Lịch khai giảng các lớp luyện thi TOEIC
tại Ms Hoa TOEIC

Hà Nội

HCM

Đà Nẵng

Hải Phòng

Bình Dương

Đồng Nai

Vinh

Thanh Hóa

Quảng Ninh

Hà Tĩnh

Online


CS1: 188 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN [94] - SĐT: 02466 811 242

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA39758 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
17/05/2023 Đăng ký
BA39759 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE38149 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
06/05/2023 Đăng ký
PRE39760 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
15/05/2023 Đăng ký
PRE39761 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A39763 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B39765 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/05/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C39913 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LTTLĐ40652 Thứ 2, 20:15-21:45
Thứ 4, 20:15-21:45
Thứ 6, 20:15-21:45
Thứ 7, 16:00-17:30
05/05/2023 Đăng ký
LĐ39767 Chủ nhật, 08:30-11:30 28/05/2023 Đăng ký

CS2: 461 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy [93] - SĐT: 02462 956 406

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA40534 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
09/05/2023 Đăng ký
BA40530 Thứ 2, 09:00-10:30
Thứ 4, 09:00-10:30
Thứ 6, 09:00-10:30
15/05/2023 Đăng ký
BA40532 Thứ 3, 09:00-10:30
Thứ 5, 09:00-10:30
Thứ 7, 09:00-10:30
16/05/2023 Đăng ký
BA40533 Thứ 2, 15:00-16:30
Thứ 4, 15:00-16:30
Thứ 6, 15:00-16:30
19/05/2023 Đăng ký
BA40607 Thứ 3, 15:00-16:30
Thứ 5, 15:00-16:30
Thứ 7, 15:00-16:30
23/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE38761 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
06/05/2023 Đăng ký
PRE40281 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
31/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40302 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/05/2023 Đăng ký
A40285 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/05/2023 Đăng ký
A40291 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
LTTB40918 Thứ 2, 9:30-11:00
Thứ 3, 9:30-11:00
Thứ 4, 9:30-11:00
Thứ 5, 9:30-11:00
Thứ 6, 9:30-11:00
Thứ 7, 9:30-11:00
Chủ nhật, 9:30-11:00
05/05/2023 Đăng ký
B38776 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/05/2023 Đăng ký
B40392 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ38777 Chủ nhật, 08:30-11:30 07/05/2023 Đăng ký
LĐ40535 Chủ nhật, 08:30-11:30 28/05/2023 Đăng ký

CS3: 141 Bạch Mai, Hai Bà Trưng [92] – SĐT: 02462 935 446

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA38353 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
09/05/2023 Đăng ký
BA38352 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
13/05/2023 Đăng ký
BA38355 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
17/05/2023 Đăng ký
BA39781 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE39783 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/05/2023 Đăng ký
PRE39784 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
15/05/2023 Đăng ký
PRE38312 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
16/05/2023 Đăng ký
PRE39785 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
26/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A38318 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
09/05/2023 Đăng ký
A39786 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
31/05/2023 Đăng ký
A39787 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
31/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B39792 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
12/05/2023 Đăng ký
B39794 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/05/2023 Đăng ký
B39806 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
22/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ39791 Chủ nhật, 08:30-11:30 28/05/2023 Đăng ký

CS4: 40 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, HN [91] .SĐT- 02462 916 756

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA38740 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2023 Đăng ký
BA39456 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
24/05/2023 Đăng ký
BA38741 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE38751 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
25/05/2023 Đăng ký
PRE40130 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40131 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
A39458 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
30/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B38760 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
04/05/2023 Đăng ký
B38762 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
09/05/2023 Đăng ký
B38759 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
10/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ38763 Chủ nhật, 08:30-11:30 14/05/2023 Đăng ký

CS5: LK6 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông [130] - SĐT - 02462 926 049

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA39994 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
18/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE38124 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/05/2023 Đăng ký
PRE38125 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
16/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A39996 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B38131 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
04/05/2023 Đăng ký
B38130 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
05/05/2023 Đăng ký
B39997 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
LTTBPLUS40948 Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
10/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ39999 Chủ nhật, 08:30-11:30 28/05/2023 Đăng ký

CS6: Long Biên, 18 Nguyễn Văn Cừ; [112] SĐT: 02466 737 333

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA36895 Thứ 3, 18:00-19:30
Thứ 5, 18:00-19:30
Thứ 7, 18:00-19:30
09/05/2023 Đăng ký
BA38648 Thứ 2, 18:00-19:30
Thứ 4, 18:00-19:30
Thứ 6, 18:00-19:30
15/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE40329 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
15/05/2023 Đăng ký
PRE39515 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
27/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B39987 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ40342 Chủ nhật, 08:00-11:00 28/05/2023 Đăng ký

CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA38916 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
13/05/2023 Đăng ký
BA40414 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE40416 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/05/2023 Đăng ký
PRE40415 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
20/05/2023 Đăng ký
PRE40417 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A38922 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
09/05/2023 Đăng ký
A38921 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
13/05/2023 Đăng ký
A40419 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/05/2023 Đăng ký
A40418 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/05/2023 Đăng ký
A40421 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B40424 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/05/2023 Đăng ký
B40423 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/05/2023 Đăng ký
B40425 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS39462 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ38927 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
06/05/2023 Đăng ký
LĐ40618 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
20/05/2023 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA38942 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
18/05/2023 Đăng ký
BA40653 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
26/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE40654 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2023 Đăng ký
PRE38945 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/05/2023 Đăng ký
PRE40656 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40658 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
A40657 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B38953 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
05/05/2023 Đăng ký
B38951 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
09/05/2023 Đăng ký
B38954 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2023 Đăng ký
B38952 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
B40659 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/05/2023 Đăng ký
B40660 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS38957 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ40662 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
05/05/2023 Đăng ký
LĐ38955 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
13/05/2023 Đăng ký
LĐ40661 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/05/2023 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA39123 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE40557 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/05/2023 Đăng ký
PRE40558 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40559 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B40561 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS40563 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/05/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C40562 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ39136 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA39344 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2023 Đăng ký
BA40640 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
16/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE39453 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A39260 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
08/05/2023 Đăng ký
A39270 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B37666 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
05/05/2023 Đăng ký
B40628 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/05/2023 Đăng ký
B40631 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
10/05/2023 Đăng ký
B39345 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
16/05/2023 Đăng ký
PRE40498 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ40666 Thứ 3, 17:45-19:45
Thứ 5, 17:45-19:45
Thứ 7, 17:45-19:45
18/05/2023 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA35557 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
18/05/2023 Đăng ký
BA40544 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE40545 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
10/05/2023 Đăng ký
PRE39424 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/06/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40546 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
11/05/2023 Đăng ký
A40547 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
A40548 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
31/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B40549 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/05/2023 Đăng ký
B40550 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS40551 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS40552 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/05/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C40564 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ40553 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/05/2023 Đăng ký
LĐ40554 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/05/2023 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA39929 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
09/05/2023 Đăng ký
B40946 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
12/05/2023 Đăng ký
BA40397 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE38743 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
06/05/2023 Đăng ký
PRE40398 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
10/05/2023 Đăng ký
PRE40942 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2023 Đăng ký
PRE40784 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40944 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
10/05/2023 Đăng ký
A40945 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
19/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B38876 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS38884 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ40395 Chủ nhật, 08:30-11:30 14/05/2023 Đăng ký
LĐ40396 Chủ nhật, 08:30-11:30 28/05/2023 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA39081 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE39083 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/05/2023 Đăng ký
PRE40696 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/05/2023 Đăng ký
PRE40489 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40490 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
A39086 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
19/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B40677 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ39088 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
09/05/2023 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - SĐT: 02822004646

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA40953 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/05/2023 Đăng ký
BA40665 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE40687 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/05/2023 Đăng ký
PRE40691 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
18/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A39599 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
19/05/2023 Đăng ký
A40692 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B40695 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/05/2023 Đăng ký
B40699 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
16/05/2023 Đăng ký
B40697 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/05/2023 Đăng ký
B40694 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
26/05/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C37940 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ37955 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
13/05/2023 Đăng ký
LĐ39675 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức - SĐT: 028 22006677

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA38208 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE38213 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
06/05/2023 Đăng ký
PRE40292 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A38219 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/04/2023 Đăng ký
A38217 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
08/05/2023 Đăng ký
A38219 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
A40296 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
31/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B38224 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
09/05/2023 Đăng ký
B40293 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
27/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS40295 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS38231 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
13/05/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C40294 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ38229 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/05/2023 Đăng ký
LĐ40297 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
26/05/2023 Đăng ký

233 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê [103] - SĐT: 02363572009

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA38210 Thứ 2, 09:00-10:30
Thứ 4, 09:00-10:30
Thứ 6, 09:00-10:30
08/05/2023 Đăng ký
BA37927 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
09/05/2023 Đăng ký
BA38969 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE38644 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/05/2023 Đăng ký
PRE38639 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
13/05/2023 Đăng ký
PRE38466 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
13/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A38468 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/05/2023 Đăng ký
A39705 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B40235 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/05/2023 Đăng ký
B38650 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/05/2023 Đăng ký
B40233 Thứ 2, 09:00-10:30
Thứ 4, 09:00-10:30
Thứ 6, 09:00-10:30
22/05/2023 Đăng ký
B40232 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/05/2023 Đăng ký
B36932 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký

254 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu [122] - SĐT: 02366 295 757

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE35836 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/05/2023 Đăng ký
PRE40214 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
26/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40215 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
31/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B40216 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ40217 Thứ 7, 09:00-10:30
Chủ nhật, 09:00-10:30
27/05/2023 Đăng ký

226 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN [141] - SĐT: 02366 538 899

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA38370 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE40166 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
05/05/2023 Đăng ký
PRE40165 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
06/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40162 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B40161 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/05/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS40159 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
20/05/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ39670 Chủ nhật, 08:00-11:00 28/05/2023 Đăng ký

448 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền [128] - SĐT: 02256264444

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

9-11 đường Yersin, TP.Thủ Dầu Một [140] - SĐT: 02742 200 111

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA40873 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
09/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40877 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
10/05/2023 Đăng ký

R76, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai - SĐT: 02512 200 555

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA39578 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/05/2023 Đăng ký
BA39292 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
27/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A40260 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/05/2023 Đăng ký

74 Đường Hermann – P Hưng Phúc – TP Vinh - SĐT: 02386 669 678

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA39824 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/05/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE38496 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
05/05/2023 Đăng ký
PRE39826 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/05/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A38497 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
08/05/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B38498 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
13/05/2023 Đăng ký

Lô 10, Đường Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP Thanh Hoá - SĐT: 02372605686

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

A3-05, KĐT Monbay, Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh - SĐT: 02032200209

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
LTTPRE40104 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
12/05/2023 Đăng ký

LK 1-08, Khu biệt thự liền kề Vinhomes, Đường Hàm Nghi, Tp Hà Tĩnh - SĐT: 02396 298 666

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký

Online

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE31525 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 07/11/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A32152 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/11/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B30097 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 03/11/2022 Đăng ký
B31460 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 11/11/2022 Đăng ký
B31532 TOEIC/GT - Ca 9 (18h00-19h30, thứ 2,4,6) 30/11/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS32447 14/11/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ32543 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 20/11/2022 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Ms Hoa TOEIC các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho bạn ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Ms Hoa TOEIC sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Ms Hoa TOEIC với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí