Anh ngu ms hoa thay the cho ms hoatoeic
Luyện thi TOEIC, học TOEIC 4 kỹ năng Ms Hoa TOEIC
CHUYÊN GIA LUYỆN THI TOEIC

Unit 9.2: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành - Phần 1 [Ngữ pháp bổ trợ Part 2 - Describe a picture]

13/04/2018

Hôm nay các em cùng Ms Hoa TOEIC luyện tập các bài tập về Thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành ở Unit 9 nhé. Việc học ngữ pháp sẽ giúp các e nghe và học tiếng Anh giao tiếp được tốt lên rất nhiều đó.


Ex1: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     Mother: I want to prepare dinner. (you / wash)  the dishes yet?
2.     Daughter: I (wash)  the dishes yesterday, but I (have / not) 
 the time yet to do it today.
3.     Mother: (you / do / already)  your homework?
4.     Daughter: No, I (come / just)  home from school.
5.     Mother: You (come)  home from school two hours ago!
6.     Daughter: Well, but my friend Lucy (call)  when I (arrive) 
 and I (finish / just)  the phone call.
7.     Mother: (you / see / not)  Lucy at school in the morning?
8.     Daughter: Yes, but we (have / not)  time to talk then.

Key EX1:
1.     Mother: I want to prepare dinner. Have you washed the dishes yet?
2.     Daughter: I washed the dishes yesterday, but I have not had the time yet to do it today.
3.     Mother: Have you already done your homework?
4.     Daughter: No, I have just come home from school.
5.     Mother: You came home from school two hours ago!
6.     Daughter: Well, but my friend Lucy called when I arrived and I have just finished the phone call.
7.     Mother: Didn't you see Lucy at school in the morning?
8.     Daughter: Yes, but we did not have time to talk then.


EX2:  Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     A: I (cycle / just)  50 km.
2.     B: I (cycle)  100 km last week.
3.     A: I (write)  an essay yesterday.
4.     B: I (write / already)  two essays this term.
5.     A: I (ring / just)  my friend.
6.     B: I (ring)  my friend 10 minutes ago.
7.     A: Two days ago, I (watch)  a Madonna concert on TV.
8.     B: I (see / already)  Madonna live in concert.
9.     A: I (spend)  my summer holiday in Australia last year.
10.  B: I (be / not)  to Australia yet.

Key EX2:
1.     A: I have just cycled 50 km.
2.     B: I cycled 100 km last week.
3.     A: I wrote an essay yesterday.
4.     B: I have already written two essays this term.
5.     A: I have just rung my friend.
6.     B: I rang my friend 10 minutes ago.
7.     A: Two days ago, I watched a Madonna concert on TV.
8.     B: I have already seen Madonna live in concert.
9.     A: I spent my summer holiday in Australia last year.
10.  B: I have not been to Australia yet.

EX3: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     A: (you / be / ever)  to London?
2.     B: Yes, I (be)  there three times.
3.     A: When (be)  the last time you (be)  there?
4.     B: Last summer. I (spend)  two weeks in Brighton with my parents
and we (go)  to London one weekend.
5.     (you / like)  it?
6.     Oh yes. We really (have)  a great time in London.
7.     Lucky you! I (be / never)  to London.

Key EX3:
1.     A: Have you ever been to London?
2.     B: Yes, I have been there three times.
3.     A: When was the last time you were there?
4.     B: Last summer. I spent two weeks in Brighton with my parents and we went to London one weekend.
5.     Did you like it?
6.     Oh yes. We really had a great time in London.
7.     Lucky you! I have never been to London.


EX4: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     A: (you / try / ever)  haggis?
2.     B: Oh, yes!
3.     A: How often (you / eat)  haggis yet?
4.     B: Two times exactly.
5.     A: When (you / eat / first)  haggis?
6.     B: That (be)  in 2005. We (have)  
a Scottish festival in our town and they also (sell)  traditional Scottish food.
So I (buy)  haggis.
7.     A: (you / like)  it?
8.     B: It (be / not)  too bad. And I (know / not)  
anything about haggis then.
9.     A: When (you / find out) ?
10.  B: When I (be)  in Scotland in 2007. I (go)  
to a restaurant and (order)  haggis. Afterwards, the waiter (tell) 
 me about haggis: it's the heart, liver and lungs of a sheep,
boiled in the animal's stomach. Well, I (eat / never)  haggis again since then.

Key EX4:
1.     A: Have you ever triedhaggis?
2.     B: Oh, yes!
3.     A: How often have you eaten haggis yet?
4.     B: Two times exactly.
5.     A: When did you first eat haggis?
6.     B: That was in 2005. We had a Scottish festival in our town and they also sold traditional Scottish food. So I bought haggis.
7.     A: Did you like it?
8.     B: It was not too bad. And I did not know anything about haggis then.
9.     A: When did you find out ?
10.  B: When I was in Scotland in 2007. I went to a restaurant and ordered haggis. Afterwards, the waiter told me about haggis: it's the heart, liver and lungs of a sheep, boiled in the animal's stomach. Well, I have never eaten haggis again since then.

EX5: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     A: (you / play / already)  the new computer game?
2.     B: No, not yet. I only (buy)  it yesterday and I (have / not) 
 the time yet.
3.     A: (you / go)  to the cinema last night?
4.     B: Yes. I (be)  there with Sue and Louis. (you / be) 
 to the cinema recently?
5.     A: I last (go)  to the cinema two weeks ago.
6.     B: So you (see / not)  the new action film yet.
7.     A: No, unfortunately not. (you / enjoy)  it?
8.     B: Oh, I really (love)  it. But Sue (like / not)
  it - too much action!
9.     A: But why (you / take)  her with you? She (tell)
  me last week that she (hate)  action films.
10.  B: I think she has an eye on Louis. She (try)  to flirt with him all the time.
So he (can / concentrate / not) on the film.

Key EX5:
·
   A: Have you already played the new computer game?
·  B: No, not yet. I only bought it yesterday and I have not had the time yet.
·  A: Did you go to the cinema last night?
·  B: Yes. I was there with Sue and Louis. Have you been to the cinema recently?
·  A: I last went to the cinema two weeks ago.
·  B: So you have not seen the new action film yet.
·  A: No, unfortunately not. Did you enjoy it?
·  B: Oh, I really loved it. But Sue did not like it - too much action!
·  A: But why did you take her with you? She told me last week that she hated action films.
·  B: I think she has an eye on Louis. She tried to flirt with him all the time. So he could not concentrate on the film.
 
EX6: Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).

1.     I (just / finish)  my homework.
2.     Mary (already / write)  five letters.
3.     Tom (move)  to this town in 1994.
4.     My friend (be)  in Canada two years ago.
5.     I (not / be)  to Canada so far.
6.     But I (already / travel)  to London a couple of times.
7.     Last week, Mary and Paul (go)  to the cinema.
8.     I can't take any pictures because I (not / buy)  a new film yet.
9.     (they / spend)  their holiday in New Zealand last summer?
10.  (you / ever / see)  a whale?

Key EX6: 

1.     I have just finished my homework.
2.     Mary has already written five letters.
3.     Tom moved to this town in 1994.
4.     My friend was in Canada two years ago.
5.     I have not been to Canada so far.
6.     But I have already travelled to London a couple of times.
7.     Last week, Mary and Paul went to the cinema.
8.     I can't take any pictures because I have not bought a new film yet.
9.     Did they spend their holiday in New Zealand last summer?
10.  Have you ever seen a whale?

Tin tức khác

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Xem tiếng Anh như một sở thích, việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều

Hãy xem việc học tiếng Anh như một cuộc vui chơi với nhiều kiến thức bổ ích, đừng quá đặt nặng vấn đề thành tích. Bởi suy nghĩ cho cùng ngôn ngữ thuộc về bản năng của mỗi người, phải thoải mái thì mới tìm ra cách tiếp thu tốt nhất cho mình.

870TOEIC

“Kiên trì chăm chỉ” sẽ nhất định đạt được mục tiêu của mình

Chỉ một bí quyết đơn giản nhưng cần có sự nổ lực cùng lòng quyết tâm mạnh mẽ “chăm chỉ và đặt tâm vào việc học” cô bạn Quỳnh Như đã chạm tay đến cột mốc 855 điểm TOEIC, cao hơn cả mục tiêu ban đầu đặt ra là 800. Hãy cùng lắng nghe bí quyết của cô nàng sinh viên Y dược này nhé!

855 TOEIC

Vừa đi làm vừa đi học vẫn tự tin cán đích 855 TOEIC

Vóc người nhỏ nhắn với giọng nói nhẹ nhàng, thoạt nhìn không ai nghĩ cô gái Hồng Nhung là một lập trình viên IT của công ty nổi tiếng FPT software. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với hầu hết dự án nước ngoài nên tiếng anh là điều kiện bắt buộc. Nhung tự nhận xét mình khá tự tin với nền tảng ngữ pháp và có thể giao tiếp cơ bản với đối tác, tuy nhiên trong các dự án lớn hoặc họp mặt trực tiếp cùng đối tác thì khả năng giao tiếp và khả năng nghe hiểu của bạn lại rất hạn chế. Vì muốn thay đổi bản thân để có cơ hội thăng tiến tốt hơn, Nhung tìm ngay cho mình một khóa luyện thi TOEIC cấp tốc với mong muốn cải thiện các kĩ năng mà bạn còn thiếu sót.

855 TOEIC

Lựa chọn đúng phương pháp, Nguyễn Tiểu My bứt phá 890đ TOEIC sau 2 khóa

Thực ra mục tiêu ban đầu của em khi theo học tại Anh ngữ Ms Hoa là để hoàn thành yêu cầu chứng chỉ Toeic 600 tại đại học, tuy nhiên với niềm hăng say ngoại ngữ kèm sự chỉ dạy nhiệt tình từ thầy Hữu Mạnh đã giúp em đạt được số điểm cao ngoài mong đợi

890 TOEIC

Khối A thì sao, vẫn tăng 400 TOEIC điểm chỉ sau 2 tháng

Nguyễn Thị Huyền, cô gái xuất sắc đạt 905 TOEIC sau khóa tại Ms Hoa đã chia sẻ bí quyết của mình, vô cùng đơn giản nhưng ít người làm được: chỉ cần kiên trì.

905 TOEIC

Trao niềm tin đúng nơi, nhận trái ngọt đúng lúc

Dù là dân khối D nhưng Thủy Tiên lại không đam mê tiếng Anh bằng hai môn Toán và Ngữ Văn, kiến thức ngoại ngữ chỉ dừng lại ở mức trung bình nên với yêu cầu đầu ra tại đại học Luật tp. HCM là 600 TOEIC, cô nàng không đủ tự tin khi tự ôn thi một mình. Mãi đến khi nghe bạn bè bàn tán về việc IIG Việt Nam sẽ chính thức thay đổi format đề thi TOEIC từ 2019, sau một hồi được tư vấn kĩ càng Thủy Tiên quyết định đến Ms Hoa Toeic để “chọn mặt gửi vàng”.

800 TOEIC

Cô gái 18 tuổi và hành trình chinh phục điểm cao TOEIC chỉ sau 1 khóa học

Dù mới bước vào cánh cửa đại học vài tháng nhưng cô bạn Lý Nguyệt Hà đã thêm vào bảng thành tích của mình chứng chỉ TOEIC 810, với niềm đam mê ngoại ngữ mãnh liệt cộng phương pháp học tập đúng đắn, Nguyệt Hà đã chinh phục được số điểm đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của bạn ấy nhé!

810 TOEIC
Xem tất cả
01:33:27