LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TOEIC TẠI TP. HCM

- Tháng 5 phơi phới - điểm TOEIC tấn tới cùng Ms Hoa TOEIC các em nhé. Đây là thời điểm vàng để học TOEIC, nhanh tay đăng ký học để được cam kết vừa có chứng chỉ TOEIC, vừa tự tin giao tiếp các em nha.

Đặc biệt, tháng 5 này khi đăng ký học bạn sẽ được:

♥️ Thêm bạn thêm vui, giảm 300K khi đăng ký nhóm có bạn nữ

♥️ Gia sư nhóm nhỏ free trong suốt quá trình học

♥️ Tài khoản học online trọn đời

(Không áp dụng cho khóa Luyện đề)


CS1: 49 A Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh [96] - SĐT: 02866 856 569

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA23406 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 05/05/2022 Đăng ký
BA24475 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
BA25236 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24476 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 16/05/2022 Đăng ký
PRE24477 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
PRE25238 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A23414 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 11/05/2022 Đăng ký
A23421 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 21/05/2022 Đăng ký
A24478 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
A24479 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24481 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 21/05/2022 Đăng ký
B24480 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 27/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ23426 TOEIC/GT - Ca 14 (14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật) 07/05/2022 Đăng ký
LĐ24482 TOEIC/GT - Ca 14 (14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật) 28/05/2022 Đăng ký

CS2: 569 Sư Vạn Hạnh, Q.10 [95] – SĐT: 02866 88 22 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24253 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 09/05/2022 Đăng ký
BA24604 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE23791 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 07/05/2022 Đăng ký
PRE22466 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 14/05/2022 Đăng ký
PRE24605 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
PRE23248 TOEIC/GT - Ca 5 (9h00-10h30, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
PRE24606 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 30/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A23797 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
A24401 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
A23793 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24608 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
B22470 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/05/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills A+
APLUS24611 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 26/05/2022 Đăng ký
TOEIC 4 skills B+
BPLUS24612 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 27/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ24609 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 21/05/2022 Đăng ký
LĐ24610 TOEIC/GT - Ca 14 (14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật) 28/05/2022 Đăng ký

CS3: 82 Lê Văn Việt, Q.9 [97] - SĐT: 02866 54 88 77

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA23608 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 10/05/2022 Đăng ký
BA24845 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE22415 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 05/05/2022 Đăng ký
PRE24847 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
PRE24799 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 27/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A23615 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 06/05/2022 Đăng ký
LTTA25247 TOEIC/GT - Ca 16 (T7 15h-16h30 , CN 9h-10h30) 14/05/2022 Đăng ký
A24849 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
A24800 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24850 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
B24850 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ25122 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 27/05/2022 Đăng ký

CS4: 427 Cộng Hòa, Q.Tân Bình [98] - SĐT: 02862 867 159

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24549 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24550 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
PRE24553 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A23469 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 05/05/2022 Đăng ký
A24554 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24556 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 16/05/2022 Đăng ký
B24557 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
BA24547 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ24558 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký

CS5: 224 Khánh Hội, Q4 [85] - SĐT: 02866 73 11 33

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24657 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 13/05/2022 Đăng ký
BA23476 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 14/05/2022 Đăng ký
BA24658 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 19/05/2022 Đăng ký
BA24659 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24940 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 17/05/2022 Đăng ký
PRE24941 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
PRE23478 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 19/05/2022 Đăng ký
PRE24942 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 27/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A24075 06/05/2022 Đăng ký
A25175 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 13/05/2022 Đăng ký
A24943 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
A24944 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 26/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24945 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 13/05/2022 Đăng ký
B24946 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
Level C (750+)
C24947 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 27/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ23482 TOEIC/GT - Ca 14 (14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật) 22/05/2022 Đăng ký
LĐ24948 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký

CS6: L30.3 Khu dân cư Cityland Park Hills, Số 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp [119] - SĐT: 02866735353

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24710 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 16/05/2022 Đăng ký
BA24711 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24712 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 07/05/2022 Đăng ký
PRE24714 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 09/05/2022 Đăng ký
PRE24717 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 20/05/2022 Đăng ký
PRE24718 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
PRE24715 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A24719 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 19/05/2022 Đăng ký
A24721 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
A24722 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24723 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ23500 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 08/05/2022 Đăng ký
LĐ24724 TOEIC/GT - Ca 8 (8h30-11h30, Chủ Nhật) 29/05/2022 Đăng ký

CS7: 215 Kinh Dương Vương, Phường 12 Quận 6 [87] - SĐT: 02822 110 767

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA23447 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 19/05/2022 Đăng ký
BA23446 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 25/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE23448 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 19/05/2022 Đăng ký
PRE24462 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
A23449 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 24/05/2022 Đăng ký
A24690 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B24463 TOEIC/GT - Ca 2 (19h45-21h15, thứ 2,4,6) 18/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ24455 TOEIC/GT - Ca 14 (14h00-17h00 Thứ 7, 8h30-11h30 Chủ Nhật) 28/05/2022 Đăng ký

278 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú - SĐT: 02822004747

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA24183 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 13/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24106 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 26/05/2022 Đăng ký

66A Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức - SĐT: 028 22006677

Level Lớp Thời gian học Lịch Khai giảng Đăng ký
Level Basic (Xây dựng nền tảng)
BA23384 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 17/05/2022 Đăng ký
BA24665 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
Level Pre (300-350)
PRE24668 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
PRE24667 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 28/05/2022 Đăng ký
Level A (450-500)
LTTA25303 TOEIC/GT - Ca 5 (9h00-10h30, thứ 2,4,6) 16/05/2022 Đăng ký
A24669 TOEIC/GT - Ca 1 (17h45-19h15, thứ 2,4,6) 23/05/2022 Đăng ký
Level B (600-650)
B23388 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 17/05/2022 Đăng ký
B23388 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 17/05/2022 Đăng ký
B24670 TOEIC/GT - Ca 4 (19h45-21h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký
Luyện đề TOEIC
LĐ24671 TOEIC/GT - Ca 3 (17h45-19h15, thứ 3,5,7) 31/05/2022 Đăng ký

4 Lý do bạn nên lựa chọn Anh ngữ Ms Hoa

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ TRÀN ĐẦY NHIỆT HUYẾT VÀ ĐAM MÊ.

Ở Anh ngữ Ms Hoa các bạn sẽ được thực hành cùng đội ngũ sứ giả tài năng. Các sứ giả không đơn thuần là một người giảng dạy, truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp bạn khám phá Tiếng Anh bằng chính niềm đam mê của mình, truyền đạt cho ...

KÊNH BÀI GIẢNG HỖ TRỢ HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Với mỗi khóa học, Anh ngữ Ms Hoa sẽ tặng bạn tài khoản một tài khoản học online hoàn toàn MIỄN PHÍ với các bài tập chỉ dành riêng cho học viên. Với hình thức kết hợp học online và offline, bạn không chỉ đạt mục tiêu điểm TOEIC đặt ra cho bản thân mà còn học tiếng Anh ...

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TOEIC TỰ BIÊN SOẠN.

Toàn bộ giáo trình học do chính Ms Hoa - Founder biên soạn và thiết kế dựa trên cấu trúc của bài thi TOEIC. Giáo trình được biên soạn riêng biệt, phù hợp với năng lực của từng học viên theo từng cấp độ khóa học giúp các bạn học viên có khả năng thích ứng nhanh nhất và ...

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO TOEIC KHÁC BIỆT.

Anh ngữ Ms Hoa với mô hình đào tạo RIPL áp dụng sự hiện đại, tính thực tế, luyện thi tinh gọn và kết hợp đẩy mạnh tính logic, kỹ năng mềm để tạo ra những bài học chất lượng nhất, giúp học viên dễ dàng chinh phục điểm cao TOEIC và tự tin giao tiếp tiếng Anh trong ...

Đội ngũ Sứ giả truyền cảm hứng

Ms Hoa

Ms Hoa

"Sứ mệnh của tôi là đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ trong các em. Tôi tin rằng các em sẽ biết được "How amazing you are" khi các em khám phá ngôn ngữ cùng tôi."

Ms Ái Diễm

Ms Ái Diễm

"Tôi đã nhìn thấy sự hăm hở trong ánh mắt của học viên, nghe thấy những giọng đọc hào hứng bắt chước từng từ Tiếng Anh tôi nói, và cảm nhận được sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong từng câu trả lời, dù đúng hay không. Tôi có thể tạm thời quên đi những lo lắng ...

Ms Thùy Giang

Ms Thùy Giang

"Các bạn học sinh yêu dấu như con gấu ơi, hãy là mình, hãy phiêu lưu một tí, và bỏ đi những rào cản không cần thiết đi nhé, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tuyệt vời. Cuộc đời là của bạn mà phải không?"

Mr Đinh Hà Long

Mr Đinh Hà Long

"Ai đó đã nói với tôi rằng:"Affect" (ảnh hưởng) là một từ thật đẹp bởi vì "affection" lại có nghĩa là sự yêu thương và sự quan tâm. Và thật tuyệt vời nếu bạn có thể tác động lên ai đó bằng chính sự yêu thương và quan tâm của mình. Đây chính là điều mà tôi luôn ...

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

"Nhờ cô em đã có được định hướng cho bản thân mình, tự tin hơn và không cảm thấy hoang mang về môn Tiếng anh này nữa."

Là một người bị mất gốc Tiếng Anh. Sau 2 tháng học ở Ms Hoa TOEIC, với sự dằn vặt của cô Ms Tuyến em cảm thấy dường như mình đã hiểu được sự quan trọng của Tiếng Anh.

"Cách dạy học của cô rất truyền cảm và có động lực với học viên."

Hai tháng làm việc với cô không quá dài nhưng đủ để em cảm nhận được sự chăm chút của cô đối với các học viên. Cô như một người chị gái của em vậy.

"Sau 2 tháng em học được ở đây đó là thái độ, cách học và niềm vui khi học Tiếng Anh."

Em cảm ơn trung tâm, cảm ơn cô Hương Liên và lớp A 537 đã cho em một khóa học Tiếng Anh tuyệt vời, mới mẻ và bổ ích cùng những giây phút thú vị với nhiều tiếng cười. Nhờ đó, em có thể tự tin hơn với khả năng tiếng anh của bản thân.

"Lần đầu tiên mình đi học Tiếng Anh tại trung tâm và Ms Hoa TOEIC là lựa chọn hoàn hảo của mình."

Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày tới lớp và được gặp cô giáo Ms Phương Anh xinh đẹp, nhiệt tình chính là động lực, cảm hứng cho các bạn tập thể A443 cố gắng hơn trong học tập.

Đăng ký tư vấn Miễn phí