Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Ms Hoa TOEIC

Hà Nội

HCM

Đà Nẵng

Hải Phòng

Bình Dương

Đồng Nai

Vinh

Thanh Hóa

Quảng Ninh

Hà Tĩnh

Online


CS1: 188 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN [94]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59213 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
03/05/2024 Đăng ký
PRE60775 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
24/05/2024 Đăng ký
PRE60775 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
07/06/2024 Đăng ký
PRE62411 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59214 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
03/05/2024 Đăng ký
A59215 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
06/05/2024 Đăng ký
LTTA62796 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
03/06/2024 Đăng ký
A62413 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/06/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59217 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
06/05/2024 Đăng ký
B60776 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
07/06/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS60778 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/05/2024 Đăng ký
APLUS60778 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
04/06/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS60779 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
27/05/2024 Đăng ký
BPLUS60779 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
03/06/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59218 Chủ nhật, 08:30-11:30 05/05/2024 Đăng ký
LĐ60780 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/05/2024 Đăng ký
LĐ62417 Chủ nhật, 08:30-11:30
30/06/2024 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE58031 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
18/05/2024 Đăng ký
PRE61251 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
28/05/2024 Đăng ký
PRE62552 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
15/06/2024 Đăng ký
PRE62555 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/06/2024 Đăng ký
PRE62560 Thứ 2, 15:00-16:30
Thứ 4, 15:00-16:30
Thứ 6, 15:00-16:30
26/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A61252 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
18/05/2024 Đăng ký
A61253 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/05/2024 Đăng ký
A58033 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/05/2024 Đăng ký
A61254 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2024 Đăng ký
A61253 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
10/06/2024 Đăng ký
A62561 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/06/2024 Đăng ký
A62661 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/06/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B61257 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
21/05/2024 Đăng ký
B61263 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/05/2024 Đăng ký
B61263 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/06/2024 Đăng ký
B62669 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
28/06/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59635 Chủ nhật, 08:30-11:30 05/05/2024 Đăng ký
LĐ62687 Chủ nhật, 08:30-11:30
02/06/2024 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE60834 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2024 Đăng ký
PRE59285 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
28/05/2024 Đăng ký
PRE62333 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
06/06/2024 Đăng ký
PRE59285 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59287 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
09/05/2024 Đăng ký
A62334 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/06/2024 Đăng ký
A62335 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
22/06/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59299 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
06/05/2024 Đăng ký
B60835 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
20/05/2024 Đăng ký
B60837 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
23/05/2024 Đăng ký
B60839 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
31/05/2024 Đăng ký
B62337 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/06/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ60840 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/05/2024 Đăng ký
LĐ62339 Chủ nhật, 08:30-11:30
30/06/2024 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE57905 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
14/05/2024 Đăng ký
PRE60843 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
29/05/2024 Đăng ký
PRE62303 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A60848 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
06/05/2024 Đăng ký
A60850 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
16/05/2024 Đăng ký
A62304 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/06/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B60852 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2024 Đăng ký
B60852 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
07/06/2024 Đăng ký
B60857 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
28/06/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS60860 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
28/06/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LTTLĐ61748 Thứ 3, 18:30-20:00
Thứ 5, 18:30-20:00
Thứ 7, 18:30-20:00
11/05/2024 Đăng ký
LĐ60855 Chủ nhật, 08:30-11:30
09/06/2024 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE61240 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
17/05/2024 Đăng ký
PRE59256 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
23/05/2024 Đăng ký
PRE62144 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15"
17/06/2024 Đăng ký
PRE62388 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
29/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A59611 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
10/05/2024 Đăng ký
A61179 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2024 Đăng ký
A61180 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2024 Đăng ký
A62390 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
29/06/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59224 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
04/05/2024 Đăng ký
B61181 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/05/2024 Đăng ký
B61182 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/05/2024 Đăng ký
B61182 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
14/06/2024 Đăng ký
B62392 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
28/06/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS59235 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ61183 Chủ nhật, 08:30-11:30 26/05/2024 Đăng ký
LĐ62393 Chủ nhật, 08:30-11:30
30/06/2024 Đăng ký

CS6: Long Biên, 388 Nguyễn Văn Cừ; [112]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59537 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
23/05/2024 Đăng ký
PRE62372 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
28/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A62375 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
12/06/2024 Đăng ký
A62376 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
28/06/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59535 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
04/05/2024 Đăng ký
B61143 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
28/05/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ61142 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
14/05/2024 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE60287 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
10/05/2024 Đăng ký
PRE60071 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
16/05/2024 Đăng ký
PRE61658 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
18/05/2024 Đăng ký
PRE61657 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
22/05/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A61661 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
22/05/2024 Đăng ký
A61755 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
25/05/2024 Đăng ký
A61663 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
28/05/2024 Đăng ký
A61659 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
29/05/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B60074 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
04/05/2024 Đăng ký
B60001 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
11/05/2024 Đăng ký
B61665 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
17/05/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ60076 Thứ 7, 14:00 - 17:00
Chủ nhật, 08:30 - 11:30
04/05/2024 Đăng ký
LĐ61669 Thứ 7, 14:00 - 17:00
Chủ nhật, 08:30 - 11:30
18/05/2024 Đăng ký
LĐ61670 Thứ 7, 14:00 - 17:00
Chủ nhật, 08:30 - 11:30
25/05/2024 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA59925 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
20/05/2024 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59691 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
17/05/2024 Đăng ký
PRE61448 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
28/05/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A61455 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
27/05/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B61460 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
13/05/2024 Đăng ký
B61464 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
24/05/2024 Đăng ký
B61467 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
25/05/2024 Đăng ký
Level C (750+)
C61472 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
21/05/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ59695 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
06/05/2024 Đăng ký
LĐ61866 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
14/05/2024 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE60274 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
06/05/2024 Đăng ký
PRE60556 Thứ 2, 17:45 - 19:15
Thứ 4, 17:45 - 19:15
Thứ 6, 17:45 - 19:15
13/05/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A60704 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
04/05/2024 Đăng ký
A61449 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
14/05/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B59914 Thứ 2, 19:45 - 21:15
Thứ 4, 19:45 - 21:15
Thứ 6, 19:45 - 21:15
17/05/2024 Đăng ký
B61452 Thứ 3, 17:45 - 19:15
Thứ 5, 17:45 - 19:15
Thứ 7, 17:45 - 19:15
21/05/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ61456 Thứ 3, 19:45 - 21:15
Thứ 5, 19:45 - 21:15
Thứ 7, 19:45 - 21:15
30/05/2024 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

CS5: 193 Khánh Hội, Q4 [85]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú [150]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE60059 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
08/05/2024 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức [147]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE61387 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/05/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A57389 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
07/05/2024 Đăng ký
A61389 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/05/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B58211 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
07/05/2024 Đăng ký
B61391 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/05/2024 Đăng ký
B61388 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
31/05/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS61390 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
20/05/2024 Đăng ký
APLUS59847 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
24/05/2024 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS61585 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
31/05/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ61392 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
29/05/2024 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE60936 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/06/2024 Đăng ký
PRE62449 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
29/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A60937 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/06/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B62450 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
28/06/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ60939 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/06/2024 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59165 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A62556 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
26/06/2024 Đăng ký
Level B (600-650)
B62559 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
28/06/2024 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59423 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
14/06/2024 Đăng ký
PRE62635 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
27/06/2024 Đăng ký
Level A (450-500)
A61094 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/06/2024 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai [149]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh [148]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE59897 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
28/06/2024 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ62118 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
08/06/2024 Đăng ký

Lô 10, Đường Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá [154]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

A3-05, KĐT Monbay, Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh [157]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

LK 1-08, Khu biệt thự liền kề Vinhomes, Đường Hàm Nghi, Tp Hà Tĩnh [155]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

Online

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Ms Hoa TOEIC các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho bạn ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Ms Hoa TOEIC sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Ms Hoa TOEIC với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí