Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Anh ngữ Ms Hoa

Hà Nội

HCM

Đà Nẵng

Hải Phòng

Bình Dương

Đồng Nai

Vinh

Thanh Hóa

Quảng Ninh

Hà Tĩnh

Online


CS1: 41 Tây Sơn, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA28055 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 17/08/2022 Đăng ký
BA28279 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE28056 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 08/08/2022 Đăng ký
PRE28057 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 16/08/2022 Đăng ký
PRE28058 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
PRE28059 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A28060 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 22/08/2022 Đăng ký
A28061 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
A28062 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B28063 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 12/08/2022 Đăng ký
B28065 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
B28066 TOEIC/GT - Ca 10 (20h00-21h30, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
B28065 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
LĐ28067 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 28/08/2022 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA26640 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 09/08/2022 Đăng ký
BA27692 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 20/08/2022 Đăng ký
BA27693 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
BA27694 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE27695 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 15/08/2022 Đăng ký
PRE27698 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
PRE27696 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A27701 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
A27702 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
A27699 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
A27699 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B27705 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 28/08/2022 Đăng ký
B27703 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
B27704 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
A27701 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
LĐ27706 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 28/08/2022 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA26654 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 02/08/2022 Đăng ký
BA27764 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 15/08/2022 Đăng ký
BA27763 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE27765 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 20/08/2022 Đăng ký
PRE26681 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 24/08/2022 Đăng ký
PRE26658 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A27766 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
A27767 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B27768 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
B27769 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ27770 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 28/08/2022 Đăng ký
PRE26658 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA27917 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 10/08/2022 Đăng ký
BA27919 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 20/08/2022 Đăng ký
BA27920 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE26632 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 09/08/2022 Đăng ký
PRE27912 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 18/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A26624 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 04/08/2022 Đăng ký
A27890 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 15/08/2022 Đăng ký
A27908 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 26/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B27898 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 20/08/2022 Đăng ký
B27905 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 24/08/2022 Đăng ký
B27913 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ27911 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 21/08/2022 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA27031 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 03/08/2022 Đăng ký
BA28167 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 18/08/2022 Đăng ký
BA28168 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE28170 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 24/08/2022 Đăng ký
PRE28169 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A28172 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
A28171 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B28112 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 09/08/2022 Đăng ký
B28173 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ28174 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 21/08/2022 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA27530 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 26/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE27531 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 22/08/2022 Đăng ký
PRE27533 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 24/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A26633 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 02/08/2022 Đăng ký
A27532 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
A27535 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 24/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B27536 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 16/08/2022 Đăng ký
B27538 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA28005 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 15/08/2022 Đăng ký
BA28006 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE28007 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 16/08/2022 Đăng ký
PRE28008 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
PRE28009 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A28010 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 17/08/2022 Đăng ký
A28013 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
A28011 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
A28015 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B26720 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 13/08/2022 Đăng ký
B28014 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
B28304 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ28016 TOEIC/GT - Ca 14 (14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật) 28/08/2022 Đăng ký
PRE28009 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA28237 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
BA28238 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE26978 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 09/08/2022 Đăng ký
PRE28243 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 20/08/2022 Đăng ký
PRE28245 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 24/08/2022 Đăng ký
PRE28244 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A28249 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 18/08/2022 Đăng ký
A28246 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
A28248 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
A28247 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B28250 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 24/08/2022 Đăng ký
B28251 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS26988 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS26989 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ28252 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
LĐ28253 TOEIC/GT - Ca 14 (14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật) 27/08/2022 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA27130 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 05/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A27132 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 10/08/2022 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA27965 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
BA27966 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE27967 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 10/08/2022 Đăng ký
PRE27968 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
PRE27969 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A27972 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
A27971 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B27974 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 30/08/2022 Đăng ký
B27973 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 31/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ26818 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 10/08/2022 Đăng ký
LĐ27975 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
PRE27968 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
A27972 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA28077 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 22/08/2022 Đăng ký
BA28078 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE28082 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 17/08/2022 Đăng ký
PRE28083 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A28084 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 12/08/2022 Đăng ký
A28085 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B27025 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 13/08/2022 Đăng ký
B28086 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
B28087 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 26/08/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS27753 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 13/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ27028 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 11/08/2022 Đăng ký
LĐ28088 TOEIC/GT - Ca 14 (14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật) 27/08/2022 Đăng ký
BA28078 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 27/08/2022 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE28116 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 11/08/2022 Đăng ký
B28073 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
PRE28115 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A28305 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 15/08/2022 Đăng ký
A28113 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 20/08/2022 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA28109 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE28026 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 12/08/2022 Đăng ký
PRE28110 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B26871 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 16/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
PRE28026 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 12/08/2022 Đăng ký
B26871 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 16/08/2022 Đăng ký
BA28109 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - SĐT: 02822004747

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức - SĐT: 028 22006677

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ25639 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 24/07/2022 Đăng ký
LĐ25639 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 14/08/2022 Đăng ký
LĐ25639 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 14/08/2022 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103] - SĐT: 02363572008

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24086 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 07/07/2022 Đăng ký
BA28163 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 26/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE26925 TOEIC/GT - Ca 7 (9h00-10h30, thứ 3,5,7) 02/07/2022 Đăng ký
PRE25987 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 21/07/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A25989 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 29/07/2022 Đăng ký
A28180 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 23/08/2022 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA25096 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 13/07/2022 Đăng ký
BA26891 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 29/07/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE26896 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 29/07/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A25097 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 22/07/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
A25097 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 22/07/2022 Đăng ký
B26083 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/07/2022 Đăng ký
BA26891 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 29/07/2022 Đăng ký
B27053 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 30/07/2022 Đăng ký
B27049 TOEIC/GT - Ca 11 (18h00-19h30, thứ 3,5,7) 30/07/2022 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA28144 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE26775 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 15/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A26776 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 15/08/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B28148 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
BA28144 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
B28148 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 29/08/2022 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128] - SĐT: 02256264444

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140] - SĐT: 0274 2200 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA26991 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/07/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE26992 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 27/07/2022 Đăng ký
PRE26992 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 15/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A25924 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 27/06/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B25925 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 24/06/2022 Đăng ký

R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai - SĐT: 02512200111

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA26804 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 14/07/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE22983 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 25/07/2022 Đăng ký
PRE26805 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/07/2022 Đăng ký
PRE28000 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 25/08/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A24426 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 28/07/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
BA24419 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 20/07/2022 Đăng ký

74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh - SĐT: 02386565789

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA26501 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 19/07/2022 Đăng ký
BA27880 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 06/08/2022 Đăng ký

Lô 10, Đường Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá - SĐT: 02372605686

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level B (600-650)
B27901 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 19/08/2022 Đăng ký

A3-05, KĐT Monbay, Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh - SĐT: 02032200209

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

LK 1-08, Khu biệt thự liền kề Vinhomes, Đường Hàm Nghi, Tp Hà Tĩnh - SĐT: 0934489666

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA26559 TOEIC/GT - Ca 12 (20h00-21h30, thứ 3,5,7) 28/07/2022 Đăng ký

Online

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí