Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Ms Hoa TOEIC

Hà Nội

HCM

Đà Nẵng

Hải Phòng

Bình Dương

Đồng Nai

Vinh

Thanh Hóa

Quảng Ninh

Hà Tĩnh

Online


CS1: 188 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN [94]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE57937 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/04/2024 Đăng ký
PRE59213 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A57940 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
03/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B57945 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
03/04/2024 Đăng ký
B59216 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/04/2024 Đăng ký
B59217 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59218 CHỦ NHẬT, 08:30-11:30 28/04/2024 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59621 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/04/2024 Đăng ký
PRE58031 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/04/2024 Đăng ký
PRE59619 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/04/2025 Đăng ký
Level A (450-500)
A58033 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
20/04/2024 Đăng ký
A59622 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B58038 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/04/2024 Đăng ký
B59626 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/04/2024 Đăng ký
B59628 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59635 CHỦ NHẬT, 08:30-11:30 28/04/2024 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE57813 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/04/2024 Đăng ký
PRE57811 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
06/04/2024 Đăng ký
PRE59280 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
10/04/2024 Đăng ký
PRE59284 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/04/2024 Đăng ký
PRE59285 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59287 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/04/2024 Đăng ký
A59289 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B57825 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
03/04/2024 Đăng ký
B59292 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/04/2024 Đăng ký
B59294 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
25/04/2024 Đăng ký
B59297 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59300 CHỦ NHẬT, 08:30-11:30 28/04/2024 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
TO STARTER59143 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/04/2024 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE57907 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/04/2024 Đăng ký
PRE57905 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
16/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A57909 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B58933 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
02/04/2024 Đăng ký
B58934 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/04/2024 Đăng ký
B58936 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ57918 CHỦ NHẬT, 08:30-11:30 21/04/2024 Đăng ký
LĐ58938 CHỦ NHẬT, 08:30-11:30 21/04/2024 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
TO STARTER59143 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/04/2024 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59256 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
16/04/2024 Đăng ký
PRE59257 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59222 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
22/04/2024 Đăng ký
A59611 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59223 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
11/04/2024 Đăng ký
B59224 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59225 CHỦ NHẬT, 08:30-11:30 21/04/2024 Đăng ký

CS6: Long Biên, 388 Nguyễn Văn Cừ; [112]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE57662 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
03/04/2024 Đăng ký
PRE59530 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
12/04/2024 Đăng ký
PRE59537 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
27/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59535 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
27/04/2024 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE60287 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
22/04/2024 Đăng ký
PRE60070 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
22/04/2024 Đăng ký
PRE60071 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
25/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A60073 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
08/04/2024 Đăng ký
A58449 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
18/04/2024 Đăng ký
A60072 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
24/04/2024 Đăng ký
A60069 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
25/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B60493 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
22/04/2024 Đăng ký
B60001 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
25/04/2024 Đăng ký
B60074 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
27/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ60075 Thứ 7, 14:00 - 17:00
Chủ nhật, 08:30 - 11:30
13/04/2024 Đăng ký
LĐ60076 Thứ 7, 14:00 - 17:00
Chủ nhật, 08:30 - 11:30
27/04/2024 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA59925 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
24/04/2024 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE57575 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
20/04/2024 Đăng ký
PRE59691 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
24/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59693 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
10/04/2024 Đăng ký
A59692 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
26/04/2024 Đăng ký
A60228 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
27/04/2024 Đăng ký
A59924 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
29/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59419 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
03/04/2024 Đăng ký
B59501 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
12/04/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS59696 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
23/04/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS57585 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
20/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59695 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
12/04/2024 Đăng ký
LĐ59127 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
20/04/2024 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE58586 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
03/04/2024 Đăng ký
PRE60274 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
19/04/2024 Đăng ký
PRE60556 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
29/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59037 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
15/04/2024 Đăng ký
A60466 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
27/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59914 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
29/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59915 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
29/04/2024 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59991 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
25/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59624 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
08/04/2024 Đăng ký
A58430 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
27/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B58432 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
13/04/2024 Đăng ký
B59995 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
26/04/2024 Đăng ký
B59986 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
26/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ60009 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
19/04/2024 Đăng ký

CS5: 193 Khánh Hội, Q4 [85]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE58960 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
16/04/2024 Đăng ký
PRE58503 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/04/2024 Đăng ký
PRE60049 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A56537 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
04/04/2024 Đăng ký
LĐ50034 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
26/04/2024 Đăng ký
A58531 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
29/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B57294 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
18/04/2024 Đăng ký
B56539 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
24/04/2024 Đăng ký
B59920 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59921 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
17/04/2024 Đăng ký
LĐ56542 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
23/04/2024 Đăng ký
LĐ50034 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
26/04/2024 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE60008 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
12/04/2024 Đăng ký
PRE60007 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
23/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59993 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
09/04/2024 Đăng ký
A58643 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
09/04/2024 Đăng ký
A59990 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
22/04/2024 Đăng ký
A60290 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
27/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B60006 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
10/04/2024 Đăng ký
B60004 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
23/04/2024 Đăng ký
B60003 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
27/04/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS59994 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
20/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ60002 Chủ nhật, 08:30 - 11:30 14/04/2024 Đăng ký
LĐ58762 Chủ nhật, 08:30 - 11:30 14/04/2024 Đăng ký
LĐ59999 Chủ nhật, 08:30 - 11:30 21/04/2024 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE58299 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
26/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59742 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
29/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B58297 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
25/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59345 Thứ 7, 14:00 - 17:00
Chủ nhật, 08:30 - 11:30
28/04/2024 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú [150]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE60060 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
25/04/2024 Đăng ký
PRE60059 Thứ 2, 20:00 - 21:30
Thứ 4, 20:00 - 21:30
Thứ 6, 20:00 - 21:30
26/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A58881 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
15/04/2024 Đăng ký
A60063 Thứ 2, 20:00 - 21:30
Thứ 4, 20:00 - 21:30
Thứ 6, 20:00 - 21:30
24/04/2024 Đăng ký
A60062 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
25/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B58645 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
17/04/2024 Đăng ký
B60052 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
23/04/2024 Đăng ký
B60064 Thứ 2, 20:00 - 21:30
Thứ 4, 20:00 - 21:30
Thứ 6, 20:00 - 21:30
24/04/2024 Đăng ký
B60050 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
29/04/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS59677 Thứ 3, 20:00 - 21:30
Thứ 5, 20:00 - 21:30
Thứ 7, 20:00 - 21:30
27/04/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS60051 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
24/04/2024 Đăng ký
BPLUS60065 Thứ 2, 20:00 - 21:30
Thứ 4, 20:00 - 21:30
Thứ 6, 20:00 - 21:30
29/04/2024 Đăng ký
Level C (750+)
C59616 Thứ 2, 20:00 - 21:30
Thứ 4, 20:00 - 21:30
Thứ 6, 20:00 - 21:30
22/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59630 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
20/04/2024 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức [147]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59840 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
15/04/2024 Đăng ký
PRE58207 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
16/04/2024 Đăng ký
PRE59843 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
27/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A60420 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
22/04/2024 Đăng ký
A57389 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
25/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B58211 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
23/04/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS58212 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
09/04/2024 Đăng ký
APLUS59847 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
26/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ58213 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
18/04/2024 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE56977 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
17/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A57971 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
19/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59355 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
27/04/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59356 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
24/04/2024 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE57929 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
12/04/2024 Đăng ký
PRE59165 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
29/04/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59167 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
30/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59168 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
29/04/2024 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59423 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
15/04/2024 Đăng ký
PRE58570 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
15/04/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59426 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
29/04/2024 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai [149]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh [148]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

Lô 10, Đường Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá [154]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

A3-05, KĐT Monbay, Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh [157]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

LK 1-08, Khu biệt thự liền kề Vinhomes, Đường Hàm Nghi, Tp Hà Tĩnh [155]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

Online

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE31525 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 07/11/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A32152 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/11/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B30097 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 03/11/2022 Đăng ký
B31460 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 11/11/2022 Đăng ký
B31532 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 30/11/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS32447 14/11/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ32543 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 20/11/2022 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Ms Hoa TOEIC các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho bạn ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Ms Hoa TOEIC sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Ms Hoa TOEIC với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí