Anh ngu ms hoa thay the cho ms hoatoeic
Luyện thi TOEIC, học TOEIC 4 kỹ năng Ms Hoa TOEIC
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Unit 9.2: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành - Phần 1 [Ngữ pháp bổ trợ Part 2 - Describe a picture]

13/04/2018

Hôm nay các em cùng Ms Hoa TOEIC luyện tập các bài tập về Thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành ở Unit 9 nhé. Việc học ngữ pháp sẽ giúp các e nghe và học tiếng Anh giao tiếp được tốt lên rất nhiều đó.

 Các bạn ôn luyện thêm kiến thức về các thì khác trong tiếng Anh nhé!

 

Ex1: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     Mother: I want to prepare dinner. (you / wash)  the dishes yet?
2.     Daughter: I (wash)  the dishes yesterday, but I (have / not) 
 the time yet to do it today.
3.     Mother: (you / do / already)  your homework?
4.     Daughter: No, I (come / just)  home from school.
5.     Mother: You (come)  home from school two hours ago!
6.     Daughter: Well, but my friend Lucy (call)  when I (arrive) 
 and I (finish / just)  the phone call.
7.     Mother: (you / see / not)  Lucy at school in the morning?
8.     Daughter: Yes, but we (have / not)  time to talk then.

Key EX1:
1.     Mother: I want to prepare dinner. Have you washed the dishes yet?
2.     Daughter: I washed the dishes yesterday, but I have not had the time yet to do it today.
3.     Mother: Have you already done your homework?
4.     Daughter: No, I have just come home from school.
5.     Mother: You came home from school two hours ago!
6.     Daughter: Well, but my friend Lucy called when I arrived and I have just finished the phone call.
7.     Mother: Didn't you see Lucy at school in the morning?
8.     Daughter: Yes, but we did not have time to talk then.


EX2:  Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     A: I (cycle / just)  50 km.
2.     B: I (cycle)  100 km last week.
3.     A: I (write)  an essay yesterday.
4.     B: I (write / already)  two essays this term.
5.     A: I (ring / just)  my friend.
6.     B: I (ring)  my friend 10 minutes ago.
7.     A: Two days ago, I (watch)  a Madonna concert on TV.
8.     B: I (see / already)  Madonna live in concert.
9.     A: I (spend)  my summer holiday in Australia last year.
10.  B: I (be / not)  to Australia yet.

Key EX2:
1.     A: I have just cycled 50 km.
2.     B: I cycled 100 km last week.
3.     A: I wrote an essay yesterday.
4.     B: I have already written two essays this term.
5.     A: I have just rung my friend.
6.     B: I rang my friend 10 minutes ago.
7.     A: Two days ago, I watched a Madonna concert on TV.
8.     B: I have already seen Madonna live in concert.
9.     A: I spent my summer holiday in Australia last year.
10.  B: I have not been to Australia yet.

EX3: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     A: (you / be / ever)  to London?
2.     B: Yes, I (be)  there three times.
3.     A: When (be)  the last time you (be)  there?
4.     B: Last summer. I (spend)  two weeks in Brighton with my parents
and we (go)  to London one weekend.
5.     (you / like)  it?
6.     Oh yes. We really (have)  a great time in London.
7.     Lucky you! I (be / never)  to London.

Key EX3:
1.     A: Have you ever been to London?
2.     B: Yes, I have been there three times.
3.     A: When was the last time you were there?
4.     B: Last summer. I spent two weeks in Brighton with my parents and we went to London one weekend.
5.     Did you like it?
6.     Oh yes. We really had a great time in London.
7.     Lucky you! I have never been to London.


EX4: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     A: (you / try / ever)  haggis?
2.     B: Oh, yes!
3.     A: How often (you / eat)  haggis yet?
4.     B: Two times exactly.
5.     A: When (you / eat / first)  haggis?
6.     B: That (be)  in 2005. We (have)  
a Scottish festival in our town and they also (sell)  traditional Scottish food.
So I (buy)  haggis.
7.     A: (you / like)  it?
8.     B: It (be / not)  too bad. And I (know / not)  
anything about haggis then.
9.     A: When (you / find out) ?
10.  B: When I (be)  in Scotland in 2007. I (go)  
to a restaurant and (order)  haggis. Afterwards, the waiter (tell) 
 me about haggis: it's the heart, liver and lungs of a sheep,
boiled in the animal's stomach. Well, I (eat / never)  haggis again since then.

Key EX4:
1.     A: Have you ever triedhaggis?
2.     B: Oh, yes!
3.     A: How often have you eaten haggis yet?
4.     B: Two times exactly.
5.     A: When did you first eat haggis?
6.     B: That was in 2005. We had a Scottish festival in our town and they also sold traditional Scottish food. So I bought haggis.
7.     A: Did you like it?
8.     B: It was not too bad. And I did not know anything about haggis then.
9.     A: When did you find out ?
10.  B: When I was in Scotland in 2007. I went to a restaurant and ordered haggis. Afterwards, the waiter told me about haggis: it's the heart, liver and lungs of a sheep, boiled in the animal's stomach. Well, I have never eaten haggis again since then.

EX5: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     A: (you / play / already)  the new computer game?
2.     B: No, not yet. I only (buy)  it yesterday and I (have / not) 
 the time yet.
3.     A: (you / go)  to the cinema last night?
4.     B: Yes. I (be)  there with Sue and Louis. (you / be) 
 to the cinema recently?
5.     A: I last (go)  to the cinema two weeks ago.
6.     B: So you (see / not)  the new action film yet.
7.     A: No, unfortunately not. (you / enjoy)  it?
8.     B: Oh, I really (love)  it. But Sue (like / not)
  it - too much action!
9.     A: But why (you / take)  her with you? She (tell)
  me last week that she (hate)  action films.
10.  B: I think she has an eye on Louis. She (try)  to flirt with him all the time.
So he (can / concentrate / not) on the film.

Key EX5:
·
   A: Have you already played the new computer game?
·  B: No, not yet. I only bought it yesterday and I have not had the time yet.
·  A: Did you go to the cinema last night?
·  B: Yes. I was there with Sue and Louis. Have you been to the cinema recently?
·  A: I last went to the cinema two weeks ago.
·  B: So you have not seen the new action film yet.
·  A: No, unfortunately not. Did you enjoy it?
·  B: Oh, I really loved it. But Sue did not like it - too much action!
·  A: But why did you take her with you? She told me last week that she hated action films.
·  B: I think she has an eye on Louis. She tried to flirt with him all the time. So he could not concentrate on the film.
 
EX6: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     I (just / finish)  my homework.
2.     Mary (already / write)  five letters.
3.     Tom (move)  to this town in 1994.
4.     My friend (be)  in Canada two years ago.
5.     I (not / be)  to Canada so far.
6.     But I (already / travel)  to London a couple of times.
7.     Last week, Mary and Paul (go)  to the cinema.
8.     I can't take any pictures because I (not / buy)  a new film yet.
9.     (they / spend)  their holiday in New Zealand last summer?
10.  (you / ever / see)  a whale?

Key EX6: 

1.     I have just finished my homework.
2.     Mary has already written five letters.
3.     Tom moved to this town in 1994.
4.     My friend was in Canada two years ago.
5.     I have not been to Canada so far.
6.     But I have already travelled to London a couple of times.
7.     Last week, Mary and Paul went to the cinema.
8.     I can't take any pictures because I have not bought a new film yet.
9.     Did they spend their holiday in New Zealand last summer?
10.  Have you ever seen a whale?

Tin tức khác

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Học từ vựng qua textboook, bác sĩ tương lại bứt phá 870 TOEIC

Quyết tâm giành học bổng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Kim Chi đăng ký 1 khóa học TOEIC tại Anh ngữ Ms Hoa, chỉ sau 2 tháng cô gái cùng lúc đón nhận 2 tin vui: vừa đạt cao thủ TOEIC vừa đạt học bổng tại trường.

870TOEIC

Chăm chỉ luyện tập – chìa khóa chinh phục 815đ TOEIC sau 2 tháng

Muốn nâng cao trình độ tiếng Anh cũng như có bằng ra trường đúng thời hạn, Minh Nhi tìm đến khóa học TOEIC 4 kỹ năng tại trung tâm Anh ngữ Ms Hoa cơ sở Lê Văn Việt. Với sự chăm chỉ kèm lộ trình chinh phục chắc chắn, chỉ sau 2 tháng cô gái tự tin cán đích 815đ TOIEC.

815 TOEIC

Dành 2 tháng luyện TOEIC cấp tốc, cô gái bất ngờ đạt 865đ

Chuyển công tác vào Sài Gòn, cô gái đất mỏ Quảng Ninh - Trần Thị Hiên đặt ngay mục tiêu ngoại ngữ cho mình bằng việc dành 2 tháng luyện tập trước khi bắt đầu công việc mới. Đặt mục tiêu chinh phục TOEIC 700đ, thế nhưng chỉ sau khoảng thời gian ngắn, cô gái cán mốc 865đ vượt xa kì vọng lúc đầu.

865 TOEIC

Chắp cánh ước mơ du học với 915đ TOEIC của Ms Như Quỳnh

Chinh phục TOEIC đã khó, trên ngưỡng 900+ lại càng khó hơn. Vậy làm sao chỉ trong vòng 1 tháng cao thủ Như Quỳnh có thể chinh phục số điểm 915? Hãy cùng khám phá bí quyết của cô nàng nhé!

915 TOEIC

Hành trình 60 ngày chinh phục 850đ TOEIC của Quỳnh Loan

Trong khi những bạn bè cùng trang lứa đang tận hưởng khoảng thời gian xả stress ở năm nhất Đại học hoặc vẫn đang khám phá những điều mới mẻ sau cánh cửa giảng đường. Cô gái tân sinh viên khoa Kỹ thuật hóa học của ĐH Bách Khoa Tp HCM đã dành cho mình thế giới riêng với TOEIC.

850 TOEIC

Học xong khóa mất gốc - đạt ngay 770 TOEIC

Trong khi bạn bè vẫn đang chật vật kiếm 450 TOEIC để ra trường thì Nguyễn Văn Thắng, cậu học viên lớp Pre 1319 đã giành được 770 TOEIC chỉ nhờ lời khuyên này của

770 TOEIC

Luyện đề mỗi ngày, bí kíp giúp cao thủ chinh phục 910đ

Tiếng Anh chưa bao giờ là đủ với Thu Thủy, cô sinh viên ngành ngôn ngữ Anh – Đh Sài Gòn. Dù khá tự tin với vốn kĩ năng nghe và đọc nhưng lại khá hạn chế ở phần nói – viết. Thu Thủy tìm đến Ms Hoa để tham gia khóa Toeic 4 kỹ năng, thật bất ngờ sau 3 tháng, cô nàng đã rinh được 910đ TOEIC

910 TOEIC
Xem tất cả
01:33:27