Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Anh ngữ Ms Hoa

Lịch Khai Giảng

Hà Nội

Lịch Khai Giảng

Hồ Chí Minh

Lịch Khai Giảng

Đà Nẵng

Lịch Khai Giảng

Hải Phòng

Lịch Khai Giảng

Bình Dương

Lịch Khai Giảng

Bắc Ninh

Lịch Khai Giảng

Đồng Nai

Lịch Khai Giảng

Vinh


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic131 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
21/06/2021 Đăng ký
Basic106 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3575 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
24/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2701 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
25/06/2021 Đăng ký
A2702 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1016 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
07/06/2021 Đăng ký
B1057 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
21/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D469 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
27/06/2021 Đăng ký
D468 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
30/06/2021 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA161 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
08/06/2021 Đăng ký
BA162 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
28/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3576 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
07/06/2021 Đăng ký
Pre3577 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
Pre3578 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
30/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2676 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
23/06/2021 Đăng ký
A2677 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/06/2021 Đăng ký
A2678 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1046 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
23/06/2021 Đăng ký
B1047 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD460 SÁNG CHỦ NHẬT
8:30 A.M-11:30 A.M
27/06/2021 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic135 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
18/05/2021 Đăng ký
Basic136 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
31/05/2021 Đăng ký
BA167 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
24/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3586 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
19/06/2021 Đăng ký
Pre3587 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
30/06/2021 Đăng ký
Pre3588 Hai-Bốn-Sáu
19h45PM - 21h15PM
30/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2681 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
23/06/2021 Đăng ký
A2682 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1050 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
29/06/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C50 Ba-Năm-Bảy
17h45PM - 19h15PM
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD461 Sáng chủ nhật
8h30AM - 11h30AM
27/06/2021 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic137 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/05/2021 Đăng ký
Basic138 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
24/05/2021 Đăng ký
BA166 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
09/06/2021 Đăng ký
BA165 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
24/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3584 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
10/06/2021 Đăng ký
Pre3585 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
23/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2680 Ba-Năm-Bảy
6:00 P.M - 7:30 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1049 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
23/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D441 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
27/06/2021 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic139 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
28/05/2021 Đăng ký
Basic139 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
16/06/2021 Đăng ký
Basic164 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
25/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3581 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
18/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2639 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
07/06/2021 Đăng ký
A2703 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/06/2021 Đăng ký
A2704 Hai-Bốn-Sáu
6:00 P.M - 7:30 P.M
30/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1024 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
07/06/2021 Đăng ký
B997 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
08/06/2021 Đăng ký
B1048 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D442 Chủ nhật
8:30 A.M- 11:30 A.M
20/06/2021 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA140 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
31/05/2021 Đăng ký
BA160 Hai-Bốn-Sáu
7:45 P.M-9:15 P.M
30/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3490 Hai-Bốn-Sáu
5:45 P.M -7:15 P.M
28/06/2021 Đăng ký
PRE3575 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2602 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
15/06/2021 Đăng ký
A2675 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1045 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M-9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C47 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M -7:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D470 Sáng chủ nhật
8:30 A.M-11:30 A.M
27/06/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA07 20h00-21h30
thứ 3,5,7
20/06/2021 Đăng ký
BA06 20h00-21h30
thứ 2,4,6
28/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
TTA58 20h00-21h30
thứ 2,4,6
11/06/2021 Đăng ký
TTA57 20h00-21h30
thứ 2,4,6
21/06/2021 Đăng ký
TTA56 20h00-21h30
thứ 3,5,7
22/06/2021 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3540 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
09/06/2021 Đăng ký
Pre3569 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2691 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/06/2021 Đăng ký
A2643 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/06/2021 Đăng ký
A2692 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
28/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1054 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/06/2021 Đăng ký
B1028 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
28/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D466 Thứ 7 - CN
14h00 - 17h00 8h30 - 11h30
19/06/2021 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA141 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
19/05/2021 Đăng ký
BA141 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
27/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3543 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
09/06/2021 Đăng ký
Pre3544 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/06/2021 Đăng ký
Pre3497 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/06/2021 Đăng ký
Pre3589 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2646 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
14/06/2021 Đăng ký
A2644 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
15/06/2021 Đăng ký
A2683 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
16/06/2021 Đăng ký
A2684 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1029 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/06/2021 Đăng ký
B1030 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 19h15
23/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+370 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
04/06/2021 Đăng ký
A+369 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
10/06/2021 Đăng ký
A+1 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+317 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
28/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D446 Thứ 7-CN
2h-5h T7 và 9h-12h CN
12/06/2021 Đăng ký
D462 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
24/06/2021 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA142 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
19/05/2021 Đăng ký
BA142 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
02/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3547 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
12/06/2021 Đăng ký
PRE3594 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/06/2021 Đăng ký
PRE3546 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2687 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
14/06/2021 Đăng ký
A2688 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1052 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
16/06/2021 Đăng ký
B1053 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
25/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD464 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
17/06/2021 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA143 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
18/05/2021 Đăng ký
BA144 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
28/05/2021 Đăng ký
BA170 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/06/2021 Đăng ký
BA171 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
28/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3566 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/06/2021 Đăng ký
PRE3567 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/06/2021 Đăng ký
PRE3565 Hai-Bốn-Sáu
9:00-10:30 AM
30/06/2021 Đăng ký
PRE3568 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
30/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2689 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/06/2021 Đăng ký
A2690 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
28/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1033 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
28/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+378 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+321 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD465 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic145 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
18/05/2021 Đăng ký
Basic145 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
10/06/2021 Đăng ký
Basic147 Hai-Tư-Sáu
19:45-21:15
25/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3554 Ba-Năm-Bảy
19h45-21h15
10/06/2021 Đăng ký
Pre3590 Hai-Tư-Sáu
19h45-21h15
16/06/2021 Đăng ký
Pre3506 Thứ 7-Chủ Nhật
15h00-16h30 T7 ; 9h-10h30 CN
19/06/2021 Đăng ký
Pre3591 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2654 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
12/06/2021 Đăng ký
A2656 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
16/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1051 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
19/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A 373+ Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
23/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+319 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
11/06/2021 Đăng ký
Level C (750+)
C15 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
17/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D449 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
12/06/2021 Đăng ký
D463 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/06/2021 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA146 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/05/2021 Đăng ký
BA146 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3555 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
14/06/2021 Đăng ký
PRE3509 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
15/06/2021 Đăng ký
PRE3556 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/06/2021 Đăng ký
PRE3557 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2657 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
21/06/2021 Đăng ký
A2658 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
24/06/2021 Đăng ký
A2659 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1036 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+374 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
22/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+320 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD450 Chủ nhật
8h30 - 11h30
20/06/2021 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Ba92 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
21/05/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE 3513 Ba-Năm-Bảy 17h45 - 19h15 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
01/06/2021 Đăng ký
PRE 3558 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
19/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2672 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B 1037 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
28/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD457 Thứ Bảy + Chủ nhật
2h00-5h00 8h30-11h30
26/06/2021 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - SĐT: 02822004747

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BASIC123 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
15/05/2021 Đăng ký
BASIC152 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/05/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3576 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
21/06/2021 Đăng ký
Pre3577 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/06/2021 Đăng ký
Pre3578 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2705 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/06/2021 Đăng ký
A2706 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
24/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1058 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D471 Thứ Bảy + Chủ nhật
T.7: 14h00-17h00 CN: 8h30 - 11h30
26/06/2021 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức - SĐT: 028 22006677

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic147 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/05/2021 Đăng ký
Basic148 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
27/05/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3592 Hai-Tư-Sáu
17:45-19:15
11/06/2021 Đăng ký
Pre3560 Ba-Năm-Bảy
17:45-19:15
22/06/2021 Đăng ký
Pre3593 Ba-Năm-Bảy
19:45-21:15
24/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2685 Ba-Năm-Bảy
19:45-21:15
24/06/2021 Đăng ký
A2686 Hai-Tư-Sáu
17:45-19:15
25/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B987 Hai-Tư-Sáu
19:45-21:15
10/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+366 Hai-Tư-Sáu
19:45-21:15
10/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
B+313 Hai-Tư-Sáu
17:45-19:15
11/06/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA 150 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
25/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre 3562 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
17/06/2021 Đăng ký
Pre3570 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2693 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/06/2021 Đăng ký
A2694 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1055 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BASIC125 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
25/05/2021 Đăng ký
BASIC151 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/05/2021 Đăng ký
BASIC125 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
10/06/2021 Đăng ký
BASIC151 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
25/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3517 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
25/06/2021 Đăng ký
Pre3563 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
26/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2620 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
19/06/2021 Đăng ký
A2695 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
28/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B110 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
24/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D383 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
15/06/2021 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - SĐT: 02822004747

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BASIC123 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
15/05/2021 Đăng ký
BASIC152 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
26/05/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3576 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
21/06/2021 Đăng ký
Pre3577 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
21/06/2021 Đăng ký
Pre3578 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
22/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2705 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
23/06/2021 Đăng ký
A2706 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
24/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1058 Hai-Tư-Sáu
19h45 - 21h15
25/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
D471 Thứ Bảy + Chủ nhật
T.7: 14h00-17h00 CN: 8h30 - 11h30
26/06/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3573 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M-7:15 P.M
15/06/2021 Đăng ký
Pre3572 Hai- tư- sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
25/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2698 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
08/06/2021 Đăng ký
A2699 Hai- tư- sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
25/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1056 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
10/06/2021 Đăng ký
BA172 Hai- tư- sáu
5:45 P.M-7:15 P.M
18/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ467 Chủ nhật
8:30 A.M - 11:30 A.M
13/06/2021 Đăng ký

Các khóa học Online [15]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA173 Ba-Năm-Bảy
5:45 P.M - 7:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
BA174 Ba-Năm-Bảy
7:45 P.M - 9:15 P.M
29/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3574 Hai-Tư-Sáu
7:45 P.M - 9:15 P.M
24/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2700 Hai-Tư-Sáu
5:45 P.M - 7:15 P.M
16/06/2021 Đăng ký

498 Ngô Gia Tự, P.Tiền An

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
Basic155 Hai-Bốn-Sáu
17h45PM - 19h15PM
24/05/2021 Đăng ký
Basic156 Ba-Năm-Bảy
19h45PM - 21h15PM
27/05/2021 Đăng ký

R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA129 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
16/06/2021 Đăng ký
BA130 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
26/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE3524 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/06/2021 Đăng ký
PRE3525 Thứ 7 & CN
15:30-17:00 PM & 9:00-10:30 AM
26/06/2021 Đăng ký
PRE3523 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
28/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2627 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
18/06/2021 Đăng ký
Level B (600-650)
B1013 Hai-Tư-Sáu
17h45 - 19h15
30/06/2021 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
A+375 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
29/06/2021 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LD437 Chủ nhật
9h AM - 12 AM
27/06/2021 Đăng ký

74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA163 Hai-Bốn-Sáu
19h45 - 21h15
25/06/2021 Đăng ký
Level Pre (300-350)
Pre3579 Ba-Năm-Bảy
17h45 - 19h15
21/06/2021 Đăng ký
Pre3580 Hai-Bốn-Sáu
17h45 - 19h15
28/06/2021 Đăng ký
Level A (450-500)
A2679 Ba-Năm-Bảy
19h45 - 21h15
26/06/2021 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí