Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Thì tương lai tiếp diễn - Cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một thì khá thông dụng và gần gũi trong đời sống hàng ngày. Ở bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ giới thiệu với các bạn tất cả kiến thức và bài tập của thì tương lai tiếp diễn.

Mặc dù thì tương lai tiếp diễn khá thông dụng trong giao tiếp hàng ngày, tuy nhiên trong các bài thi không xuất hiện nhiều nhưng các bạn vẫn cần tìm hiểu để tránh bẫy đáng tiếc có thể mắc phải nhé!

Ví dụ về thì tương lai tiếp diễn

Ví dụ về thì tương lai tiếp diễn

Bạn cần biết thêm một số thì khác nữa:

Gợi ý

Hãy tham gia CỘNG ĐỒNG TỰ HỌC TOEIC 990 miễn phí cùng cô và các bạn để được giải đáp mọi thắc mắc khi luyện thi TOEIC nhé!

 

Tất cả những điều bạn cần biết về thì này:

#1: Khái niệm

#2: Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

#3: Sử dụng thì này như thế nào?

#4: Dấu hiệu nhận biết

#5: Những điều cần lưu ý

#6: Bài tập thực hành và đáp án

#1. Định nghĩa thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ: We will be climbing on the mountain at this time next Saturday

#2. Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

Câu khẳng định (+)

S + will + be + Ving.

Ex: I will be stayingat the hotel in Đa Lat at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ở khách sạn ở Đa Lat lúc 1h ngày mai.)

Câu phủ định (-)

S + will not (= won’t) + be + Ving.

Ex: The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ sẽ đang không chơi với bạn của chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.)

Câu nghi vấn (?)

Will + S + be + Ving ?
Won’t + S + be + Ving

Ex: Will He be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Anh ấy sẽ đang làm công việc nhà lúc 10h tối ngày mai phải không?)

Yes, she will./ No, she won’t.

 

> Tổng hợp 12 thì trong tiếng anh

#3. Cách dùng thì tương lai tiếp diễn

➣ Diễn tả một hành động hay sự việc đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Ví dụ: Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner. 

Vào lúc 7 giờ tối nay, tôi sẽ đang dùng bữa tối.

Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner

Tonight at 7 PM, I am going to be eating dinner

➣ Diễn tả một hành động, một sự việc đang xảy ra thì một hành động, sự việc khác xen vào trong tương lai

Ví dụ: He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

Anh ấy sẽ chờ cô ấy khi máy bay cô ấy đáp xuống.

He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

He will be waiting for her when her plane arrives tonight.

➣ Diễn tả hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai

Ví dụ: My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks. 

Bố mẹ tớ sẽ đi London, thế nên tớ sẽ ở với bà trong 2 tuần tới.

My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks. 

My parents are going to London, so I will be staying with my grandma for the next 2 weeks.

➣ Diễn tả hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu

Ví dụ: Next Monday, you will be working in your new job.

Thứ hai tới bạn sẽ đang ở chỗ làm mới của mình.

Next Monday, you will be working in your new job.

Next Monday, you will be working in your new job.

Dùng để yêu cầu/hỏi một cách lịch sự về một thông tin nào đó ở tương lai

Ví dụ: Will you be bringing your friend to the pub tonight?

Bạn sẽ rủ bạn của mình đến pub tối nay chứ?

Will you be bringing your friend to the pub tonight?

Will you be bringing your friend to the pub tonight?

➣ Kết hợp với “still” để chỉ những hành động đã xảy ra hiện tại và được cho là sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai

Ví dụ: Tomorrow he will still be suffering from his cold. 

Ngày mai anh ấy vẫn sẽ bị cơn cảm lạnh hành hạ.

Tomorrow he will still be suffering from his cold.

Tomorrow he will still be suffering from his cold.

➣ Diễn tả những hành động song song với nhau nhằm mô tả một không khí, khung cảnh tại một thời điểm cụ thể trong tương lai

Ví dụ: When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

Khi tôi đến bữa tiệc, mọi người sẽ đang ăn mừng. Một số người sẽ đang nhảy múa. Một số khác sẽ đang trò chuyện với nhau.

When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating*. Some will be dancing. Others are going to be talking.

✎ LƯU Ý: chúng ta có thể sử dụng “be going to” để thay cho “will” mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

#4. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn

Có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:

  • At this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….
  • At + giờ cụ thể + thời gian trong tương lai: vào lúc …..
  • At this time tomorrow

Ex: We will be going out at this time. / Chúng tôi sẽ đi ra ngoài vào thời điểm này.

 At this time tomorrow I will be going shopping in Singapore. (Vào thời điểm này ngày mai, tôi sẽ đang đi mua sắm ở Singapore.)

 At 10 a.m tomorrow my mother will be cooking lunch. (Vào 10h sáng ngày mai mẹ tôi sẽ đang nấu bữa trưa.)

#5. Những lưu ý khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

 Những mệnh đề bắt đầu với when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless… thì không dùng thì tương lai tiếp diễn mà dùng hiện tại tiếp diễn. 

Ví dụ: While I will be finishing my homework, she is going to make dinner. (không đúng)

=> While I am finishing my homework, she is going to make dinner.

➣ Những từ sau không dùng ở dạng tiếp diễn nói chung và thì tương lai tiếp diễn nói riêng:

  • state: be, cost, fit, mean, suit
  • possession: belong, have
  • senses: feel, hear, see, smell, taste, touch
  • feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wish
  • brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Ví dụ: Jane will be being at my house when you arrive. (không đúng)

=> Jane will be at my house when you arrive.

➣ Dạng bị động của thì tương lai tiếp diễn

At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes. (chủ động)

=> At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John. (bị động)

#6. Bài tập thực hành và đáp án

1. Don't phone between 7 and 8. We. ................. (have) dinner then.
2. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4.30. So at 4 o'clock, ................... (we/play) tennis.
3. A: Can we meet tomorrow?
B: Yes, but not in the afternoon. ................. (I/work).
4. If you need to contact me, .... (I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
5. They are staying at the hotel in London. At this time tomorrow, they (travel) ..............  in Vietnam.
6. When they come tomorrow, we (swim) ..............  in the sea.
7. My parents (visit) ..............  Europe at this time next week
8. Daisy (sit) ..............  on the plane at 9 am tomorrow.
9. She (play) ..............  with her son at 7 o’clock tonight
10. What ………. she (do)……….. at 10 p.m tomorrow?

Đáp án và giải thích:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

will be having

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “between 7 and 8”

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

Dine out /daɪn aʊt/ (v): Ăn tối bên ngoài

2

will be playing

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 4 o'clock”

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

 

3

will be working

Dựa ngữ cảnh của câu nói là không thể gặp nhau vào chiều mai được vì lúc ấy tôi sẽ đang làm việc

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

Meeting /ˈmiːtɪŋ/ (n): Cuộc họp

4

will be staying

Dựa vào cụm từ chỉ thời gian “until Friday” àTa suy ra đây là hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai (là đến thứ 6)

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

 

5

will be travelling

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể At this time tomorrow

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

 

6

will be swimming

Diễn tả hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào trong tương lai (Chúng tôi đang bơi thì họ đến)

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

Sea không phát âm là /sia/ mà là /siː/ = Ocean /ˈəʊʃn/ (n): biển

7

will be visiting

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at this time next week”

 

8

will be sitting

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 9 am tomorrow”

 

9

will be playing

Dấu hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 7 o’clock tonight”

Ta chia động từ ở thì Tương lai tiếp diễn

- Son /sʌn/ (n): Con trai

- Daughter /ˈdɔːtə(r)/ (n): Con gái

- Niece /niːs/ (n): Cháu gái

- Nephew /ˈnefjuː/ (n): Cháu trai

10

will she be doing

Từ tín hiệu là mốc thời gian cụ thể “at 10 p.m tomorrow”

 

 

Thì tương lai tiếp diễn có những đặc điểm chung trong nhóm thì tương lai của ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên bên cạnh đó, thì tương lai tiếp diễn cũng có cách sử dụng riêng mà người học cần phải nắm rõ để có thể sử dụng một cách phù hợp và tự nhiên.

Hy vọng bài viết về thì tương lai tiếp diễn này đã hỗ trợ bạn đọc những thông tin thú vị và bổ ích và giúp các bạn thành công trên con đường chinh phục ngoại ngữ của mình.

>> Cập nhật thêm kiến thức về các thì khác:

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Cô gái xuất sắc tăng 400 điểm chỉ sau 5 tháng học tại Ms Hoa TOEIC

Cô gái xuất sắc tăng 400 điểm chỉ sau 5 tháng học tại Ms Hoa TOEIC

Khởi đầu với hơn 400 điểm TOEIC trong bài test đầu vào, chỉ sau 3 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Mỹ Duyên đã xuất sắc nâng điểm số của mình lên 805 TOEIC. Cùng lắng nghe hành trình "lội ngược dòng" của Duyên nhé!

0TOEIC

KINH NGHIỆM ÔN THI CHI TIẾT TỪ CÁC CAO THỦ ĐẠT 950+ TOEIC

Hành trình đạt 950+ TOEIC đòi hỏi nhiều sự nỗ lực và kiên trì, cùng với đó là những phương pháp học tập hiệu quả. Cùng lắng nghe những học viên điểm cao chia sẻ kinh nghiệm chinh phục 950+ TOEIC nhé!

985 TOEIC

TOP 3 HỌC VIÊN ĐIỂM CAO TẠI MS HOA TOEIC HỒ CHÍ MINH

800+ TOEIC là điểm số mà nhiều học viên mong muốn đạt được. Cùng lắng nghe 3 bạn học viên điểm cao: Khả Hân, Nghĩa Thuận và Trường Duy chia sẻ kinh nghiệm ôn tập để đạt được những số điểm tuyệt vời đó nhé!

910 TOEIC

CÔ GÁI BẮT ĐẦU KIẾN THỨC TỪ CON SÔ 0 VÀ ĐẠT 865 ĐIỂM NGOÀI SỰ MONG ĐỢI

Trần Khánh Như - Cô gái khởi điểm bằng con số 0: Không không biết cấu trúc như thế nào, không biết từ vựng ra sao. Nhưng nhờ thầy Trương Minh Thành - giáo viên của Ms Hoa Toeic đã giảng dạy giúp bạn cải thiện trình độ tiếng Anh vượt bậc và nhận về số điểm cao với 865 Toeic. Hãy cùng nghe câu chuyện chinh phục Toeic của cô gái này nhé!

865 TOEIC

CÁCH ÔN LUYỆN để đạt 800+ của một người không có nền Tiếng anh

Nguyễn Quang Đạt ba năm cấp 3 không học tiếng Anh, Thi đầu vào Tiếng anh trường theo format của TOEIC thì chỉ được 310. Sau khi đăng ký luyện thi Toeic tại Ms Hoa Toeic và được thầy Bùi Tùng Dương dẫn dắt đã đạt được kết quả ngoài mong đợi với 805 điểm toeic. Chúng ta cùng nghe bạn Nguyễn Quang Đạt chia sẻ hành trình chinh phục số điểm này nhé!

805 TOEIC

TÂM SỰ CỦA CHÀNG TRAI LẦN ĐẦU THI TOEIC ĐẠT 940 ĐIỂM

Trần Hoàng Bảo chàng trai sinh năm 1999, trước đó chưa từng biết đến bài thi TOEIC là như thế nào. Vậy mà sau một khóa luyện đề Hoàng Bảo đã tự tin đi thi và đạt thành tích cao đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng xem chàng trai này chia sẻ bí quyết học tập như nào nhé!

940 TOEIC

CÔ GÁI TỰ TIN CHINH PHỤC 800 TOEIC SAU 3 KHÓA HỌC

Từng lo lắng về lỗ hổng ngữ pháp tiếng Anh của bản thân, Thúy Quỳnh đã quyết định đăng kí học tại Ms Hoa TOEIC. Chỉ sau 3 khóa học tại trung tâm, bạn đã xuất sắc chinh phục kỳ thi TOEIC với số điểm 800 TOEIC.

800 TOEIC

CẶP ANH EM SINH ĐÔI CÙNG NHAU CÔNG PHÁ BÀI THI TOEIC

Hoàng Mạnh Tiến và Hoàng Trọng Tấn là anh em sinh đôi, trong lần thi TOEIC đầu tiên vì chưa nắm rõ cấu trúc đề thi nên 2 anh em đã dắt tay nhau đến Ms Hoa TOEIC ôn luyện. Chỉ sau 2 khóa học và đi thi Tiến và Tấn đã xuất sắc đạt hơn 800 TOEIC. Hãy xem những chia sẻ của 2 bạn nhé!

850 TOEIC

“ĂN NẰM” VỚI TOEIC CÓ NGÀY ĐƯỢC 800+

Khôi Nguyễn có khởi đầu với TOEIC khá thấp chỉ 400-500 điểm, nhưng chỉ sau 2 khóa học TOEIC tại Ms Hoa TOEIC bạn đã đạt 805 điểm. Hãy cùng nghe Khôi chia sẻ về kinh nghiệm của mình nhé!

805 TOEIC

CÔ GÁI ĐẠT 880 ĐIỂM TOEIC NGAY LẦN THI ĐẦU TIÊN

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Mai Ngân đã gây ấn tượng khi đạt 880 điểm ngay lần thi đầu tiên. Cùng lắng nghe những trải nghiệm khi học tại trung tâm cùng những kinh nghiệm luyện thi TOEIC của Ngân nhé!

880 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27