Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Anh ngữ Ms Hoa

Lịch Khai Giảng

Hà Nội

Lịch Khai Giảng

Hồ Chí Minh

Lịch Khai Giảng

Đà Nẵng

Lịch Khai Giảng

Hải Phòng


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.01 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
22/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
26/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Hai-Bốn-Sáu
3:00 P.M-4:30 P.M
28/05/2020 Đăng ký
PreT5.04 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.01 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
25/05/2020 Đăng ký
AT5.02 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
27/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.01 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.01 Sáng Chủ Nhật
8:30-11:30AM
24/05/2020 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PRET5.02 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
15/05/2020 Đăng ký
PRET5.01 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
16/05/2020 Đăng ký
PRET5.03 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
PRET5.04A Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
29/05/2020 Đăng ký
PreT5.04B Hai-Tư-Sáu
3:00 PM - 4H30 PM
29/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.02 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
22/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
22/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
26/05/2020 Đăng ký
AT5.04 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
27/05/2020 Đăng ký
AT5.05 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.01 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
23/05/2020 Đăng ký
BT5.02 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.02 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
31/05/2020 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PRET5.02 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
13/05/2020 Đăng ký
PRET5.04 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
19/05/2020 Đăng ký
PRET5.03 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
25/05/2020 Đăng ký
PRET5.05 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
29/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.06 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
22/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.03 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.03 Sáng chủ nhật
8:30AM-11:30AM
31/05/2020 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.04 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
18/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
23/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.04 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
22/05/2020 Đăng ký
AT5.02 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
26/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.04 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.04 Chủ Nhật
8:30-11:30AM
31/05/2020 Đăng ký

CS5: Số 13, ngõ 2, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.05 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
22/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
23/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
28/05/2020 Đăng ký
PreT5.04 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.05 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
22/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.05 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/05/2020 Đăng ký
BT5.02 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
29/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.05 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/05/2020 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.06 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
18/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.06 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
18/05/2020 Đăng ký
AT5.02 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.06 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
25/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.06 Sáng chủ nhật
8:30AM-11:30AM
31/05/2020 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.01 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
15/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
22/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.01 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
22/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
28/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.01 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
25/05/2020 Đăng ký
BT5.02 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
AT5.01+ Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
30/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BT5.01+ Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
30/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.01 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/05/2020 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.02 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
15/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
16/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
22/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
23/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.02 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
16/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
20/05/2020 Đăng ký
AT5.02 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
23/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
25/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
27/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.02 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/05/2020 Đăng ký
BT5.02 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
26/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
AT5.02+ Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
19/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BT5.02+ Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.02 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
19/05/2020 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.04 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/05/2020 Đăng ký
PRET5.04 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
22/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/05/2020 Đăng ký
PreT5.05 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
27/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.04 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/05/2020 Đăng ký
AT5.02 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.04 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/05/2020 Đăng ký
BT5.02 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
27/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
AT5.02+ 17:45 - 19:15
Hai-Tư-Sáu
21/10/2019 Đăng ký
AT5.04+ Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.04 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
23/05/2020 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.03 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
16/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
20/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
23/05/2020 Đăng ký
PreT5.04 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
27/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
29/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.03 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
16/05/2020 Đăng ký
AT5.02 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
20/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
21/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
27/05/2020 Đăng ký
AT5.04 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
29/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.03 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
26/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
AT5.03+ Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
21/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BT5.03+ Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.03 Thứ 7 - chủ nhật
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
23/05/2020 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.05 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
15/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
22/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.05 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
18/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
21/05/2020 Đăng ký
AT5.02 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
22/05/2020 Đăng ký
AT5.03 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.05 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/05/2020 Đăng ký
BT5.02 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
30/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
AT5.05+ Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/05/2020 Đăng ký
AT5.02+ Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BT5.05+ Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.05 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
19/05/2020 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.06 2-4-6
17h45 - 19h15
20/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 3-5-7
19h45 - 21h15
23/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 2-4-6
19h45 - 21h15
29/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 2-4-6
9h00 - 10h30
29/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.06 2-4-6
17h45 - 19h15
22/05/2020 Đăng ký
AT5.01 2-4-6
19h45 - 21h15
29/05/2020 Đăng ký
AT5.02 3-5-7
19h45 - 21h15
30/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.06 2-4-6
19h45 - 21h15
29/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
AT5.06+ 3-5-7
17h45 - 19h15
29/05/2020 Đăng ký
AT5.02+ 3-5-7
19h45 - 21h15
30/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BT5.06+ Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
30/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.06 Chủ nhật
8h30 - 11h30
31/05/2020 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.07 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
19/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
22/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
25/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.07 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
20/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Hai-Tư-Sáu 1
9h45 - 21h15
26/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.07 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/05/2020 Đăng ký
BT5.02 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
AT5.07+ Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
26/05/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BT5.07+ Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
27/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.07 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
23/05/2020 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.01 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
26/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.01 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
12/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
20/05/2020 Đăng ký
AT5.02 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.01 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
14/05/2020 Đăng ký
BT5.02 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.01 T7 - CN
T7: 3:00 P.M - 4:30 P.M CN: 09:00 A.M - 10:30 A.M
09/05/2020 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PRET5.02 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
19/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
22/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.02 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.02 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.02 T7 - CN
T7: 09:00 A.M - 10:30 A.M CN: 3:00 P.M - 4:30 P.M
23/05/2020 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (xây nền tảng)
PreT5.01 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
28/02/2020 Đăng ký
PreT5.01 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
18/05/2020 Đăng ký
PreT5.01 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
25/05/2020 Đăng ký
PreT5.03 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M - 10:30 A.M
29/05/2020 Đăng ký
PreT5.02 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
AT5.02 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
22/05/2020 Đăng ký
AT5.01 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
26/05/2020 Đăng ký
Level B (650-700)
BT5.01 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
30/05/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
DT5.01 Chủ Nhật
8:30-11:30AM
31/05/2020 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo S-SMART kết hợp slide và bảng một cách thông minh, ứng dụng các kỹ thuật đào tạo ngôn ngữ để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời gian ngắn

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa TOEIC

Ms Hoa TOEIC

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Ms Hồng

Ms Hồng "Râu"

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí