Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Anh ngữ Ms Hoa

Lịch Khai Giảng

Hà Nội

Lịch Khai Giảng

Hồ Chí Minh

Lịch Khai Giảng

Đà Nẵng

Lịch Khai Giảng

Hải Phòng

Lịch Khai Giảng

Bình Dương

Lịch Khai Giảng

Đồng Nai

Lịch Khai Giảng

Vinh

Lịch Khai Giảng

Online


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic228 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
16/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3724 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
10/11/2021 Đăng ký
Pre3725 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
18/11/2021 Đăng ký
Pre3726 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
29/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2814 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
10/11/2021 Đăng ký
A2815 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
29/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1139 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
29/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D532 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
21/11/2021 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic229 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
26/11/2021 Đăng ký
Basic230 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
30/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre 3710 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
09/11/2021 Đăng ký
Pre3727 Hai-Bốn-Sáu 17h45 - 19h15 24/11/2021 Đăng ký
Pre3710B Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
29/11/2021 Đăng ký
Pre3728 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 11/12/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2817 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
13/11/2021 Đăng ký
A2818 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
29/11/2021 Đăng ký
A2816 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
30/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1140 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
29/11/2021 Đăng ký
B1141 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
30/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD533 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
28/11/2021 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA231 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
18/11/2021 Đăng ký
BA232 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
29/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3729 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
16/11/2021 Đăng ký
PRE3730 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
24/11/2021 Đăng ký
PRE3731 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
29/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2819 Hai-Bốn-Sáu
9h30AM - 11h00 AM
10/11/2021 Đăng ký
A2820 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
18/11/2021 Đăng ký
A2821 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
29/11/2021 Đăng ký
A2822 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
29/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1142 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
17/11/2021 Đăng ký
B1143 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
27/11/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C57 Ba-Năm-Bảy
17h45PM - 19h15PM
30/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ534 Sáng chủ nhật
8h30AM - 11h30AM
28/11/2021 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic233 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
11/11/2021 Đăng ký
Basic234 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
24/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3732 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
18/11/2021 Đăng ký
Pre3733 T7-CN
9:00 A.M - 10:30 A.M
21/11/2021 Đăng ký
Pre3734 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2798 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
04/11/2021 Đăng ký
A2823 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1144 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD535 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
16/11/2021 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA235 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
26/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3735 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
30/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2824 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
30/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1145 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
29/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD536 Sáng chủ nhật
8h30 - 11h30
28/11/2021 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA236 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
21/11/2021 Đăng ký
BA237 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
29/11/2021 Đăng ký
BA237 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
29/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3736 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
15/11/2021 Đăng ký
Pre3737 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
23/11/2021 Đăng ký
Pre3738 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
29/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2825 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
19/11/2021 Đăng ký
A2826 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
29/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1146 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
19/11/2021 Đăng ký
B1147 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
29/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ537 Sáng chủ nhật
8h30AM - 11h30AM
28/11/2021 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
26/11/2021 Đăng ký
Ba238 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
30/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3656 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
29/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A3739 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
27/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B2827 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
25/11/2021 Đăng ký
B Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
29/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD513 "Thứ 7 - CN
"14h00 - 17h00
8h30 - 11h30"
06/11/2021 Đăng ký
LD "Thứ 7 - CN
" "14h00 - 17h00
8h30 - 11h30"
27/11/2021 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3589 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
25/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2828 Hai-Tư-Sáu
19h45-21h15
24/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1148 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/11/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+386 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
29/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D538 Thứ 7 - Chủ nhật
14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật
27/11/2021 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic239 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
24/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3690 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
18/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2830 Hai-Tư-Sáu 19h45 - 21h15 05/11/2021 Đăng ký
A2829 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
25/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1149 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
29/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD539 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
29/11/2021 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA240 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
22/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3740 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
24/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2831 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
26/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1150 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
27/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD540 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
11/11/2021 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3741 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
25/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2832 Ba-Năm-Bảy
19h45-21h15
18/11/2021 Đăng ký
A2833 Hai-Tư-Sáu
19h45-21h15
24/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1151 Hai-Tư-Sáu
19h45-21h15
22/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D541 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
19/11/2021 Đăng ký
D542 Ba-Năm-Bảy
19h45-21h15
27/11/2021 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA241 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
24/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3742 Ba-Năm-Bảy
17h45-19h15
25/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2834 Hai-Tư-Sáu
17h45-19h15
10/11/2021 Đăng ký
A2835 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1152 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
23/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD543 Chủ nhật 8h30 - 11h30 28/11/2021 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3744 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
20/11/2021 Đăng ký
Pre3743 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
22/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2836 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
26/11/2021 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - SĐT: 02822004747

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level A (450-500)
A2837 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
22/11/2021 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức - SĐT: 028 22006677

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3745 Hai-Tư-Sáu
17:45-19:15
22/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2838 Hai-Tư-Sáu
19:45-21:15
19/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1153 Hai-Tư-Sáu
19:45-21:15
19/11/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+329 Hai-Tư-Sáu
19:45-21:15
15/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD544 Ba-Năm-Bảy
17:45-19:15
20/11/2021 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA243 Ba-Năm-Bảy 5:45 P.M - 7:15 P.M 23/11/2021 Đăng ký
BA242 Hai-Tư-Sáu
9:30 A.M - 10:30 A.M
24/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3746 Hai-Tư-Sáu 7:45 P.M - 9:15 P.M 26/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2839 Hai-Tư-Sáu 7:45 P.M - 9:15 P.M 26/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1154 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D545 T7-CN
"T7: 3:00 P.M - 4:30 P.M
CN: 09:00 A.M - 10:30 A.M"
28/11/2021 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA245 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
22/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3748 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2842 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1156 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
26/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD546 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/11/2021 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA244 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
24/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3747 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
23/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2841 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
23/11/2021 Đăng ký
A2840 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
24/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1155 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/11/2021 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level A (450-500)
TO450 - 1 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
16/11/2021 Đăng ký
A2807 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
16/11/2021 Đăng ký
TO450 - 2 Ba-Năm-Bảy
3:00 PM - 4:30 PM
18/11/2021 Đăng ký
TO450 - 3 Ba-Năm-Bảy
9:00 AM - 10:30 AM
25/11/2021 Đăng ký
TO450 - 4 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/11/2021 Đăng ký
TO450 - 6 Hai-Tư-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
29/11/2021 Đăng ký
TO450 - 5 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD496 Chủ nhật
8h30 AM - 11h30 AM
14/11/2021 Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level B (600-650)
B1158 Hai-Tư-Sáu
19:45-21h15
15/11/2021 Đăng ký

R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA130 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
25/11/2021 Đăng ký
BA129 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
26/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3525 Thứ 7 & CN
15:30-17:00 PM & 9:00-10:30 AM
20/11/2021 Đăng ký
PRE3524 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
25/11/2021 Đăng ký
PRE3523 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
26/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2627 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
26/11/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1013 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
26/11/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+375 25/11/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD437 Chủ nhật
9h AM - 12 AM
28/11/2021 Đăng ký

74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
TOBA 170 Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15 TOBA 170
Ba-Năm-Bảy 19h45 - 21h15
17/11/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
TOPre 3586 Hai-Bốn-Sáu
19h45-21h15
15/11/2021 Đăng ký
TOPre 3585 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
18/11/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
TOBA 169 Hai-Bốn-Sáu
19h45-21h15
10/11/2021 Đăng ký
TOA02 Ba-Năm-Bảy
19h45-21h15
16/11/2021 Đăng ký
TOA01 Hai-Bốn-Sáu
19h45-21h15
17/11/2021 Đăng ký

Online

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí