Trung Tâm Luyện thi TOEIC, Học TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

100 Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án đầy đủ!

Các em còn nhớ trong bài học trước cô đã chia sẻ tới các em toàn bộ về kiến thức của thì quá khứ đơn phải không nào?

Để học lại kiến thức lý thuyết của thì hiện tại đơn các bạn hãy xem =>> Thì quá khứ đơn (Past Simple) - Toàn bộ kiến thức về thì quá khứ đơn cần biết.  Bạn nào nắm vững kiến thức lý thuyết rồi thì giờ sẽ là thời điểm để luyện tập một số bài tập thì quá khứ đơn nâng cao có đáp án nhé

 

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn để hoàn thành câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.
The evil queen (order) 3............. a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, and she (take) 5............. refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs and took care of them and they (love) 7.............her dearly.
Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow White was still alive. She (change) 9.............herself into a witch and (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.
Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) 14.............married and lived happily ever after.

 

=>> Xem thêm: Unit 9.2: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành (Phần 1)

 

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải thích đáp án: Đoạn văn mô tả các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ và đã kết thúc

=> Chia tất cả đáp án ở thì hiện tại đơn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự khác biệt giữa Evil và Devil:

Evil /'i:vl/ (n) (adj): xấu xa, việc xấu hoặc điều ác

Devil /'devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): Nữ hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): Vương miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: Giết hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống hạnh phúc mãi mãi về sau = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc những gì Laure nói về một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o'clock and have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o'clock. I'm always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don't usually go out, I goto bed at about 11 o'clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn't do yesterday.

1. She got up at 7 o'clock

2. She ..... a big breakfast

3. She .....

4. It ..... to get to work.

5. ..... at 8:45.

6. ..... lunch

7 ..... at 5 o' clock

8 ..... tired when ..... home.

9 ..... a meal yesterday evening

10 ..... out yesrerday evening.

11 ..... at 11 o' clock

12 ..... well last night.

 

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc cho đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn't very goor. I didn't enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... the party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... very well (sleep)

6. The window was open and a bird ..... into the room (fly)

7. The hotel wasn't very expensive. It ..... very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... time to phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... very heavy. (be)

Bài 3: Hoàn thành đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets to make them." 

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours. 

7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

16. I _____ at home all weekend. ( stay) 
17. Angela ______ to the cinema last night. (go)
18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)
19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 
20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)
21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 
22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)
23. Lan and Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)
24. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat) 
25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)
26. Phuong _____ to Hanoi yesterday. (return) 
27. We _____ the food was delicious.(think) 

 

=>> Xem thêm: Unit 9.3: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành (Phần 2)

 

Bài 4: Viết lạ câu sau, chia động từ ở thì quá khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. my father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. they/ have/ nice/ weekend.

=>

9. she/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>


Bài 5: Sử dụng từ trong ngoặc cho đúng thì và hãy trả lời những câu hỏi dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, Nam (get)...............up at six. He (do) ........... his morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. hair, and then he (have) .............. breakfast with his parents. Nam (eat)............ a bowl of noodles and (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... his teeth, (put).......... on clean clothes, and (go)............ to his grandparents' house. He (have) .............. lunch with his grandparents. He (return) to his house at three o'lock. He (do).............. his homework. He (eat).......... dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... him to the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. back home at 9. 30. Nam (go)................... to bed at ten o'clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did Nam get up? ..............................................................................

3. What did he do after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

6. What time did Nam go to bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. had                        

3. she walked to work            

4. It tooks her half an hour                    

5. She starts work

6. she didn't have any lunch

7. she finished work

8. she was tired when she got home

9. she cooked

10. she didn't go  

11. she went to bed

12. she slept

Bài 2:

3. didn't disturb     4. left        5. didn't sleep           6. flew            7. didn't cost         8. didn't have      9. were

 

Bài 3:

  1. Yesterday, I went to the restaurant with a client.
  2. We drove around the parking lot for 20 mins to find a parking space.
  3. When we arrived at the restaurant, the place was full.
  4. The waitress asked us if we had reservations.
  5. I said, "No, my secretary forgets to make them."
  6. The waitress told us to come back in two hours.
  7. My client and I slowly walked back to the car.
  8. Then we saw a small grocery store.
  9. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.
  10. That was better than waiting for two hours.

 

=>> Xem thêm phần cuối: Unit 9.4: Bài tập về thì Quá khứ đơn và Thì Hiện tại hoàn thành (Phần 3)

 

Trên đây là bài tập về thì quá khứ đơn nâng cao, hi vọng sẽ giúp ích cho các em có thể luyện tập kiến thức tốt nhất thì quá khứ đơn nhé! Ngoài ra, bạn nào có muốn tìm hiểu về về TOEIC có thể tham khảo thêm: 

Tin tức khác

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

“Lật tẩy” bí quyết chinh phục 905 TOEIC của chàng bác sĩ tương lai Nguyễn Lê Đức Minh

“Lật tẩy” bí quyết chinh phục 905 TOEIC của chàng bác sĩ tương lai Nguyễn Lê Đức Minh

Anh chàng “con nhà người ta” này không chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập và tham gia ngoại khóa cực xịn tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mà còn bởi số điểm TOEIC đáng mơ ước.

905TOEIC

“Choáng váng" với lý lịch của cô bạn đa tài đạt 905 TOEIC trong một nốt nhạc

Nếu bạn đang tự hỏi liệu vừa đi làm thêm, vừa đi học trong trường mà còn đi thực tập thì có đủ thời gian để học thi TOEIC không? Vâng, câu trả lời nằm ngay trong bài viết này nhé! Nhấn vào xem thôi!!!

905 TOEIC

“PHỤC SÁT ĐẤT” CÔ LUẬT SƯ TƯƠNG LAI ĐẠT 895 TOEIC CHỈ TRONG 1 THÁNG

Chỉ trong vòng 24 ngày, cô bạn này đã chinh phục một mức điểm TOEIC đáng ngưỡng mộ - 895 điểm. Chắc các bạn cũng thắc mắc "siêu nhân" này là ai đúng không nào? Come on, let's find out!

895 TOEIC

Lan Hương – cô sinh viên nhỏ chỉ trong 2 tháng đã đạt 800 TOEIC vượt mức dự kiến

Đi học chỉ với mục đích ban đầu đạt 700 TOEIC, đủ tiêu chuẩn ra trường của cô sinh viên Khoa Kiểm Toán Đại học Kinh Tế Đà Nẵng nhưng chỉ với khóa học 2 tháng, Lan Hương đã nhận bất ngờ lớn. Vậy bạn ấy có bí kíp gì nhỉ?

800 TOEIC

2 tháng đạt 760 TOEIC - Bí kíp của Diệu Linh là gì?

Nhanh chóng đạt 760 TOEIC chỉ sau một khóa học tại Anh ngữ Ms Hoa Hà Đông, tất cả mọi người đều thắc mắc. Và đây chính là bí kíp giúp DIệu Linh - một cô nàng mất gốc có thể đạt target vô cùng cao này.

760 TOEIC

TIẾNG ANH LÀ KHỞI ĐẦU CỦA TƯƠNG LAI

Hơn 95% nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên có khả năng tiếng Anh tốt. Đó là động lực để chàng cử nhân Vũ Thái Hòa chinh phục 820đ TOEIC. Hãy cùng đến với những chia sẻ của Thái Hòa trong hành trình chinh phục tiếng Anh nhé!

820 TOEIC

Bí quyết chinh phục 810 điểm TOEIC: QUYẾT TÂM

Nếu chúng ta thật sự quyết tâm và dành thời gian cho một vấn đề nào đó, thì thành quả xứng đáng là điều tất yếu. Đó là chia sẻ chân thành và rất thực tế của bạn Trà Ngọc Phước sau hành trình chinh phục 800+ điểm TOEIC.

810 TOEIC
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27