Lịch khai giảng tháng 3 tại Anh Ngữ MsHoa

Lịch Khai Giảng

Hà Nội

Lịch Khai Giảng

Hồ Chí Minh

Lịch Khai Giảng

Đà Nẵng

Lịch Khai Giảng

Hải Phòng


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2900 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
10/03/2020 Đăng ký
Pre 2820 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
11/03/2020 Đăng ký
Pre 2821 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
13/03/2020 Đăng ký
Pre2901 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
21/03/2020 Đăng ký
Pre2902 Hai-Bốn-Sáu
3:00 P.M-4:30 P.M
25/03/2020 Đăng ký
Pre2903 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
Pre2904 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A 2042 Hai-Bốn-Sáu
3:00 P.M-4:30 P.M
20/03/2020 Đăng ký
A 2043 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
A2044 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
A2101 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
21/03/2020 Đăng ký
A2102 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
25/03/2020 Đăng ký
A2104 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
A2103 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D228 Sáng Chủ Nhật
8:30-11:30AM
29/03/2020 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PRE2951 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
13/03/2020 Đăng ký
PRE2952 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
17/03/2020 Đăng ký
PRE2953 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
PRE2954 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
27/03/2020 Đăng ký
PRE2955 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
27/03/2020 Đăng ký
PRE2956 Hai-Bốn-Sáu
3:00 P.M-4:30 P.M
30/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2136 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
25/03/2020 Đăng ký
A2137 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
A2138 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
30/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B758 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
14/03/2020 Đăng ký
B759 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
B760 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D240 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
22/03/2020 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2832 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
05/03/2020 Đăng ký
Pre2834 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
07/03/2020 Đăng ký
Pre2911 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
13/03/2020 Đăng ký
Pre2912 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
16/03/2020 Đăng ký
Pre2913 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
23/03/2020 Đăng ký
Pre2914 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2051 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
09/03/2020 Đăng ký
A2110 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
17/03/2020 Đăng ký
A2111 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
27/03/2020 Đăng ký
A2112 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B746 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
09/03/2020 Đăng ký
B747 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D211 Sáng chủ nhật
8:30AM-11:30AM
01/03/2020 Đăng ký
D230 Sáng chủ nhật
8:30AM-11:30AM
29/03/2020 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2919 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
Pre2920 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
24/03/2020 Đăng ký
Pre2921 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
Pre2922 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2116 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
25/03/2020 Đăng ký
A2117 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
A2118 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B749 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D232 Chủ Nhật
8:30-11:30AM
29/03/2020 Đăng ký

CS5: Số 13, ngõ 2, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre 2841 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
09/03/2020 Đăng ký
Pre 2814 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
10/03/2020 Đăng ký
Pre2916 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
18/03/2020 Đăng ký
Pre2917 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
25/03/2020 Đăng ký
Pre2918 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2058 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
06/03/2020 Đăng ký
A2113 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
16/03/2020 Đăng ký
A2114 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
A2115 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B724 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
05/03/2020 Đăng ký
B748 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
27/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D213 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
06/03/2020 Đăng ký
D231 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2846 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
12/03/2020 Đăng ký
Pre2957 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
16/03/2020 Đăng ký
Pre2958 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
Pre2959 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2860 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
12/03/2020 Đăng ký
A2140 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
A2141 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B727 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
16/03/2020 Đăng ký
B761 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D214 Sáng chủ nhật
8:30AM-11:30AM
15/03/2020 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2849 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/03/2020 Đăng ký
Pre2923 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/03/2020 Đăng ký
Pre2850 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/03/2020 Đăng ký
Pre2851 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
30/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2063 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
21/03/2020 Đăng ký
A2119 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
30/03/2020 Đăng ký
A 2064 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
30/03/2020 Đăng ký
A2120 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
31/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B751 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
28/03/2020 Đăng ký
B750 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
31/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A280+ Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
20/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B236+ Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
31/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D215 Thứ 7 - 8:30 - 11:30
CN - 8:30 - 11:30
21/03/2020 Đăng ký
D216 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
24/03/2020 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2924 Hai - Tư - Sáu
17:45-19:15
23/03/2020 Đăng ký
Pre2926 Ba-Năm-Bảy
17:45 - 19:15
27/03/2020 Đăng ký
Pre2927 Ba-Năm-Bảy
19:45 - 21:15
30/03/2020 Đăng ký
Pre2928 Ba-Năm-Bảy
9:00 - 10:30 AM
30/03/2020 Đăng ký
Pre2925 Hai - Tư - Sáu
9:00 - 10:30 AM
31/03/2020 Đăng ký
Pre2929 Hai - Tư - Sáu
15:00 - 16:30
31/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2121 Ba-Năm-Bảy
19:45 - 21:15
28/03/2020 Đăng ký
A2122 Hai - Tư - Sáu
9:00 - 10:30 AM
30/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B752 Ba-Năm-Bảy
17:45 - 19:15
27/03/2020 Đăng ký
B753 Hai - Tư - Sáu
9:00 - 10:30 AM
30/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B249+ Hai - Tư - Sáu
17:45-19:15
30/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D232 CN
8:30 - 11:30 AM
15/03/2020 Đăng ký
D233 Ba-Năm-Bảy
19:45 - 21:15
28/03/2020 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2932 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
14/03/2020 Đăng ký
Pre2931 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M- 9:15 P.M
16/03/2020 Đăng ký
Pre2930 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M- 7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
Pre2935 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M- 9:15 P.M
24/03/2020 Đăng ký
Pre2937 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
24/03/2020 Đăng ký
Pre2933 Hai-Tư-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
27/03/2020 Đăng ký
Pre2934 Hai-Tư-Sáu
3:00 P.M- 4:30 P.M
27/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2125 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M- 9:15 P.M
18/03/2020 Đăng ký
A2123 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
21/03/2020 Đăng ký
A2124 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M- 7:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B754 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A290+ Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B250+ Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M- 9:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D234 THỨ BẢY
CHỦ NHẬT

21/03/2020 Đăng ký
D235 THỨ BẢY
CHỦ NHẬT

28/03/2020 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2936 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
17/03/2020 Đăng ký
Pre2938 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
23/03/2020 Đăng ký
Pre2939 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2126 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
19/03/2020 Đăng ký
A2128 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
23/03/2020 Đăng ký
A2127 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
A2129 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/03/2020 Đăng ký
A2130 Hai-Tư-Sáu
9:00-10:30 A.M
30/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B755 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A291+ Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B251+ Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D236 Thứ 7 - chủ nhật
2:00 - 5:00PM -- 8:30 -11:30 AM
28/03/2020 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre 2871 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
16/03/2020 Đăng ký
Pre 2870 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
19/03/2020 Đăng ký
Pre 2874 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
Pre 2872 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
21/03/2020 Đăng ký
Pre 2873 Hai-Tư-Sáu
9:00 A.M - 10:30 A.M
27/03/2020 Đăng ký
Pre2940 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A 2080 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
16/03/2020 Đăng ký
A 2081 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
18/03/2020 Đăng ký
A 2079 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
19/03/2020 Đăng ký
A 2083 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
24/03/2020 Đăng ký
A2131 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
25/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B 734 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
17/03/2020 Đăng ký
B756 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
21/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A 284+ Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
18/03/2020 Đăng ký
A292+ Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B 244+ Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
18/03/2020 Đăng ký
B252+ Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D 221 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
19/03/2020 Đăng ký
D237 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
25/03/2020 Đăng ký
D238 T7 & CN
14h-17h T7 & 9h-12h CN
29/03/2020 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2875 Hai-Tư-Sáu
5:45 PM - 7:15 PM
16/03/2020 Đăng ký
Pre2877 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM - 9:15 PM
18/03/2020 Đăng ký
Pre2942 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM - 9:15 PM
20/03/2020 Đăng ký
Pre2876 Ba-Năm-Bảy
5:45 PM - 7:15 PM
24/03/2020 Đăng ký
Pre2879 Hai-Tư-Sáu
9:00 AM - 10:30 AM
25/03/2020 Đăng ký
Pre2941 Hai-Tư-Sáu
5:45 PM - 7:15 PM
25/03/2020 Đăng ký
Pre2880 Ba-Năm-Bảy
7:45 PM - 9:15 PM
28/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A 286+ Ba-Năm-Bảy
5:45 PM - 7:15 PM
17/03/2020 Đăng ký
A2146 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
23/03/2020 Đăng ký
A2089 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM- 9:15 PM
23/03/2020 Đăng ký
A2084 Hai-Tư-Sáu
5:45 PM - 7:15 PM
25/03/2020 Đăng ký
A2087 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM - 9:15 PM
27/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B 375 Ba-Năm-Bảy
7:45 PM - 9:15 PM
17/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A 285+ Hai-Tư-Sáu
7:45 PM - 9:15 PM
18/03/2020 Đăng ký
A + 287 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM- 9:15 PM
25/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B 245+ Hai-Tư-Sáu
5:45 PM - 7:15 PM
16/03/2020 Đăng ký
B + 246 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM- 9:15 PM
23/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D 205 Ba-Năm-Bảy
7:45 PM - 9:15 PM
21/03/2020 Đăng ký
D 223 Chủ Nhật
8:30 AM - 11:30 AM
22/03/2020 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2885 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M- 7:15 P.M
17/03/2020 Đăng ký
Pre 2882 Hai-Tư-Sáu
5:45 PM- 7:15 PM
20/03/2020 Đăng ký
Pre 2883 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM- 9:15 PM
20/03/2020 Đăng ký
Pre 2884 Ba-Năm-Bảy
5:45 PM- 7:15 PM
21/03/2020 Đăng ký
Pre2881 Hai-Tư-Sáu
9:00 AM - 10:30 AM
27/03/2020 Đăng ký
Pre 2943 Ba-Năm-Bảy
7:45 PM- 9:15 PM
28/03/2020 Đăng ký
Pre 2944 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM- 9:15 PM
30/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2088 Hai-Tư-Sáu
5:45 PM- 7:15 PM
18/03/2020 Đăng ký
A2088 Hai-Tư-Sáu
5:45 PM- 7:15 PM
18/03/2020 Đăng ký
A2089 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM- 9:15 PM
23/03/2020 Đăng ký
A2090 Ba-Năm-Bảy
5:45 PM- 7:15 PM
26/03/2020 Đăng ký
A2090 Ba-Năm-Bảy
5:45 PM- 7:15 PM
26/03/2020 Đăng ký
A 2132 Ba-Năm-Bảy
5:45 PM- 7:15 PM
28/03/2020 Đăng ký
A 2132 Ba-Năm-Bảy
5:45 PM- 7:15 PM
28/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B 741 Ba-Năm-Bảy
5:45 PM- 7:15 PM
18/03/2020 Đăng ký
B 741 Ba-Năm-Bảy
5:45 PM- 7:15 PM
18/03/2020 Đăng ký
B736 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A287+ Hai-Tư-Sáu
7:45 PM- 9:15 PM
25/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B + 246 Hai-Tư-Sáu
7:45 PM- 9:15 PM
23/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D 224 Ba-Năm-Bảy
7:45 PM- 9:15 PM
28/03/2020 Đăng ký
D 239 Thứ bảy - Chủ nhật
2:00pm - 5:00pm
28/03/2020 Đăng ký

CS8: 141-143 Nguyễn Thị Thập, KDT Mới Himlam, Q7 - SĐT: 02822431133

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre 2946 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
19/03/2020 Đăng ký
Pre 2945 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M- 9:15 P.M
24/03/2020 Đăng ký
Pre 2947 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M- 9:15 P.M
27/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A 2133 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M- 7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
A2094 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
24/03/2020 Đăng ký
A2093 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M- 9:15 P.M
27/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A288+ Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M- 9:15 P.M
25/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B253+ Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M- 9:15 P.M
27/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D225 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M- 9:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký

CS9: 148 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức - SĐT: 028 224 833 55

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2948 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M- 7:15 P.M
18/03/2020 Đăng ký
Pre2949 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M- 9:15 P.M
23/03/2020 Đăng ký
Pre2950 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
26/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2134 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
19/03/2020 Đăng ký
A2135 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M- 9:15 P.M
27/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B757 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M- 7:15 P.M
29/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A293+ Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M- 7:15 P.M
27/03/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B254+ Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M- 9:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2808 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
10/03/2020 Đăng ký
Pre2809 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
16/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2143 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
18/03/2020 Đăng ký
A2142 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
24/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B711 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
B710 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D241 T7: 3:00 P.M - 4:30 P.M
CN: 09:00 A.M - 10:30 A.M
22/03/2020 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2806 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
14/03/2020 Đăng ký
Pre2807 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
18/03/2020 Đăng ký
Pre2963 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2032 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
20/03/2020 Đăng ký
A2030 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
31/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B738 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/03/2020 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
Pre2889 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
16/03/2020 Đăng ký
Pre2892 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
18/03/2020 Đăng ký
Pre2961 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/03/2020 Đăng ký
Pre2962 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
30/03/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2095 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
20/03/2020 Đăng ký
A2144 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
31/03/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
B762 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
30/03/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D242 CN
8:30 - 11:30 AM
29/03/2020 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo S-SMART kết hợp slide và bảng một cách thông minh, ứng dụng các kỹ thuật đào tạo ngôn ngữ để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời gian ngắn

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa TOEIC

Ms Hoa TOEIC

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Ms Hồng

Ms Hồng "Râu"

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí