Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Anh ngữ Ms Hoa

Lịch Khai Giảng

Hà Nội

Lịch Khai Giảng

Hồ Chí Minh

Lịch Khai Giảng

Đà Nẵng

Lịch Khai Giảng

Hải Phòng

Lịch Khai Giảng

Bình Dương


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic62 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
20/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3357 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
04/01/2021 Đăng ký
Pre3357 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
04/01/2021 Đăng ký
Pre3394 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
08/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2507 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
22/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B940 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
27/01/2021 Đăng ký
B941 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
27/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D385 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
31/01/2021 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic63 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
09/01/2021 Đăng ký
Basic64 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
22/01/2021 Đăng ký
Basic65 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
26/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3395 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
11/01/2021 Đăng ký
Pre3396 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
15/01/2021 Đăng ký
Pre3397 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
26/01/2021 Đăng ký
Pre3398 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
24/02/2021 Đăng ký
Pre3399 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
26/02/2021 Đăng ký
Pre3400 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
27/02/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2508 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
15/01/2021 Đăng ký
A2509 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
18/01/2021 Đăng ký
A2510 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
26/02/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B942 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
22/01/2021 Đăng ký
B943 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
26/02/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+348 Hai-Bốn-Sáu
6:00P.M -7:30 P.M
28/02/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D386 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
28/02/2021 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Ba66 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
28/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2473 Hai-Bốn-Sáu
9h00AM - 10h30AM
09/01/2021 Đăng ký
A2511 Ba-Năm-Bảy
17h45PM - 19h15PM
19/01/2021 Đăng ký
A2512 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
29/01/2021 Đăng ký
A3401 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
30/01/2021 Đăng ký
A3402 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/01/2021 Đăng ký
A2513 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
30/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B944 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
22/01/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C35 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
30/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D387 Sáng chủ nhật
8h30AM - 11h30AM
24/01/2021 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic69 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
21/01/2021 Đăng ký
Basic70 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
24/02/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3403 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
11/01/2021 Đăng ký
Pre3404 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
25/02/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2475 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
29/12/2020 Đăng ký
A2514 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
15/01/2021 Đăng ký
A2515 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
22/02/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B900 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
09/12/2020 Đăng ký
B923 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/12/2020 Đăng ký
B945 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
13/01/2021 Đăng ký
B946 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
25/02/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D388 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
24/01/2021 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic51 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
18/12/2020 Đăng ký
Ba71 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
25/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3364B Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
04/01/2021 Đăng ký
Pre3406 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/01/2021 Đăng ký
Pre3405 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
29/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2515 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
11/01/2021 Đăng ký
A2516 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
18/01/2021 Đăng ký
A2517 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B924 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/12/2020 Đăng ký
B924 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
04/01/2021 Đăng ký
B947 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D371 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
27/12/2020 Đăng ký
D371 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
10/01/2021 Đăng ký
D389 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
31/01/2021 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic52 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/12/2020 Đăng ký
Basic72 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
30/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3368 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M-7:30 P.M
06/01/2021 Đăng ký
PRE3407 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
26/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2506 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
08/01/2021 Đăng ký
A2518 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
15/01/2021 Đăng ký
A2519 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
28/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B926 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
07/01/2021 Đăng ký
B948 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
30/01/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C30 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
29/12/2020 Đăng ký
C30 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
30/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD372 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
28/12/2020 Đăng ký
D390 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
31/01/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level B (600-650)
TTB18 Ba-Năm-Bảy
8:00-9:30PM
01/12/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
TTD14 Hai-Bốn-Sáu
6:00-7:30PM
16/11/2020 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3369 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/01/2021 Đăng ký
Pre3370 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
18/01/2021 Đăng ký
Pre3371 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2520 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B949 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
25/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+354 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
28/12/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+302 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
18/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD373 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
26/12/2020 Đăng ký
D391 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
16/01/2021 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA53 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/12/2020 Đăng ký
BA54 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
16/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3372 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
08/12/2020 Đăng ký
Pre3373 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
08/01/2021 Đăng ký
Pre3374 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
16/01/2021 Đăng ký
Pre3408 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2521 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
08/01/2021 Đăng ký
A2522 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
16/01/2021 Đăng ký
A2523 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
22/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B950 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+349 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/12/2020 Đăng ký
A+355 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
22/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+299 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/12/2020 Đăng ký
B+303 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
14/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D375 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
23/12/2020 Đăng ký
D374 Thứ 7
09h00 - 12h00
16/01/2021 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic55 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
21/12/2020 Đăng ký
Basic73 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
16/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3375 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
04/12/2020 Đăng ký
Pre3376 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/12/2020 Đăng ký
Pre3377 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
25/12/2020 Đăng ký
Pre3409 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h14
11/01/2021 Đăng ký
Pre3410 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2367 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
09/10/2020 Đăng ký
A2524 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
09/01/2021 Đăng ký
A2525 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
20/01/2021 Đăng ký
A2526 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/01/2021 Đăng ký
A2527 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B951 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+350 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/12/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+295 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
05/12/2020 Đăng ký
B+304 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
16/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD376 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
19/12/2020 Đăng ký
D393 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
16/01/2021 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic 37 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/12/2020 Đăng ký
Basic74 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE 3341 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/12/2020 Đăng ký
PRE3378 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
08/01/2021 Đăng ký
PRE3379 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
18/01/2021 Đăng ký
PRE3411 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2528 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/01/2021 Đăng ký
A2529 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B952 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+351 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
21/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+ 296 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
08/12/2020 Đăng ký
B+305 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D354 Thứ 7 - chủ nhật
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
23/01/2021 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3381 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
21/01/2021 Đăng ký
Pre3382 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2530 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
09/01/2021 Đăng ký
A2531 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
29/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B934 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
05/01/2021 Đăng ký
B953 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
22/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+345 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
15/01/2021 Đăng ký
A+306 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
20/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+356 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D379 Thứ 7- CN
14h-17h Thứ 7 9h-12h CN
09/01/2021 Đăng ký
D378 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
12/01/2021 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA57 2-4-6
18:00- 19:30
20/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3383 2-4-6
17:45-19:15
23/12/2020 Đăng ký
PRE3384 3-5-7
17:45-19:15
29/12/2020 Đăng ký
PRE3412 2-4-6
17:45-19:15
22/01/2021 Đăng ký
PRE3413 3-5-7
19:45-21:15
28/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A 2497 3-5-7
17:45-19:15
19/12/2020 Đăng ký
A 2498 2-4-6
19:45-21:15
23/12/2020 Đăng ký
A 2499 3-5-7
19:45-21:15
26/12/2020 Đăng ký
A2532 2-4-6
17:45-19:15
20/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B935 2-4-6
17:45-19:15
28/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+353 2-4-6
19:45-21:15
18/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+ 300 2-4-6
17:45-19:15
18/12/2020 Đăng ký
B+ 301 3-5-7
19:45-21:15
26/12/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C31 3-5-7
17:45-19:15
26/12/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D380 CHỦ NHẬT
8:30- 11:30
10/01/2021 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic23 2-4-6
17h45 - 19h15
29/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3386 2-4-6
19h45 - 21h15
18/12/2020 Đăng ký
Pre3414 2-4-6
19h45 - 21h15
22/01/2021 Đăng ký
Pre3387 3-5-7
17h45 - 19h15
23/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2500 2-4-6
19h45 - 21h15
11/12/2020 Đăng ký
A2501 3-5-7
17h45 - 19h15
26/12/2020 Đăng ký
A2533 3-5-7
19h45 - 21h15
12/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B936 2-4-6
19h45 - 21h15
30/12/2020 Đăng ký
B954 2-4-6
19h45 - 21h15
27/01/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C32 3-5-7
17h45 - 19h15
26/12/2020 Đăng ký
C36 3-5-7
17h45 - 19h15
28/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD381 Thứ 7-CN
14h00-17h00 & 8h00-11h00
23/01/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA59 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
13/01/2021 Đăng ký
BA75 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3388 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/12/2020 Đăng ký
Pre3415 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
07/01/2021 Đăng ký
Pre3417 Ba-Năm-Bảy
9:00 A.M - 10:30 A.M
21/01/2021 Đăng ký
Pre3416 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2534 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/01/2021 Đăng ký
A2535 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B955 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
20/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D395 T7 - CN
CN: 09:00 A.M - 10:30 A.M T7: 3:00 P.M - 4:30 P.M
23/01/2021 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic60 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
11/12/2020 Đăng ký
Basic76 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3418 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/02/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2536 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
14/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B956 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
26/01/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C33 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/02/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D383 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
16/01/2021 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic80 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
29/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3422 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
20/01/2021 Đăng ký
Pre3421 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
27/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2539 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
23/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B959 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/02/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C38 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/02/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D398 Chiều Thứ 7 Sáng Chủ nhật
3:00 P.M - 4:40 P.M 9:00 A.M - 10h30 A.M
30/01/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic61 Hai- tư- sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
22/12/2020 Đăng ký
Basic77 Hai- tư- sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
25/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3419 Hai- tư- sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
29/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2537 Hai- tư- sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
11/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B957 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
23/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ349 Chủ Nhật
8:00-11:00
01/11/2020 Đăng ký
LD384 Chủ Nhật
8:00-11:00
29/12/2020 Đăng ký
D396 Chủ Nhật
8:00-11:00
31/01/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic78 3-5-7
19:45-21:15
21/01/2021 Đăng ký
Basic79 2-4-6
18:00- 19:30 29/1
29/01/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3420 2-4-6
17:45-19:15
29/01/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2538 3-5-7
19:45-21:15
28/01/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B958 2-4-6
19:45-21:15
29/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+357 2-4-6
19:45-21:15
29/01/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+307 2-4-6
17:45-19:15
29/01/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C37 3-5-7
17:45-19:15
28/01/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D397 CHỦ NHẬT
8:30- 11:30
31/01/2021 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo S-SMART kết hợp slide và bảng một cách thông minh, ứng dụng các kỹ thuật đào tạo ngôn ngữ để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời gian ngắn

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa TOEIC

Ms Hoa TOEIC

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí