LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC TẠI TP. HCM

Chào tháng 11, Ms Hoa TOEIC dành vô vàn ưu đãi hấp dẫn cho các bạn khi đăng ký khoá học TOEIC tại trung tâm.

♥️ Trong tháng 11 này, khi đăng ký học bạn sẽ được:
Khi đăng ký cá nhân:

- Giảm 200.00đ/level khi đăng ký 2 level
- Giảm 500.000đ/level khi đăng ký 3-4 level 
- Giảm 700.000đ/level khi đăng ký từ 5 level trở lên
Giảm thêm 5% cho học viên lên lớp 

Khi đăng ký nhóm:
- Giảm 300.000đ/học viên khi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
- Giảm 500.000đ/học viên khi đăng ký nhóm từ 4 học viên trở lên

Một năm sắp trôi qua, nhanh tay đăng ký học để quyết tâm chinh phục TOEIC trước thềm năm mới nào! ♥️


CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE51924 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/11/2023 Đăng ký
PRE52018 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/11/2023 Đăng ký
PRE50354 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50355 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/11/2023 Đăng ký
A50482 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50357 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ51918 Thứ 7, 14:00-17:00
Chủ nhật, 08:30-11:30
11/11/2023 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50735 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
07/11/2023 Đăng ký
BA50737 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50014 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/11/2023 Đăng ký
PRE47799 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50079 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
14/11/2023 Đăng ký
A51879 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
21/11/2023 Đăng ký
A50085 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
27/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50087 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
13/11/2023 Đăng ký
B49547 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
15/11/2023 Đăng ký
B50089 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/11/2023 Đăng ký
B50080 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
27/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS50091 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ50081 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
LĐ50082 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
LĐ50090 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/11/2023 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA46476 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
02/11/2023 Đăng ký
BA48594 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
14/11/2023 Đăng ký
BA51798 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
20/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50686 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
08/11/2023 Đăng ký
PRE50687 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48597 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
14/11/2023 Đăng ký
A50688 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
17/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50689 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
13/11/2023 Đăng ký
B50690 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C48600 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ50691 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
17/11/2023 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA47640 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
14/11/2023 Đăng ký
BA49798 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
20/11/2023 Đăng ký
BA47826 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49807 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
13/11/2023 Đăng ký
PRE49799 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49808 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
02/11/2023 Đăng ký
A49805 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
24/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49809 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
13/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C50068 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
06/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ49796 Thứ 7, 09:00-12:00 11/11/2023 Đăng ký
LĐ49800 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
21/11/2023 Đăng ký

CS5: 193 Khánh Hội, Q4 [85]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA47998 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
16/11/2023 Đăng ký
BA50023 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE47021 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
04/11/2023 Đăng ký
PRE48543 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
PRE50026 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
22/11/2023 Đăng ký
PRE50028 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
27/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A50030 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
A50029 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B46618 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
10/11/2023 Đăng ký
B50031 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
28/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS50722 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ50917 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
04/11/2023 Đăng ký
LĐ47999 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
LĐ50033 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
13/11/2023 Đăng ký
LĐ50034 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA50989 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
BA51954 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50754 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
04/11/2023 Đăng ký
PRE51647 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
21/11/2023 Đăng ký
PRE50990 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
23/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A51648 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
16/11/2023 Đăng ký
A51650 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50992 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
20/11/2023 Đăng ký
B50993 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
22/11/2023 Đăng ký
B51651 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS49268 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS49270 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
25/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ49284 Chủ nhật, 08:30-11:30 19/11/2023 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA51674 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
30/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE50123 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
11/11/2023 Đăng ký
PRE46649 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A48052 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
11/11/2023 Đăng ký
A51949 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
A50124 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B50125 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
18/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS50126 Thứ 2, 19:45-21:15
Thứ 4, 19:45-21:15
Thứ 6, 19:45-21:15
29/11/2023 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú [150]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA49957 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
07/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49958 Thứ 2, 20:00-21:30
Thứ 4, 20:00-21:30
Thứ 6, 20:00-21:30
06/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49963 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
07/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS49971 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
27/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ52010 Thứ 3, 20:00-21:30
Thứ 5, 20:00-21:30
Thứ 7, 20:00-21:30
28/11/2023 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức [147]

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA48060 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
06/11/2023 Đăng ký
BA49982 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
28/11/2023 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE49983 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
09/11/2023 Đăng ký
PRE49985 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
21/11/2023 Đăng ký
Level A (450-500)
A49986 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
15/11/2023 Đăng ký
A49987 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
30/11/2023 Đăng ký
Level B (600-650)
B49990 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
21/11/2023 Đăng ký
B49989 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
29/11/2023 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS48064 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
11/11/2023 Đăng ký
APLUS49991 Thứ 3, 19:45-21:15
Thứ 5, 19:45-21:15
Thứ 7, 19:45-21:15
23/11/2023 Đăng ký
Level C (750+)
C48066 Thứ 2, 17:45-19:15
Thứ 4, 17:45-19:15
Thứ 6, 17:45-19:15
24/11/2023 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ49992 Thứ 3, 17:45-19:15
Thứ 5, 17:45-19:15
Thứ 7, 17:45-19:15
25/11/2023 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Ms Hoa TOEIC các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho bạn ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Ms Hoa TOEIC sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Ms Hoa TOEIC với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong thời ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí