Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Anh ngữ Ms Hoa

Lịch Khai Giảng

Hà Nội

Lịch Khai Giảng

Hồ Chí Minh

Lịch Khai Giảng

Đà Nẵng

Lịch Khai Giảng

Hải Phòng


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic26 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
16/11/2020 Đăng ký
Basic28 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
27/11/2020 Đăng ký
Basic27 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/11/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3207 Hai-Bốn-Sáu
3:00 P.M-4:30 P.M
30/09/2020 Đăng ký
Pre3258 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
19/10/2020 Đăng ký
Pre3259 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
19/10/2020 Đăng ký
Pre3260 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
29/10/2020 Đăng ký
Pre3261 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
31/10/2020 Đăng ký
Pre3313 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2337 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
01/10/2020 Đăng ký
A2338 Hai-Bốn-Sáu
3:00 P.M-4:30 P.M
07/10/2020 Đăng ký
A2384 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
19/10/2020 Đăng ký
A2385 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
28/10/2020 Đăng ký
A2386 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/10/2020 Đăng ký
A2387 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
30/10/2020 Đăng ký
A2423 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
06/11/2020 Đăng ký
A2424 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
18/11/2020 Đăng ký
A2426 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
A2425 Hai-Bốn-Sáu
3:00 P.M-4:30 P.M
30/11/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B851 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
03/10/2020 Đăng ký
B874 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/10/2020 Đăng ký
B896 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C8 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
30/10/2020 Đăng ký
C19 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD332 Sáng Chủ Nhật
8:30-11:30AM
08/11/2020 Đăng ký
D350 Sáng Chủ Nhật
8:30-11:30AM
20/11/2020 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic13 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
27/10/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3262 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
14/10/2020 Đăng ký
PRE3263 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
21/10/2020 Đăng ký
PRE3264 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
27/10/2020 Đăng ký
PRE3265 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
30/10/2020 Đăng ký
PRE3266 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
31/10/2020 Đăng ký
Pre3314 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
13/11/2020 Đăng ký
Pre3315 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
18/11/2020 Đăng ký
Pre3316 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
25/11/2020 Đăng ký
Pre3317 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Pre3318 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
30/11/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2388 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
23/10/2020 Đăng ký
A2389 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
26/10/2020 Đăng ký
A2390 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
29/10/2020 Đăng ký
A2391 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/10/2020 Đăng ký
A2392 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
30/10/2020 Đăng ký
A2431 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M-10:30 A.M
30/10/2020 Đăng ký
A2427 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
16/11/2020 Đăng ký
A2428 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
23/11/2020 Đăng ký
A2429 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
A2430 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B875 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
21/10/2020 Đăng ký
B876 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
31/10/2020 Đăng ký
B897 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
21/11/2020 Đăng ký
B898 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
27/11/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+341 Hai-Bốn-Sáu
6:00P.M -7:30 P.M
30/11/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+293 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/11/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C9 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
31/10/2020 Đăng ký
C20 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
26/11/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD333 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
18/10/2020 Đăng ký
LD334 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
01/11/2020 Đăng ký
D351 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
29/11/2020 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic14 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
28/10/2020 Đăng ký
Basic29 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
20/11/2020 Đăng ký
Basic30 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/11/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3267 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
17/10/2020 Đăng ký
PRE3268 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
23/10/2020 Đăng ký
PRE3269 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/10/2020 Đăng ký
PRE3270 Hai-Bốn-Sáu
9h00AM - 10h30AM
30/10/2020 Đăng ký
PRE3271 Ba-Năm-Bảy
17h45PM - 19h15PM
31/10/2020 Đăng ký
Pre3319 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
18/11/2020 Đăng ký
Pre3320 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
24/11/2020 Đăng ký
Pre3321 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/11/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2348 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
06/10/2020 Đăng ký
A2348 Ba-Năm-Bảy
17h45PM - 19h15PM
06/10/2020 Đăng ký
A2393 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/10/2020 Đăng ký
A2394 Hai-Bốn-Sáu
9h00AM - 10h30AM
30/10/2020 Đăng ký
A2395 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
31/10/2020 Đăng ký
A2432 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
23/11/2020 Đăng ký
A2433 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/11/2020 Đăng ký
A2434 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
01/12/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B855 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
18/09/2020 Đăng ký
B877 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
31/10/2020 Đăng ký
B899 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/11/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C9 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/10/2020 Đăng ký
C21 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/11/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD335 Sáng chủ nhật
8h30AM - 11h30AM
01/11/2020 Đăng ký
D352 Sáng chủ nhật
8h30AM - 11h30AM
29/11/2020 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic16 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
28/10/2020 Đăng ký
Basic31 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
24/11/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3275 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
14/10/2020 Đăng ký
Pre3276 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
20/10/2020 Đăng ký
Pre3277 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
23/10/2020 Đăng ký
Pre3278 Hai-Bốn-Sáu
9:00 A.M - 10:30 A.M
31/10/2020 Đăng ký
Pre3322 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
11/11/2020 Đăng ký
Pre3324 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
21/11/2020 Đăng ký
Pre3325 Ba-Năm-Bảy
9:00 A.M - 10:30 A.M
28/11/2020 Đăng ký
Pre3323 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
30/11/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2399 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
23/10/2020 Đăng ký
A2400 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/10/2020 Đăng ký
A2425 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
25/11/2020 Đăng ký
A2426 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
26/11/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B858 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/09/2020 Đăng ký
B880 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
26/10/2020 Đăng ký
B879 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
31/10/2020 Đăng ký
B901 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
27/11/2020 Đăng ký
B900 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
30/11/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD319 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
25/10/2020 Đăng ký
D353 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
29/11/2020 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic15 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/10/2020 Đăng ký
Basic32 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
20/11/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3272 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
14/10/2020 Đăng ký
PRE3274 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/10/2020 Đăng ký
Pre3326 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
17/11/2020 Đăng ký
Pre3327 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
27/11/2020 Đăng ký
Pre3328 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2396 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
21/10/2020 Đăng ký
A2397 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/10/2020 Đăng ký
A2398 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
30/10/2020 Đăng ký
A2427 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
13/11/2020 Đăng ký
A2429 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
25/11/2020 Đăng ký
A2428 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B878 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/10/2020 Đăng ký
B902 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
27/11/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD336 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/10/2020 Đăng ký
D354 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic17 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
27/10/2020 Đăng ký
Basic33 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3279 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
07/10/2020 Đăng ký
PRE3281 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
06/11/2020 Đăng ký
PRE3282 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
17/11/2020 Đăng ký
PRE3280 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2254 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
12/09/2020 Đăng ký
A2401 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
19/10/2020 Đăng ký
A2402 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
31/10/2020 Đăng ký
A2430 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
17/11/2020 Đăng ký
A2431 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/11/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B881 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
26/10/2020 Đăng ký
B881 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
06/11/2020 Đăng ký
B903 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C11 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
31/10/2020 Đăng ký
C22 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
28/11/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD337 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
25/10/2020 Đăng ký
LD355 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
29/11/2020 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level A (450-500)
TTA30 8:00-9:30PM
Hai-Bốn-Sáu
18/09/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
TTB12 8:00-9:30PM
Hai-Bốn-Sáu
22/09/2020 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BASIC34 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/11/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3231 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
03/10/2020 Đăng ký
Pre3283 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
14/10/2020 Đăng ký
Pre3284 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
19/10/2020 Đăng ký
Pre3285 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/10/2020 Đăng ký
Pre3286 Hai-Tư-Sáu
9h00-10h30
30/10/2020 Đăng ký
Pre3329 Hai-Tư-Sáu
9h00-10h30
13/11/2020 Đăng ký
Pre3330 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
17/11/2020 Đăng ký
Pre3331 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
20/11/2020 Đăng ký
Pre3332 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/11/2020 Đăng ký
Pre3333 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
30/11/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2260 Hai-Tư-Sáu
9h00-10h30
06/10/2020 Đăng ký
A2383 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
07/10/2020 Đăng ký
A2404 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
21/10/2020 Đăng ký
A2403 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/10/2020 Đăng ký
A2434 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
19/11/2020 Đăng ký
A2433 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
20/11/2020 Đăng ký
A2432 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
28/11/2020 Đăng ký
A2435 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
30/11/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B882 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/10/2020 Đăng ký
B883 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/10/2020 Đăng ký
B904 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
20/11/2020 Đăng ký
B905 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/11/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+335 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
17/11/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+289 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/11/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C12 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/10/2020 Đăng ký
C23 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
21/11/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD338 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
04/10/2020 Đăng ký
LD339 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
31/10/2020 Đăng ký
LD356 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
28/11/2020 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic18 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
20/10/2020 Đăng ký
BASIC35 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/11/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3287 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
08/10/2020 Đăng ký
Pre3288 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
14/10/2020 Đăng ký
Pre3289 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
20/10/2020 Đăng ký
Pre3290 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
28/10/2020 Đăng ký
Pre3334 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
07/11/2020 Đăng ký
Pre3335 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
13/11/2020 Đăng ký
Pre3336 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
19/11/2020 Đăng ký
Pre3337 Hai-Tư-Sáu
9h-10h30
27/11/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2405 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
10/10/2020 Đăng ký
A2406 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
17/10/2020 Đăng ký
A2407 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
23/10/2020 Đăng ký
A2438 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
27/10/2020 Đăng ký
A2408 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
28/10/2020 Đăng ký
A2436 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
14/11/2020 Đăng ký
A2437 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
20/11/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B863 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
25/09/2020 Đăng ký
B884 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
17/10/2020 Đăng ký
B885 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
26/10/2020 Đăng ký
B906 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/11/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+336 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/10/2020 Đăng ký
A+342 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
25/11/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B284+ Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
25/09/2020 Đăng ký
B+290 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
31/10/2020 Đăng ký
B+294 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
30/11/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C13 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
28/10/2020 Đăng ký
C24 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
28/11/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D322 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/09/2020 Đăng ký
LD340 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
17/10/2020 Đăng ký
LD341 Thứ 7
09h00 - 12h00
31/10/2020 Đăng ký
D357 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
17/11/2020 Đăng ký
D358 Thứ 7
09h00 - 12h00
28/11/2020 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic8 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
03/10/2020 Đăng ký
Basic19 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
19/10/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3291 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
16/10/2020 Đăng ký
Pre3292 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/10/2020 Đăng ký
Pre3295 Hai-Tư-Sáu
9h00-10h30
21/10/2020 Đăng ký
Pre3293 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
24/10/2020 Đăng ký
Pre3294 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/10/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2367 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
09/10/2020 Đăng ký
A2409 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
23/10/2020 Đăng ký
A2410 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
27/10/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B864 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/09/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+337 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/10/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+290 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
09/10/2020 Đăng ký
B+291 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
27/10/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C14 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
31/10/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD342 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
17/10/2020 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic20 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/10/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3296 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
19/10/2020 Đăng ký
PRE3297 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
24/10/2020 Đăng ký
PRE3298 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/10/2020 Đăng ký
PRE3299 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
31/10/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2411 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
26/10/2020 Đăng ký
A2412 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/10/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B888 Hai-Tư-Sáu
9h00 - 10h30
10/10/2020 Đăng ký
B887 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
30/10/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+338 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/10/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD343 Thứ 7 - chủ nhật
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
24/10/2020 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic21 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
23/10/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre 3248 2-4-6
19h45 - 21h15
05/10/2020 Đăng ký
Pre3300 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
19/10/2020 Đăng ký
Pre3301 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/10/2020 Đăng ký
Pre3302 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/10/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2371 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
11/09/2020 Đăng ký
A2372 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
15/09/2020 Đăng ký
A2413 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
16/10/2020 Đăng ký
A2415 Hai-Tư-Sáu
9h-10h30
26/10/2020 Đăng ký
A2414 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
27/10/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B866 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
24/09/2020 Đăng ký
B889 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
28/10/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+323 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/08/2020 Đăng ký
A+331 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
14/10/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B287+ Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
28/09/2020 Đăng ký
B+292 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
24/10/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C15 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
27/10/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D344 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
27/10/2020 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic22 2-4-6
17h45 - 19h15
26/10/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3303 3-5-7
17h45 - 19h15
15/10/2020 Đăng ký
PRE3304 3-5-7
19h45 - 21h15
22/10/2020 Đăng ký
PRE3305 2-4-6
17h45 - 19h15
23/10/2020 Đăng ký
PRE3306 2-4-6
19h45 - 21h15
26/10/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2415 2-4-6
19h45 - 21h15
19/10/2020 Đăng ký
A2416 3-5-7
17h45 - 19h15
24/10/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B890 3-5-7
19h45 - 21h15
22/10/2020 Đăng ký
B891 2-4-6
19h45 - 21h15
30/10/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+333 3-5-7
19h45 - 21h15
17/10/2020 Đăng ký
A+339 2-4-6
19h45 - 21h15
28/10/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+288 2-4-6
17h45 - 19h15
16/10/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C16 3-5-7
17h45 - 19h15
29/10/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D345 Chủ Nhật
8:30 - 11:30 A.M
25/10/2020 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic23 3-5-7
17h45 - 19h15
22/10/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3248 2-4-6
19h45 - 21h15
05/10/2020 Đăng ký
Pre3308 3-5-7
17h45 - 19h15
15/10/2020 Đăng ký
Pre3307 3-5-7
19h45 - 21h15
27/10/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2418 3-5-7
17h45 - 19h15
22/10/2020 Đăng ký
A2417 2-4-6
19h45 - 21h15
30/10/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B892 3-5-7
19h45 - 21h15
24/10/2020 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+340 2-4-6
17h45 - 19h15
21/10/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C17 3-5-7
17h45 - 19h15
31/10/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD346 Thứ 7- Chủ nhật
14h00-17h00 và 8h00-11h00
24/10/2020 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level A (450-500)
TTA30 8:00-9:30PM
Hai-Bốn-Sáu
18/09/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
TTB12 8:00-9:30PM
Hai-Bốn-Sáu
22/09/2020 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre 3250 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
24/10/2020 Đăng ký
Pre3309 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/10/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2377 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
12/09/2020 Đăng ký
A2419 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
13/10/2020 Đăng ký
A2420 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
30/10/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B893 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
30/10/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D329 T7 - CN
T7: 09:00 A.M - 10:30 A.M CN: 3:00 P.M - 4:30 P.M
19/09/2020 Đăng ký
LD347 T7 - CN
T7: 09:00 A.M - 10:30 A.M CN: 3:00 P.M - 4:30 P.M
24/10/2020 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic10 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/10/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3310 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
27/10/2020 Đăng ký
Pre3311 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/10/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2421 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
26/10/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B894 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/10/2020 Đăng ký
Level C (750+)
C18 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/10/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D 314 T7 - CN
T7: 09:00 A.M - 10:30 A.M CN: 3:00 P.M - 4:30 P.M
29/08/2020 Đăng ký
D348 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
27/10/2020 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level A (450-500)
TTA30 8:00-9:30PM
Hai-Bốn-Sáu
18/09/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
TTB12 8:00-9:30PM
Hai-Bốn-Sáu
22/09/2020 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic24 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
22/10/2020 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3312 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
14/10/2020 Đăng ký
Level A (450-500)
A2380 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
07/09/2020 Đăng ký
A2381 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
08/09/2020 Đăng ký
A2422 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
27/10/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
B870 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
26/09/2020 Đăng ký
B895 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
26/10/2020 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D330 Chủ Nhật
8 - 11 AM
20/09/2020 Đăng ký
LĐ 349 Chủ Nhật
8:00-11:00
11/10/2020 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level A (450-500)
TTA30 8:00-9:30PM
Hai-Bốn-Sáu
18/09/2020 Đăng ký
Level B (600-650)
TTB12 8:00-9:30PM
Hai-Bốn-Sáu
22/09/2020 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

PRE3273

Hai-Bốn-Sáu 6:00 P.M - 7:30 P.M

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa TOEIC

Ms Hoa TOEIC

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí