Chúc mừng 500.000 học viên
Luyện thi TOEIC, học TOEIC 4 kỹ năng Ms Hoa TOEIC
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Luyện thi TOEIC Reading Part 7 theo fomat đề mới nhất

03/12/2018

Part 7 TOEIC bao gồm 48 câu gồm 4 đáp án để bạn có thể lựa chọn và điền vào chỗ trống tùy theo yêu cầu của đề, hãy tìm hiểu sâu hơn các nội dung trong Part reading cuối này nha.

 

Mục lục

I.  Sơ lược về part 7

II. Các loại câu hỏi trong PART 7

1. Dạng câu hỏi ngữ pháp ở part 7 chủ yếu hay tập trung vào 3 chủ đề

2. Loại hình đoạn thường xuất hiện trong Part 7

III. Tài liệu tham khảo TOEIC PART 7

1. Một số điều cần chuẩn bị thật tốt để thi part 7

2. Một số tài liệu tham khảo

IV. Các mẹo và cách tránh bẫy trong PART 7

1. Cách tránh bẫy TOEIC PART 7

2. Mẹo làm bài thi TOEIC PART 7

3. Nắm vững cấu trúc của bài đọc và trả lời những câu hỏi liên quan

4. Hãy cố gắng trả lời câu hỏi "who, what, where, when" liên quan đến bài đọc.

V. Bài tập thực hành

I. SƠ LƯỢC VỀ PART 7

Đề thi Toeic 2019 thì trong Part 7 số lượng câu hỏi đã tăng thêm 8 câu và số bài đọc cũng tăng thêm thông qua dạng double passage.

Vì vậy, bạn phải tăng thời gian dành cho việc đọc hiểu ở phần này và luyện tập trả lời mỗi câu hỏi ở Part 5 và Part 6 Toeic trong thời  gian nhanh nhất có thể (khoảng 30 giây). Điều đó có nghĩa là bạn chỉ được dành khoảng 26 phút để giải quyết tổng số 52 câu hỏi ở Part 5 Toeic và Part 6 Toeic và dành 49 phút còn lại cho 48 câu hỏi ở Part 7 vì các câu hỏi trong part 7 này sẽ khó hơn và nhiều câu hỏi hơn.

Trong part 7 này, bạn sẽ thấy xuất hiện các đoạn văn dưới dạng text thông thường, quảng cáo, ghi nhớ, fax, lịch trình, và 1 số loại hình văn bản khác. Phần đọc sẽ bao gồm 4 đoạn văn và dưới mỗi đoạn sẽ có 1 số lượng câu hỏi nhất định. Bạn sẽ được hỏi 2 - 4 câu hỏi về mỗi đoạn văn, và 5 câu hỏi cho mỗi đoạn văn đôi. 

Đặc điểm: Phần Part 7 – Reading Comprehension – Đọc hiểu bao gồm các đoạn đọc đơn và đoạn đọc kép. Phần này không kiểm tra kiến thức ngữ pháp mà kiểm tra khả năng đọc hiểu. Người thi sẽ phải trả lời 28 câu hỏi cho những đoạn đọc đơn và 20 câu hỏi cho 4 cặp đoạn đọc kép. Nội dung các bài đọc là những văn bản trong môi trường công việc, giao dịch, cuộc sống hàng ngày: Quảng cáo, thư tín, tin tức, thông báo, báo cáo, lịch trình và các loại văn bản giấy tờ khác.

Part 7

Đề cũ

Đề mới

Thay đổi

Reading comprehension

48 câu

Đoạn văn đơn 28 câu hỏi

Đoạn văn kép: 20 câu hỏi

54 câu

Đoạn văn đơn: 29 câu ( 10 đoạn văn đơn)

Nhiều đoạn văn: 25 câu ( 2 bài đoạn văn đôi, 3 bài có 3 đoạn văn)

Tăng 6 câu

Có 5 dạng câu hỏi phổ biến:

Test

General

Detail

Do-next

Matching

Meaning

1. 

15

33

1

2

3

2. 

15

39

3

2

5

3. 

15

33

2

2

2

4. 2

15

32

3

2

2

% xuất hiện trong bài thi

28%

59%

4%

4%

5%

Nhận xét chung

  • Detail: là phần câu hỏi chiếm nhiều nhất trong part 7.
  • General: chiếm hơn ¼ trong part 7. Mỗi passage có 1 câu hỏi general, thông tin thường nằm ở đầu đoạn.
  • Hai phần mới là Matching và Meaning, chiếm tỉ lệ không cao trong part 7. Tuy nhiên đây là 2 phần khó, yêu cầu khả năng đọc hiểu cao. Cách làm thường là đọc thông tin xung quanh vị trí cần điền để đoán nghĩa.

 

Bài viết liên quan: Thang điểm TOEIC mới nhất

II. Các loại câu hỏi trong PART 7

Part 7 trong đề thi TOEIC hay còn được gọi với tên Text Completion có nghĩa là hoàn thành đoạn cũng tương tự câu hỏi của part 6. Đây là phần tiếp theo của Part 6 với nội dung câu hỏi tương tự, bạn sẽ không bị bỡ ngỡ khi chuyển từ part 5, 6 sang part 7 này đâu.

1. Dạng câu hỏi ngữ pháp ở part 7 chủ yếu hay tập trung vào 3 chủ đề:

- Parts of speech (Từ loại)

Dạng câu hỏi này bạn sẽ cần phải xác định được từ loại còn thiếu trong câu hoặc từ loại đứng trước hoặc ngay sau từ trước đó và hoàn thành câu theo đúng cấu trúc ngữ pháp

 Ex:

1. She often drives very ________ so she rarely causes accident . 

      a. carefully        b. careful         c. caring           d. Careless

2. All Sue’s friends and __________ came to her party .

      a. relations        b. Relatives       c. relationship       d. Related

- Động từ (Verb-related)

Với các dạng câu hỏi này, thường bạn sẽ cần phải xác định được cấu trúc câu, dấu hiệu nhận biết của câu, thì của câu để bạn có thể chọn chia động từ theo dạng.

Với phần chia động từ này, bạn cần lưu ý học thuộc bảng động từ bất quy tắc đặc biệt với các thì quá khứ và tương lai nhé

 Ex:

1. How many languages_____ John speak?

     a. do    B. does       C. did        D. will

2. Hurry! The train________ I don't want to miss it.

     a. comes      B. is coming      C. came      D. has come

- Liên từ và giới từ (Prepositions & Conjunctions)

Bạn cần lưu ý cách sử dụng, vị trí đặt của từng loại liên từ, giới từ để từ đó chọn đáp án chính xác.

 Ex:

1. He stops working _______ heavy raining.

     a. in spite of      B. although      C. despite      D. because of

2. They have a lot of difficulties in their life _______ their poverty.

     a. in spite of      B. although      C. because     D. because of

2. Loại hình đoạn văn thường xuất hiện trong Part 7

Trong part này, bạn cần tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống, nội dung phần này thường bao gồm các loại văn bản như:

Loại 1. Quảng cáo

Các mẩu quảng cáo nhỏ đề cập tới các nội dung quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hoặc giới thiệu 1 thứ gì đó tới người dùng. Bạn cần chú ý tới các nội dung trong đoạn như sau:

- Bao nhiêu sản phẩm? chi tiết

- Đoạn đang quảng cáo cái gì vậy? ý chính

- Ai có thể sử dụng (sản phẩm)? suy luận

Ví dụ:

Loại 2. Fax dành cho doanh nghiệp

Nội dung các đoạn Fax được trao đổi với nhau trong nội dung công việc hoặc trao đổi thông tin giữa các nhân viên với nhau, nội dung câu hỏi thường sẽ xoay quanh các nội dung:

- Thời gian fax được gửi? chi tiết

- Mục đích của lá thư là gì? ý chính

- Mô hình của bản ghi nhớ là gì? suy luận

Ví dụ:

Loại 3. Forms, biểu đồ và đồ thị

Nếu câu hỏi đề cập tới các vấn đề về Form hay đồ thì thì bạn cần lưu ý các nội dung này nhé. Tuy nhiên, đó chỉ là tỉ lệ cao chứ không phải 100% rơi vào các dấu hiệu này đâu bạn nhé.

- Phần trăm của ...? chi tiết

- Mục đích của biểu đồ hình tròn là gì? ý chính

- Anh sẽ sử dụng thông tin? suy luận

Ví dụ:

toeic-part-7-anhngumshoa-1

Loại 4. Các bài báo và báo cáo

Các nội dung liên quan tới số liệu, bảng biểu và một vài thông tin báo cáo. Với các nội dung này thì bạn cần chú ý tới các thông tin chính như sau:

- Ngày nào là quan trọng? chi tiết

- Ý tưởng chính của bài viết này là gì? ý chính

- Ai có thể đọc báo cáo này? suy luận

Ví dụ:

toeic-part-7-anhngumshoa-2

Loại 5. Thông báo và đoạn văn

Các nội dung đoạn thông báo này khá đa dạng, tuy nhiên với các nội dung này vẫn có 1 vài nội dung chính bạn cần chú ý hơn bao gồm:

- Ai là (tên hay danh hiệu)? chi tiết

- Thông báo về cái gì? ý chính

- Ý kiến ​​của nhà văn là gì? Suy luận

Ví dụ:

III. Tài liệu tham khảo cho TOEIC PART 7

1. Một số điều cần chuẩn bị thật tốt để thi part 7

  • Ôn tập kỹ các loại câu hỏi đọc hiểu thường gặp trong các bài đọc để hiểu câu hỏi.
  • Nghiên cứu đặc điểm nội dung của từng loại bài đọc và thông tin được trình bày.
  • Thực hành chiến lược tìm thông tin cho câu hỏi ý chính.
  • Thực hành chiến lược tìm thông tin cho câu hỏi chi tiết.
  • Thực hành chiến lược tìm thông tin cho câu hỏi suy luận.
  • Thực hành chiến lược tìm thông tin cho câu hỏi từ vựng.

Lưu ý:

Thực hành dịch lại đoạn đọc, câu hỏi và các lựa chọn để hiểu sâu thêm về nội dung, ghi nhớ từ vựng.

Thực hành kỹ năng tìm nhanhthông tin câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

 2. Một số tài liệu tham khảo

- Cuốn ABC TOEIC Reading

Cuốn sách được biên soạn với nội dung dành riêng cho những bạn mới bắt đầu nhằm giúp các bạn tăng kỹ năng đọc hiểu trong bài thi TOEIC. Đồng thời, cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về từ vựng, ngữ pháp và phương pháp đọc hiểu để người đọc sẵn sàng trong công cuộc chinh phục part 5, 6, 7 TOEIC cực hiệu quả.

Xem trước sách tại đây:

 > > > Link tải: Tại đây

- Cuốn 1000 Reading Comprehension

Cuốn sách này bao gồm 10 đề thi Reading bao gồm 3 part 5, 6, 7. Các tình huống điền từ trong phần 5 khá tổng quát, bao gồm hết các vấn đề trong bài thi TOEIC (từ loại, từ vựng, liên từ, đảo ngữ...)

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Longman New Real TOEIC

Cuốn sách hướng tới các học viên có trình độ từ 750+ trở lên. Cuốn reading này gồm 1 Pre- Actual và 8 bài test về phần đọc, bạn có thể ôn luyện thật kỹ, ôn đến đâu chắc đến đẩy từng bài.

Xem trước sách tại đây:

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Economy TOEIC RC 1000 volume 1 2 3 4 5

Đây là bộ sách được tìm kiếm và sử dụng nhiều nhất hiện nay khi luyện thi TOEIC, là một trong những cuốn sách tương đương với cuốn New Longman Real TOEIC. Nếu có nhiều thời gian các bạn hãy học cả 2 cuốn nhé, bộ sách phù hợp với những bạn có mục tiêu từ 700 TOEIC

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Tomato Compact Reading

Đây là bộ sách khá hay gồm 5 bài Actual test và Answer key giúp các bạn tự luyện tập part 5, 6, 7 của bài thi TOEIC. Với những bạn có mục tiêu 800 TOEIC thì không nên bỏ qua cuốn sách này đâu.

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Hacker TOEIC Reading

Bộ sách này rất thích hợp để tự học TOEIC với lời giải chi tiết rõ ràng, giúp các bạn dễ phát hiện các lỗi cơ bản trong phần TOEIC Reading. Hacker TOEIC gồm những dạng bài tổng hợp về reading giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất.

> > > Link tải: Tại đây

IV. Các mẹo và cách tránh bẫy trong PART 7

1. Cách tránh bẫy TOEIC PART 7

- Xác định từ loại cần điền: Bạn nên đọc lướt đoạn cần điền và xem kĩ câu hỏi đang cần đáp án, xác định từ loại đang thiếu trong câu để điền vào câu. Thông thường các dạng câu hỏi này bạn đôi khi không cần dịch, tuy nhiên để cẩn thận hơn, bạn vẫn có thể suy đoán nghĩa của từ nhé.

- Học các thì thường đi chung với nhau: Trong tiếng Anh có 1 số quy tắc riêng về vị trí của các từ loại với nhau. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý những cụm từ thường đi kèm với nhau và không theo các quy tắc nên bạn cần học thuộc những nhóm từ loại kiểu này nhé

- Lưu ý các dấu hiệu nhận biết của các thì trong câu: Hãy ghi nhớ thật kĩ những dấu hiệu nhận biết cơ bản của các thì thường dùng, nhờ đó bạn có thể nhận diện các thì này nhanh chóng và đơn giản hơn đó

- Phán đoán nhanh đáp án sai: Có những đáp án chắc chắn sai, sai khác biệt hẳn so với các đáp án khá. Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ những phương án này để tránh làm rối kết quả và thuận tiện hơn cho bạn khi chọn đáp án đúng.

2. Mẹo làm bài thi TOEIC PART 7

1. Tìm ý chính của đoạn văn: Khi làm các bài thi đọc chúng ta không nên đọc toàn bộ bài luôn mà lúc nào chúng ta cũng cần đọc lướt qua để nắm ý chính, bởi khi nắm ý chính chuẩn xác và trong lúc dịch cụ thể từng câu sẽ gần với ý của tác giả nhất vì như chúng ta đã biết một từ vựng trong tiếng anh có rất nhiều nghĩa tùy từng hoàn cảnh nó sẽ có những cách dịch khác nhau.

2. Phân biệt cách sử dụng của từ đồng nghĩa: Để làm tốt được phần này thì vốn từ vựng của các bạn phải đa dạng và cần nắm vững nghĩa cũng như cách sử dụng của những từ vựng đồng nghĩa. Nhiều từ đồng nghĩa chúng ta tưởng có thể thay thế được cho nhau nhưng trong một số trường hợp chúng lại phải được phân biệt cách sử dụng. Theo mỗi ngữ cảnh, văn cảnh khác nhau chúng ta sẽ sử dụng từ vựng khác nhau.

Xem ngay video hướng dẫn các mẹo làm bài thi TOEIC cực hiệu quả tại đây:

3. Nắm vững cấu trúc của bài đọc và trả lời những câu hỏi liên quan

Nếu muốn đạt điểm cao trong Part 7 Reading Comprehension thì đây là lời khuyên rất hữu hiệu nhất của phần đọc hiểu. Trong phần này các bạn sẽ phải làm quen với rất nhiều bài đọc được lấy từ: thư tín, quảng cáo, thông báo, thư báo,... Để làm tốt phần này, các bạn hãy xác định loại bài đọc từ đó cố gắng hình thành những ý tưởng có thể xảy ra của từng bài.

4. Hãy cố gắng trả lời câu hỏi "who, what, where, when" liên quan đến bài đọc.

Khi bạn gặp bất cứ một bài đọc nào, hãy cố gắng trả lời những câu hỏi liên quan đến nó để bạn có thể dễ dàng tìm thông tin trong phần câu hỏi và câu trả lời. Ví dụ bạn hãy thử liệt kê xem : Những ai liên quan đến đoạn văn này? Bài đọc này nói về vấn đề gì? Đoạn văn này xảy ra ở đâu/khi nào?

Một lưu ý nữa là nếu các bạn sợ bị mất tập trung ở cuối giờ thì nên làm Part 7 Toeic trước, vì phần này cũng cần có tinh thần làm bài tập trung cao đội. Nếu có tâm trạng phấn chấn và bình tĩnh thì thí sinh có thể làm các phần khác một cách tự tin và cảm thấy dễ dàng hơn.

Lưu ý thì của các câu: Bạn cần chú ý các dấu hiệu của thì là các trạng từ (yet,since,already, soon…) để nhanh chóng định hình được thì nào mà không cần phải dịch nghĩa cả câu

Xác định loại từ cần điền: khi đọc câu hỏi về từ loại thì bạn nhanh cho1nh tìm ngay nó cần danh từ, động từ, trạng từ hay tính từ rồi tìm đáp án. Thường bạn không cần phải dịch cả câu

Học các cụm từ (collocation): bạn nên học một danh từ hay động từ đi với giới từ nào

Ví dụ:

Đúng: Jealous of somebody

Sai: Jealous with somebody

Xác định thứ tự làm bài hợp lý

Đọc hiểu nhanh câu hỏi và rèn kỹ năng đọc lướt (Skim & Scan)

Dùng ngữ cảnh để trả lời những câu hỏi về từ vựng hoặc về ý chính của bài

Tìm thông tin kỹ và không kết luận quá vội vàng

V. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Dưới dây là 1 ví dụ nhở để bạn có thể làm quen với  part 7 TOEIC, bạn có thể tham khảo nha:

Bài tập 1:

Are you setting up a small business? Worried about the costs of renting office space and employing the right people? 
Rebus Virtual Office World can help you. With our Basic Office Deal, we can set up a virtual office for you practically overnight. 
We will give your business a professional image and our polite, friendly staff will handle your calls and present your business in the best possible way. We can provide you with: a professional business address, a local phone number and we will also handle mail. 
For a more personal approach, with the option of forwarding mail and messages to your home address, don’t hesitate to ask us about our Premier Office Deals.

Top of Form


1  Where is the text from?

 A message from a business to a current client 
 An advertisement for a new business service 
 An email from one business worker to another 
 A newspaper article about a new business’s success 

2  What does the service provide?

 Off-site staff to perform general office duties 
 A site where several businesses can locate their offices 
 Advice on how to make your business more professional 
 Temporary staff for local businesses 

3  Which of the following is not included in the Basic Office deal?

 A polite receptionist 
 A mail-forwarding service 
 A professional address 
 A telephone-answering service 

Bài tập 2:

Bottom of Form

Dear Katharine,

Thank you for taking the time to get together with us yesterday. Everyone on our team felt that it was a
productive meeting. We have a better understanding of your project’s needs now, and we’ve started
looking at ways to adapt our software to meet your requirements.
While the basic function of the software is well suited to the project overall, as discussed, we will explore
ways to adapt it to the needs of the different departments at Advantage that will be using it. This will
incur some additional cost, as we indicated—we’ll provide details about that at our next meeting, once
our engineers have assessed the changes that will need to be made.
I’ve asked Peter Bodell to prepare a document for you that indicates when the Training and Consulting Department could start providing services to you. He’ll send this information to you directly—since
you’ve worked with him in the past, it seems the most efficient way to go.
As agreed, let’s set up a meeting for the week of November 26 by which time our engineers will be able
to outline their approaches to your departmental needs, and we’ll have the information we need to put
together a contract.

In the meantime, please feel free to contact me if you have any questions.

Regards,
Ujjwal

160. Why was the meeting held?

(A) To talk about hiring costs
(B) To train software users
(C) To discuss work on a project
(D) To review a contract

161. Who would probably be the best person at Optimum to answer technology questions?

(A) Ujjwal Ahmed
(B) Chom Tai
(C) Yusra Singh
(D) Katharine Morandi

162. What is the main purpose of Mr. Ahmed’s e-mail to Ms. Morandi?

(A) To request a meeting with the engineering department
(B) To introduce Peter Bodell
(C) To follow up on a meeting with Advantage
(D) To explain how Optimum has adapted its software

163. What service will Peter Bodell’s department provide?

(A) Training and consulting
(B) Legal advice
(C) Publicity
(D) Changes to the software

164. What will happen in the week of November 26?

(A) Peter Bodell will make a presentation.
(B) Optimum and Advantage will meet again.
(C) A contract will be signed.
(D) Training in the new software will occur.

Bài tập 3:

The new economy has created great business opportunities as well as great turmoil. Not since the Industrial Revolution have the stakes of dealing with change been so high. Most traditional organizations have accepted, in theory at least, that they must make major changes. Even large new companies recognize that they need to manage the changes associated with rapid entrepreneurial growth. Despite some individual successes, however, this remains difficult, and few companies manage the process as well as they would like. Most companies have begun by installing new technology, downsizing, restructuring, or trying to change corporate culture, and most have had low success rates. About 70 percent of all change initiatives fail.
The reason for most of these failures is that in their rush to change their organizations, managers become mesmerized by all the different, and sometimes conflicting, advice they receive about why companies should change, what they should try to accomplish, and how they should do it. The result is that they lose focus and fail to consider what would work best for their own company. To improve the odds of success, it is imperative that executives understand the nature and process of corporate change much better.
Most companies use a mix of both hard and soft change strategies. Hard change results in drastic layoffs, downsizing, and restructuring. Soft change is based on internal organizational changes and the gradual development of a new corporate culture through individual and organization learning. Both strategies may be successful, but it is difficult to combine them effectively. Companies that are able to do this can reap significant payoffs in productivity and profitability.

156. What is the article mainly about?

(A) Corporate marketing plans
(B) New developments in technology
(C) Ways for companies to increase profits
(D) How companies try to adapt to new conditions

157. The word “manage” in paragraph 1, line 6, is closest in meaning to

(A) correct
(B) attract
(C) handle
(D) regulate

158. According to the article, why do so many attempts to change fail?

(A) Soft change and hard change are different.
(B) Executives are interested only in profits.
(C) The best methods are often not clear.
(D) Employees usually resist change.

159. What is soft change based on?

(A) Changes in the corporate culture
(B) Reductions in company size
(C) Relocating businesses
(D) Financial markets

Bài tập 4:

Optimum Software Company
meeting with
Advantage Power Systems, Inc.
November 2

Advantage Power Systems attendees:
Katharine Morandi
Chom Tai

Optimum Software attendees:
Ujjwal Ahmed
Yusra Singh
Peter Bodell

AGENDA

Ujjwal Ahmed

Introductions
Review objectives

Katharine Morandi

Advantage Power Systems: project overview and development schedule

Yusra Singh

Optimum product overview

• Core software functions
• Software platform requirements

Peter Bodell

Optimum training and consulting

Yusra Singh

Technology questions and answers

Ujjwal Ahmed

Next steps

To: Katharine Morandi
From: Ujjwal Ahmed, Optimum Software Company
Subject: Yesterday’s meeting

Questions 153-155 refer to the following advertisement

153. What is the purpose of this advertisement?

(A) To announce a change in business hours
(B) To advertise a business for sale
(C) To encourage diners to eat early
(D) To attract more customers

154. What will customers receive if they spend more than $10?

(A) A $2 discount on their bill
(B) 50% off their next purchase
(C) A liter of soda
(D) Free delivery service

155. What will happen on June 16?

(A) A new owner will take over the business.
(B) The coupons will expire.
(C) Prices will be further reduced.
(D) The business will close.

 

Bài viết liên quan:

 

Tin tức khác

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Muốn luyện thi TOEIC nhanh, hãy chọn học trung tâm uy tín

Muốn luyện thi TOEIC nhanh, hãy chọn học trung tâm uy tín

Lê Hoàng Mỹ Nữ đến với khóa học tại trung tâm Anh ngữ Ms Hoa một cách tình cờ khi bạn đang tìm hiểu qua internet và các diễn đàn học thuật về chứng chỉ TOEIC. Nhận thấy việc muốn luyện thi chất lượng trong 1 thời gian ngắn ngoài sự nổ lực của bản thân thì cần phải có 1 người định hướng lộ trình và giúp đỡ. Vì thế ngay lập tức cô gái đăng ký vào lớp B540 tại cơ sở Khánh Hội.

835TOEIC

Kinh nghiệm tự học 800+ TOEIC tại website Anhngumshoa.com

Học xong một khóa TOEIC B tại cơ sở Tô Vĩnh Diện, Dũng đã tiếp tục tự học tại website anhngumshoa.com để cân bằng giữa việc thực tập và lấy chứng chỉ TOEIC. Sau 4 tháng vừa học ở trung tâm, vừa học ở website Dũng đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc

805 TOEIC

Khả Vy – Sự nghiệp rộng mở sau khi tốt nghiệp với 930đ TOEIC

Ngay thời điểm trước thềm tốt nghiệp, Lê Khả Nhật Vy đã chinh phục thành công 930đ TOEIC với 2 tháng luyện thi cấp tốc ở trung tâm Anh ngữ Ms Hoa. Vừa vượt chuẩn tốt nghiệp, vừa chuẩn bị đầy đủ hành trang cho công việc tương lai. Cùng tham khảo bí quyết của bạn ấy nhé!

930 TOEIC

Cấp tốc luyện TOEIC để đầu quân cho trung tâm huân luyện bay Vietnam Airline

Để đủ tiêu chuẩn đầu quân cho trung tâm huân luyện bay Vietnam Airline – Chàng kĩ sư 9x Đặng Tuấn Anh bắt buộc phải chuẩn bị chứng chỉ TOEIC >800 mới đạt tiêu chí tuyển dụng. Do đó bạn tìm tới Anh ngữ Ms Hoa với mong muốn trong 2 tháng ngắn ngủi có thể giúp bạn tăng điểm.

800 TOEIC

Vừa học vừa làm vẫn tự tin chinh phục 830đ TOEIC

Công việc kế toán bận rộn với những con số thế nhưng quyết tâm chinh phục tiếng Anh chưa bao giờ ngừng lại nơi cô gái Ngọc Thảo. Đầu tư cho tương lai, cô gái nổ lực để chinh phục 830đ TOEIC chỉ trong 2 tháng. Vậy Ngọc Thảo đã làm điều đó ra sao ?

830 TOEIC

Chinh phục 820đ TOEIC trong 2 tháng, 9x thẳng tiến bằng thạc sĩ

TOEIC chưa bao giờ là dễ nhưng cũng không hề khó nếu có một quyết tâm cao độ và nổ lực từ bản thân. Câu chuyện về chàng bác sĩ 9x Đỗ Phúc Long với giấc mơ nam tiến dưới đây là một trong những minh chứng cho tấm gương chăm chỉ. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

820 TOEIC

Chắp cánh ước mơ ra trường sau 2 tháng nhờ chứng chỉ 650 TOEIC

Cứ nghĩ rằng 100% sẽ ra trường muộn vì không có chứng chỉ TOEIC nhưng Thanh Phương rất may mắn khi kịp ra trường tại những ngày cuối cùng nhờ chứng chỉ 650 TOEIC sau 2 tháng học tại Anh ngữ Ms Hoa

650 TOEIC
Xem tất cả
01:33:27