16:30
Chủ nhật, 09:00-10:30
17/12/2022 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122] - SĐT: 02366 295 757

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA32324 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
28/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE32284 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
22/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A32325 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/12/2022 Đăng ký
A33955 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
22/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B33958 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
29/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ33960 Thứ 7, 15:00-16:30
Chủ nhật, 09:00-10:30
31/12/2022 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141] - SĐT: 02366 538 899

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE33861 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
05/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A33864 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
30/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B30665 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
03/12/2022 Đăng ký
B33865 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
30/12/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ33866 Thứ 7, 09:00-12:00 24/12/2022 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128] - SĐT: 02256264444

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level A (450-500)
A33604 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
15/12/2022 Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140] - SĐT: 02742 200 111

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA34154 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/12/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B34156 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
14/12/2022 Đăng ký

R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai - SĐT: 02512 200 555

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA33097 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE34084 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
08/12/2022 Đăng ký

74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh - SĐT: 02386 669 678

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA31796 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
20/12/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE33489 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
12/12/2022 Đăng ký
PRE30385 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
13/12/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A33490 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/12/2022 Đăng ký

Lô 10, Đường Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá - SĐT: 02372605686

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

A3-05, KĐT Monbay, Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh - SĐT: 02032200209

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

LK 1-08, Khu biệt thự liền kề Vinhomes, Đường Hàm Nghi, Tp Hà Tĩnh - SĐT: 02396 298 666

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

Online

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE31525 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 07/11/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A32152 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/11/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B30097 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 03/11/2022 Đăng ký
B31460 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 11/11/2022 Đăng ký
B31532 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 30/11/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS32447 14/11/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ31549 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 18/11/2022 Đăng ký
LĐ32543 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 20/11/2022 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí