Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Ms Hoa TOEIC

Hà Nội

HCM

Đà Nẵng

Hải Phòng

Bình Dương

Đồng Nai

Vinh

Thanh Hóa

Quảng Ninh

Hà Tĩnh

Online


CS1: 188 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN [94]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50959 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/12/2023 Đăng ký
BA50957 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
22/12/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50968 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
05/12/2023 Đăng ký
A53028 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
08/12/2023 Đăng ký
A53035 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/12/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B53036 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
09/12/2023 Đăng ký
B53037 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/12/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ53039 Chủ nhật, 08:30-11:30 24/12/2023 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51486 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
14/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49497 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
09/11/2023 Đăng ký
PRE49449 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
PRE51403 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/11/2023 Đăng ký
PRE51488 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A51404 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B51477 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
B51479 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS51453 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS51455 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C51449 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51457 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/11/2023 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50807 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
01/11/2023 Đăng ký
BA49018 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
07/11/2023 Đăng ký
BA50808 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
23/11/2023 Đăng ký
BA50809 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50810 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
06/11/2023 Đăng ký
PRE49024 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
06/11/2023 Đăng ký
PRE50811 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
11/11/2023 Đăng ký
PRE50812 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/11/2023 Đăng ký
PRE50813 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
28/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50814 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
06/11/2023 Đăng ký
A50815 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
10/11/2023 Đăng ký
A50816 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
21/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49039 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
B50817 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
15/11/2023 Đăng ký
B50819 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
21/11/2023 Đăng ký
B50820 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
B49039 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
LĐ50821 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/11/2023 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51462 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
25/11/2023 Đăng ký
BA51464 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE51609 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/11/2023 Đăng ký
PRE51450 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
14/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49458 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
02/11/2023 Đăng ký
A51460 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
21/11/2023 Đăng ký
A51454 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49463 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
06/11/2023 Đăng ký
B51456 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
22/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C51466 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
30/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51458 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/11/2023 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51066 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/11/2023 Đăng ký
BA51065 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE51805 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
21/11/2023 Đăng ký
PRE51067 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
21/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48939 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
07/11/2023 Đăng ký
A51068 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B48941 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
10/11/2023 Đăng ký
B48940 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
10/11/2023 Đăng ký
B51069 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51070 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/11/2023 Đăng ký

CS6: Long Biên, 388 Nguyễn Văn Cừ; [112]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51095 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
21/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE48831 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
06/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48841 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
06/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B48834 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
07/11/2023 Đăng ký
B51655 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
27/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ48833 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
06/11/2023 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE51924 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/11/2023 Đăng ký
PRE52018 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/11/2023 Đăng ký
PRE50354 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50355 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/11/2023 Đăng ký
A50482 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50357 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51918 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
11/11/2023 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50735 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
07/11/2023 Đăng ký
BA50737 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50014 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/11/2023 Đăng ký
PRE47799 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50079 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
14/11/2023 Đăng ký
A51879 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
21/11/2023 Đăng ký
A50085 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
27/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50087 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
13/11/2023 Đăng ký
B49547 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/11/2023 Đăng ký
B50089 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/11/2023 Đăng ký
B50080 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
27/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS50091 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ50081 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
LĐ50082 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
LĐ50090 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/11/2023 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA46476 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
02/11/2023 Đăng ký
BA48594 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
14/11/2023 Đăng ký
BA51798 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
20/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50686 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/11/2023 Đăng ký
PRE50687 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48597 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
14/11/2023 Đăng ký
A50688 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50689 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
13/11/2023 Đăng ký
B50690 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C48600 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ50691 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/11/2023 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA47640 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
14/11/2023 Đăng ký
BA49798 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
20/11/2023 Đăng ký
BA47826 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49807 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
13/11/2023 Đăng ký
PRE49799 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49808 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
02/11/2023 Đăng ký
A49805 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49809 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
13/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C50068 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
06/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ49796 Thứ 7, 09:00-12:00 11/11/2023 Đăng ký
LĐ49800 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
21/11/2023 Đăng ký

CS5: 193 Khánh Hội, Q4 [85]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA47998 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
16/11/2023 Đăng ký
BA50023 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE47021 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
04/11/2023 Đăng ký
PRE48543 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
PRE50026 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/11/2023 Đăng ký
PRE50028 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
27/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50030 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
A50029 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B46618 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
10/11/2023 Đăng ký
B50031 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
28/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS50722 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ50917 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
04/11/2023 Đăng ký
LĐ47999 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
LĐ50033 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
13/11/2023 Đăng ký
LĐ50034 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50989 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
BA51954 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50754 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
04/11/2023 Đăng ký
PRE51647 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
21/11/2023 Đăng ký
PRE50990 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A51648 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
16/11/2023 Đăng ký
A51650 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50992 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
20/11/2023 Đăng ký
B50993 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
B51651 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS49268 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS49270 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ49284 Chủ nhật, 08:30-11:30 19/11/2023 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51674 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50123 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
PRE46649 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48052 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
11/11/2023 Đăng ký
A51949 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
A50124 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50125 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS50126 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú [150]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA49957 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
07/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49958 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
06/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49963 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
07/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS49971 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
27/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ52010 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
28/11/2023 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức [147]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA48060 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
06/11/2023 Đăng ký
BA49982 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49983 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
09/11/2023 Đăng ký
PRE49985 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
21/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49986 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
A49987 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49990 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
21/11/2023 Đăng ký
B49989 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS48064 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
11/11/2023 Đăng ký
APLUS49991 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C48066 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ49992 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA49232 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE51622 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49237 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
10/11/2023 Đăng ký
A51333 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
13/11/2023 Đăng ký
A51334 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B51336 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
14/11/2023 Đăng ký
B51338 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51341 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/11/2023 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50120 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
21/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE48842 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
20/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48853 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
16/11/2023 Đăng ký
A50857 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
28/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50858 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ45648 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/11/2023 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE51283 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49095 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
A51284 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B51285 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/11/2023 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49784 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
03/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49788 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
14/11/2023 Đăng ký

R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai [149]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA49870 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
13/11/2023 Đăng ký
BA51143 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A51141 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51144 Chủ nhật, 13:00-15:00 26/11/2023 Đăng ký

74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh [148]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA47705 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
07/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE45558 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
11/11/2023 Đăng ký

Lô 10, Đường Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá [154]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

A3-05, KĐT Monbay, Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh [157]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

LK 1-08, Khu biệt thự liền kề Vinhomes, Đường Hàm Nghi, Tp Hà Tĩnh [155]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

Online

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE31525 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 07/11/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A32152 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/11/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B30097 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 03/11/2022 Đăng ký
B31460 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 11/11/2022 Đăng ký
B31532 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 30/11/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS32447 14/11/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ32543 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 20/11/2022 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Ms Hoa TOEIC các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho bạn ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Ms Hoa TOEIC sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Ms Hoa TOEIC với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí