Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

[KHÓA 10 BUỔI ONLINE MIỄN PHÍ] Unit 7 - TOEIC SPEAKING Part 6 - Express an Opinion

Các bạn thân mến, tiếp tục trong chuỗi 10 buổi học TOEIC 4 kỹ năng online hoàn toàn free đến từ Anh Ngữ Ms. Hoa, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài 7, kỹ năng Speaking phần Express an Opinion. Đây cũng chính là part 6 trong bài thi TOEIC speaking. Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học nào!

1. GIÁO TRÌNH CHI TIẾT

Như đã chia sẻ trong clip, trong Unit 7, cô trò mình cùng khám phá PART 6 - TOEIC SPEAKING. Các em có thể kết hợp học Video cùng Giáo trình Unit 7 bản đầy đủ + link test Toeic Speaking tại đây nhé: Download giáo trình PDF

1.1. Giới thiệu tổng quan TOEIC Speaking Part 6

Trong phần 6 của bài thi TOEIC speaking, bạn sẽ phải phải nêu lên quan điểm của mình về một chủ đề. Với một ý kiến được cho ở đề bài, bạn sẽ phải nêu quan điểm của mình, đồng ý hay không đồng ý với ý kiến đó, giải thích và bàn luận. Câu hỏi sẽ xuất hiện trên màn hình, bạn có 15 giây để chuẩn bị và 60 giây để nói. Câu trả lời của bạn sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như: phát âm, trọng âm, ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, tính liên kết mạch lạc, câu trả lời có phù hợp với câu hỏi không, có diễn đạt được ý tưởng một cách rõ ràng không và ví dụ đưa ra có hiệu quả không.

Các chủ đề thường gặp:

Ø  Transportation

Ø  Housing

Ø  Work

 

Ø  Friendships

Ø  Shopping

Ø  Travel

 

Mẫu câu hỏi phần 4:

Question 11: Express an opinion

Directions: In question 11, you will give your opinion about a topic. You will have 15 seconds to prepare your response. You will have 60 seconds to speak. Say as much as you can in the time you have

Question: Some people enjoy the excitement of city life. Other people prefer the peace and quiet of small-town living. Would you rather live in a big city or a small town? Why? Use specific examples to support your preference.

1.2 Hướng dẫn chấm điểm 

ĐIỂM

Mô tả câu trả lời

5

Câu trả lời nêu ra được lựa chọn hoặc ý kiến của người nói một cách rõ ràng, diễn giải quan điểm một cách dễ hiểu, chắc chắn và mạch lạc. Câu trả lời đạt được tất cả các tiêu chí sau:

• Quan điểm của người nói được diễn giải và củng cố bằng những lý do, luận cứ, ví dụ minh họa; các ý có sự liên kết chặt chẽ và rõ ràng

• Bài nói rõ ràng với tốc độ nói phù hợp. Có thể có một số chỗ sai sót nhưng không đáng kể về phát âm, ngữ điệu, không ảnh hưởng đến sự mạch lạc của toàn bài.

• Kiểm soát tốt các cấu trúc câu cơ bản và cấu trúc phức tạp. Có thể mắc một số lỗi nhỏ và không ảnh hưởng tới ý nghĩa của bài nói.

• Sử dụng từ vựng hiệu quả, cho phép một vài lỗi sai không đáng kể.

4

Câu trả lời chỉ rõ được quan điểm của người nói, diễn giải đầy đủ, phát triển ý tưởng.

• Câu trả lời giải thích được lý do cho quan điểm mà người nói nêu ra, tuy nhiên một số chỗ giải thích còn có thể chưa đầy đủ, mối quan hệ giữa các ý hầu như là rõ ràng và có thể có môt vài lỗi sai không đáng kể

• Một vài lỗi nhỏ về ngữ âm, ngữ điệu và tốc độ nói và đôi lúc gây ảnh hưởng tới khả năng nghe hiểu của người nghe nhưng không quá đáng kể.

• Câu trả lời sử dụng ngữ pháp một cách hiệu quả tuy nhiên đôi chỗ còn hạn chế

• Sử dụng từ vựng tương đối hiệu quả. Một số từ có thể chưa chính xác.

3

Câu trả lời thể hiện được lựa chọn, ý kiến của người nói tuy nhiên việc diễn giải và phát triển ý còn hạn chế

• Câu trả lời cung cấp được ít nhất một lý do để diễn giải được quan điểm của người nói. Tuy nhiên việc phân tích lí do còn hạn chế, khiến cho lý do mơ hồ và không rõ ràng

• Bài nói về cơ bản là dễ hiểu mặc dù đôi chỗ còn gây khó khăn cho người nghe vì cách phát âm chưa rõ ràng, ngữ điệu không được tự nhiên, nhịp điệu tốc độ nói chưa đồng đều, chưa rõ nghĩa một số chỗ

• Việc kiểm soát ngữ pháp trong câu trả lời còn hạn chế, hầu hết chỉ sử dụng được câu đơn

• Từ vựng hạn chế

2

Câu trả lời chỉ ra được ý kiến của người nói, phù hợp với yêu cầu của đề bài tuy nhiên thiếu phần diễn giải hoặc phần diễn giải khó hiểu và không chặt chẽ.

• Nhiều lỗi sai về phát âm, trọng âm và ngữ điệu, gây ra sự khó hiểu đáng kể cho người nghe. Việc truyền đạt thông tin còn rời rạc, quá vắn tắt; dừng ở nhiều chỗ

• Ngữ pháp hạn chế, không có sự liên kết rõ ràng giữa các ý

• Từ vựng sử dụng cực kì hạn chế và hay lặp lại

1

Câu trả lời còn quá phụ thuộc vào hướng dẫn trong đề bài hoặc câu trả lời chưa nêu ra được ý kiến, quan điểm của người nói như đề bài yêu cầu hoặc câu trả lời chỉ có các cụm từ, từ vựng rời rạc, dung xen lẫn tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh.

0

Không trả lời hoặc câu trả lời không phải bằng Tiếng Anh hoặc câu trả lời hoàn toàn không liên quan tới câu hỏi.

1.3 Hướng dẫn thực hành

Xây dựng câu trả lời một cách chính xác là rất quan trọng, giúp đảm bảo câu trả lời có bố cục hợp lý và dễ hiểu cũng như giúp bạn giải quyết được tất cả các vấn đề trong đề bài. Trong phần Speaking part 6 (câu 11), cô muốn giới thiệu cho các em một outline mà có thể áp dụng được với tất cả các dạng câu hỏi.

Bước 1: Đưa ra ý kiến của mình

Câu đầu tiên trong phần trả lời, các bạn hãy đi thẳng vào vấn đề, trả lời câu hỏi mà đề bài đưa ra. Tránh việc giải thích dài dòng ngay từ câu đầu tiên, hay nói vòng vo không đúng trọng tâm câu hỏi vì điều này sẽ khiến giám khảo không nắm được ý chính mà bạn muốn truyền tải. Sau đây cô sẽ giới thiệu một số cụm từ được sử dụng để đưa ra ý kiến của mình:

  • I think that ...

  • I don’t believe that ...

  • In my opinion, ...

  • I don’t agree with the statement, ...

  • I would not be in favor of ...

  • I would prefer/ would rather ...

Bước 2: Câu giới thiệu phần diễn giải

Trước khi giải thích cho lựa chọn của mình, các bạn nên có một câu để ra hiệu cho

người nghe phần tiếp theo mình sẽ nói gì. Điều này giúp cho bài nói mạch lạc, rõ ràng và dễ nắm bắt hơn. Một số cụm từ các bạn có thể sử dụng trong phần này như:

  • I feel this way for several reasons

  • There are a number of reasons I feel this way

  • I agree with this statement because of the following reasons

  • This would be a good/bad idea for a number of reasons

  • I prefer/ don’t prefer X for a few different reasons.

  • There are advantages and disadvantages for both, but I think X is better because...

E.g.: I know that some people like working for a company, but personally, I prefer working freelance

Bước 3: Giải thích

Sau khi trả lời được vấn đề đặt ra ở đề bài, bước tiếp theo chúng ta cần mở rộng câu trả lời bằng việc giải thích. Trong phần này, chúng ta cần từ 2-3 ý bổ trợ cho quan điểm đã nêu, và chúng ta cũng phải diễn giải các ý bổ trợ đó. Để giới thiệu các ý giải thích chính:

  • For one thing ...

  • For another things, ...

  • First of all/ secondly/ thirdly/ ...

  • To begin with, ...

  • Furthermore

  • Finally, ...

Để đưa ra lý do:

  • The main reason is ...

  • Another reason that I think this is ...

  • My first/second/third reason for thinking this is that ...

Để đưa ra ví dụ: 

  • For example, ...

  • Let’s take X for example

  • Let me give you an example of what I’m talking about

  • Here’s one example

Các em lưu ý, không nên kết thúc bài nói khi chưa đưa ra một câu kết luận. Có một câu chốt sau phần giải thích là một cách để gợi nhắc người nghe quan điểm mà các em muốn truyền tải là gì. Sau đây là một số cụm từ giúp các em có thể chốt được vấn đề:

  • In general, I think that...

  • So basically, I would have to say that ...

  • In conclusion, ...

  • As you can see, there are a lot of reasons why ...

  • Overall, I would say ...

  • All in all, I’d have to say ...

Bước 4: Đưa ra câu kết luận

Các em lưu ý, không nên kết thúc bài nói khi chưa đưa ra một câu kết luận. Có một câu chốt sau phần giải thích là một cách để gợi nhắc người nghe quan điểm mà các em muốn truyền tải là gì. Sau đây là một số cụm từ giúp các em có thể chốt được vấn đề:

  • In general, I think that...

  • So basically, I would have to say that ...

  • In conclusion, ...

  • As you can see, there are a lot of reasons why ...

  • All in all, I’d have to say ...

E.g.: Overall, I would say that I’d rather work for a small company.

**************
Ngoài ra, với những bạn cảm thấy bản thân mất gốc tiếng Anh, bị hổng quá nhiều kiến thức hay đã bỏ tiếng Anh hơn chục năm rồi, thì các bạn có thể tham khảo trước các lộ trình và tài liệu tự học sau nhé!

Các bạn tham khảo lộ trình học TOEIC online:

 

Vậy là cô trò mình đã hoàn thành xong Unit 7 - TOEIC SPEAKING Part 6 - Express an Opinion, các bạn nhớ đón xem Unit 8: TOEIC WRITING CHAP1 - Write a Sentence Based on a Picture tại đây nha!

https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/khoa-giao-tiep-toeic-4-ky-nang-10-buoi-online-mien-phi-37139.html 

 

CHÚC CÁC BẠN LUÔN HỌC THẬT TỐT TIẾNG ANH.

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA "TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI"

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn học sinh lớp 8 Quốc Khánh với điểm số ấn tượng 915 TOEIC. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0TOEIC

3 NỮ SINH ĐẠT 800+ TOEIC & BÍ QUYẾT ÍT AI BIẾT ĐƯỢC

Ôn đúng lộ trình, chỉ sau 2-3 khóa học, 3 bạn học viên nhà cô Hoa xuất sắc đạt điểm mục tiêu. Và bí quyết của 3 bạn này là gì, cùng cô tìm hiểu trong bài viết này nhé!

0 TOEIC

Hành Trình Đến 990 TOEIC - Nữ sinh Đại học Đại Nam đã học thế nào?

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn Thùy Dương với điểm số tuyệt đối TOEIC 990. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0 TOEIC

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, từ 555 TOEIC khi test đầu vào, Thụy Phương đã chinh phục thành công 830 TOEIC và vượt target của bản thân. Cùng lắng nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm học và thi của mình nhé!

830 TOEIC

HỌC VIÊN 'CƯNG' XUẤT SẮC CHINH PHỤC 880 TOEIC SAU 2 THÁNG

Chỉ sau 1 khóa học lớp C tại cơ sở Ms Hoa TOEIC Lũy Bán Bích, Đông Khang - cậu học trò cưng của cô Minh Thư đã xuất sắc chinh phục 880 TOEIC. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khi đạt kết quả này nhé!

880 TOEIC

BỨT PHÁ GIỚI HẠN, CHINH PHỤC 925 TOEIC

Mình cảm thấy thầy cô ở Ms Hoa dạy rất tốt và rất thân thiện với các học trò. Sau khi học lớp B xong thì mình chỉ đạt mức điểm là 695, mình nghĩ rằng giới hạn và trình độ của mình chỉ có thể đến mức đó. Nhưng sau khi học lớp luyện đề, mình đã bức phá và đạt điểm số như hiện tại.

925 TOEIC

CAO THỦ 820 TOEIC CHIA SẺ BÍ KÍP LÀM BÀI HIỆU QUẢ

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Thảo Vy đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe cô bạn xinh xắn, giỏi giang chia sẻ kinh nghiệm học trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

KINH NGHIỆM CHINH PHỤC 820 TOEIC SAU 2 THÁNG HỌC ONLINE

Chỉ sau 2 khóa học online qua Zoom tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Nhung đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả của Nhung chia sẻ trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

BÍ KÍP CHINH PHỤC 945 TOEIC TỪ CAO THỦ

900+ TOEIC là điểm số mà nhiều bạn mơ ước và phải nỗ lực học tập thật nhiều nếu muốn đạt được. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Trúc Anh - người đã xuất sắc chinh phục 945 TOEIC nhé!

945 TOEIC

SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT 900+ TOEIC

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Phúc đã xuất sắc chinh phục 905 điểm TOEIC. Cùng nghe bạn chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả này nhé!

905 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27