Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Thì tương lai tiếp diễn - Cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một thì khá thông dụng và gần gũi trong đời sống hàng ngày. Ở bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức và bài tập của thì tương lai tiếp diễn.

Mặc dù thì tương lai tiếp diễn khá thông dụng trong giao tiếp hàng ngày, tuy nhiên trong các bài thi không xuất hiện nhiều nhưng các bạn vẫn cần tìm hiểu để tránh bẫy đáng tiếc có thể mắc phải nhé!

Ví dụ về thì tương lai tiếp diễn

Ví dụ về thì tương lai tiếp diễn

Bạn cần biết thêm một số thì khác nữa:

Gợi ý

Hãy tham gia CỘNG ĐỒNG TỰ HỌC TOEIC 990 miễn phí cùng cô và các bạn để được giải đáp mọi thắc mắc khi luyện thi TOEIC nhé!

 

Tất cả những điều bạn cần biết về thì này:

#1: Khái niệm

#2: Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

#3: Sử dụng thì này như thế nào?

#4: Dấu hiệu nhận biết

#5: Những điều cần lưu ý

#6: Bài tập thực hành và đáp án

#1. Định nghĩa thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ: We will be climbing on the mountain at this time next Saturday

#2. Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

Câu khẳng định (+)

S + will + be + Ving.

Ex: I will be staying at the hotel in Đa Lat at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ở khách sạn ở Đa Lat lúc 1h ngày mai.)

Câu phủ định (-)

S + will not (= won’t) + be + Ving.

Ex: The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ sẽ đang không chơi với bạn của chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.)

Câu nghi vấn (?)

Will + S + be + Ving ?
Won’t + S + be + Ving

Ex: Will He be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Anh ấy sẽ đang làm công việc nhà lúc 10h tối ngày mai phải không?)

Yes, she will./ No, she won’t.

 

> Tổng hợp 12 thì trong tiếng anh

#3. Cách dùng thì tương lai tiếp diễn

➣ Diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ: Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner. 

Vào lúc 7 giờ tối nay, tôi sẽ đang dùng bữa tối.

Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner

Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner

➣ Diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai

Ví dụ: He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

Anh ấy sẽ chờ cô ấy khi máy bay cô ấy đáp xuống tối nay.

He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

➣ Diễn tả hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai

Ví dụ: My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks. 

Bố mẹ tớ sẽ đi London, thế nên tớ sẽ ở với bà trong 2 tuần tới.

My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks. 

My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks.

➣ Diễn tả hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu

Ví dụ: Next Monday, you will be working in your new job.

Thứ hai tới bạn sẽ đang ở chỗ làm mới của mình.

Next Monday, you will be working in your new job.

Next Monday, you will be working in your new job.

Dùng để yêu cầu/hỏi một cách lịch sự về một thông tin nào đó ở tương lai

Ví dụ: Will you be bringing your friend to the pub tonight?

Bạn sẽ rủ bạn của mình đến pub tối nay chứ?

Will you be bringing your friend to the pub tonight?

Will you be bringing your friend to the pub tonight?

➣ Kết hợp với “still” để chỉ những hành động đã xảy ra hiện tại và được cho là sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai

Ví dụ: Tomorrow he will still be suffering from his cold. 

Ngày mai anh ấy vẫn sẽ bị cơn cảm lạnh hành hạ.

Tomorrow he will still be suffering from his cold.

Tomorrow he will still be suffering from his cold.

➣ Diễn tả những hành động song song với nhau nhằm mô tả một không khí, khung cảnh tại một thời điểm cụ thể trong tương lai

Ví dụ: When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

Khi tôi đến bữa tiệc, mọi người sẽ đang ăn mừng. Một số người sẽ đang nhảy múa. Một số khác sẽ đang trò chuyện với nhau.

When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

✎ LƯU Ý: chúng ta có thể sử dụng “be going to” để thay cho “will” mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

#4. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn

Có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:

  • At this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
  • At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..
  • At this time tomorrow

Ex: We will be going out at this time. / Chúng tôi sẽ đi ra ngoài vào thời điểm này.

 At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi sẽ đang đi mua sắm ở Singapore.)

 At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng ngày mai mẹ tôi sẽ đang nấu bữa trưa.)

#5. Những lưu ý khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

 Những mệnh đề bắt đầu với when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… thì không dùng thì tương lai tiếp diễn mà dùng hiện tại tiếp diễn. 

Ví dụ: While I will be finishing my homework, she is going to make dinner. (không đúng)

=> While I am finishing my homework, she is going to make dinner.

➣ Những từ sau không dùng ở dạng tiếp diễn nói chung và thì tương lai tiếp diễn nói riêng:

  • state: be, cost, fit, mean, suit
  • possession: belong, have
  • senses: feel, hear, see, smell, taste, touch
  • feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish
  • brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Jane will be being at my house when you arrive. (không đúng)

=> Jane will be at my house when you arrive.

➣ Dạng bị động của thì tương lai tiếp diễn

At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes. (chủ động)

=> At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John. (bị động)

Chúng ta cùng ôn lại kiến thức thì tương lai tiếp diễn qua video này nhé!

#6. Bài tập thực hành và đáp án

1. Don't phone between 7 and 8. We. ................. (have) dinner then.
2. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30. So at 4 o'clock, ................... (we/play) tennis.
3. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ................. (I/work).
4. If you need to contact me, .... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
5. They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) ..............  in Vietnam.
6. When they come tomorrow, we (swim) ..............  in the sea.
7. My parents (visit) ..............  Europe at this time next week
8. Daisy (sit) ..............  on the plane at 9 am tomorrow.
9. She (play) ..............  with her son at 7 o’clock tonight
10. What ………. she (do)……….. at 10 p.m tomorrow?

Đáp án và giải thích:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

will be having

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “between 7 and 8”

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

Dine out /daɪn aʊt/ (v): Ăn tối bên ngoài

2

will be playing

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 4 o'clock”

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

 

3

will be working

Dựa ngữ cảnh của câu nói là không thể gặp nhau vào chiều mai được vì lúc ấy tôi sẽ đang làm việc

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

Meeting /ˈmiːtɪŋ/ (n): Cuộc họp

4

will be staying

Dựa vào cụm từ chỉ thời gian “until Friday” àTa suy ra đây là hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai (là đến thứ 6)

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

 

5

will be travelling

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể At this time tomorrow

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

 

6

will be swimming

Diễn tả hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào trong tương lai (Chúng tôi đang bơi thì họ đến)

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

Sea không phát âm là /sia/ mà là /siː/ = Ocean /ˈəʊʃn/ (n): biển

7

will be visiting

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at this time next week”

 

8

will be sitting

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 9 am tomorrow”

 

9

will be playing

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 7 o’clock tonight”

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

- Son /sʌn/ (n): Con trai

- Daughter /ˈdɔːtə(r)/ (n): Con gái

- Niece /niːs/ (n): Cháu gái

- Nephew /ˈnefjuː/ (n): Cháu trai

10

will she be doing

Từ tín hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 10 p.m tomorrow”

 

 

Thì tương lai tiếp diễn có những đặc điểm chung trong nhóm thì tương lai của ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên bên cạnh đó, thì tương lai tiếp diễn cũng có cách sử dụng riêng mà người học cần phải nắm rõ để có thể sử dụng một cách phù hợp và tự nhiên.

Hy vọng bài viết về thì tương lai tiếp diễn này đã hỗ trợ bạn đọc những thông tin thú vị và bổ ích và giúp các bạn thành công trên con đường chinh phục ngoại ngữ của mình.

>> Cập nhật thêm kiến thức về các thì khác:

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, từ 555 TOEIC khi test đầu vào, Thụy Phương đã chinh phục thành công 830 TOEIC và vượt target của bản thân. Cùng lắng nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm học và thi của mình nhé!

830TOEIC

HỌC VIÊN 'CƯNG' XUẤT SẮC CHINH PHỤC 880 TOEIC SAU 2 THÁNG

Chỉ sau 1 khóa học lớp C tại cơ sở Ms Hoa TOEIC Lũy Bán Bích, Đông Khang - cậu học trò cưng của cô Minh Thư đã xuất sắc chinh phục 880 TOEIC. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khi đạt kết quả này nhé!

880 TOEIC

BỨT PHÁ GIỚI HẠN, CHINH PHỤC 925 TOEIC

Mình cảm thấy thầy cô ở Ms Hoa dạy rất tốt và rất thân thiện với các học trò. Sau khi học lớp B xong thì mình chỉ đạt mức điểm là 695, mình nghĩ rằng giới hạn và trình độ của mình chỉ có thể đến mức đó. Nhưng sau khi học lớp luyện đề, mình đã bức phá và đạt điểm số như hiện tại.

925 TOEIC

CAO THỦ 820 TOEIC CHIA SẺ BÍ KÍP LÀM BÀI HIỆU QUẢ

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Thảo Vy đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe cô bạn xinh xắn, giỏi giang chia sẻ kinh nghiệm học trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

KINH NGHIỆM CHINH PHỤC 820 TOEIC SAU 2 THÁNG HỌC ONLINE

Chỉ sau 2 khóa học online qua Zoom tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Nhung đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả của Nhung chia sẻ trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

BÍ KÍP CHINH PHỤC 945 TOEIC TỪ CAO THỦ

900+ TOEIC là điểm số mà nhiều bạn mơ ước và phải nỗ lực học tập thật nhiều nếu muốn đạt được. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Trúc Anh - người đã xuất sắc chinh phục 945 TOEIC nhé!

945 TOEIC

SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT 900+ TOEIC

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Phúc đã xuất sắc chinh phục 905 điểm TOEIC. Cùng nghe bạn chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả này nhé!

905 TOEIC

Bí kíp chinh phục 900+ TOEIC chỉ sau 3 tháng

Chỉ sau 3 tháng học tại Ms Hoa TOEIC, Trần Nam đã xuất sắc chinh phục 925 TOEIC - một kết quả nằm ngoài mong đợi. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Nam về hành trình đạt số điểm tuyệt vời này nhé!

925 TOEIC

HỌC VIÊN U50 CHIA SẺ HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC 885 TOEIC

“Mở bát” cho năm mới rực rỡ là kết quả từ cô Thu Hiền - học viên khóa online tại Ms Hoa TOEIC. Ở độ tuổi U50, cô vẫn quyết tâm đi học và xuất sắc chinh phục 885 TOEIC. Cùng lắng nghe cô chia sẻ về hành trình ôn thi của mình nhé!

885 TOEIC

TIPS ĐẠT 900 TOEIC BẤT BẠI CỦA CAO THỦ TOEIC

Nguyễn Tùng Dương - học viên tại  Ms Hoa TOEIC đã đạt 955 TOEIC, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm thi của cao thủ này nhé!

955 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27