Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Cấu trúc the last time - Định nghĩa, cấu trúc và bài tập có đáp án

Cấu trúc The last time trong tiếng Anh dùng để nói về lần cuối cùng của một sự việc, hiện tượng nào đó diễn đã ra là khi nào và cách đây bao lâu.

Bài viết này Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ toàn bộ những kiến thức: định nghĩa, cấu trúc, cách dùng của cấu trúc the last time nhé! Cùng Cô bắt đầu học bài thôi nào!

1. Định nghĩa cụm từ the last time và những thành trong cụm từ

Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cấu trúc The last time, hãy cùng Ms Hoa TOEIC đi sâu vào từng thành tố trong cụm từ này nhé.

- The: Là mạo từ xác định và có thể dùng cho danh từ không đếm được và những danh từ đếm được (số ít hoặc số nhiều).

- Last: Last có thể được sử dụng dưới dạng danh từ, động từ hay tính từ. Tuy nhiên ở trong cụm từ The last time, Last được đóng vai trò là tính từ bổ nghĩa cho danh từ Time đứng sau. Với vai trò này, Last mang nghĩa là “cuối, cuối cùng”.

- Time: Time trong câu này là danh từ đếm được, có nghĩa là “lần (thứ)”.

Cấu trúc the last time - Ms Hoa TOEIC

>>> CÂU BỊ ĐỘNG: CÔNG THỨC - BIẾN THỂ - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP (CÓ ĐÁP ÁN)

Qua phân tích các thành tố của cô Hoa ở trên, bạn có thể hiểu nghĩa của The last time mang là lần cuối cùng. Trong bài viết này sẽ đề cập đến khía cạnh thời gian của “lần cuối cùng”. Nói cách khác, cấu trúc The last time trong bài viết này có nghĩa tổng quát là “Lần cuối cùng ai đó làm gì/ cách đây [khoảng thời gian]/ không làm gì là [mốc thời gian]”.

2. Cấu trúc của The last time

Để bạn dễ dàng diễn đạt nhũng nội dung trên, dưới đây là những cấu trúc chi tiết của The last time ở trong câu khẳng định và câu nghi vấn. Những cấu trúc này đều được sử dụng ở thì quá khứ đơn, bởi chúng diễn đạt hành động và thời gian đã xảy ra trong quá khứ. 

2.1. The last time trong mẫu câu khẳng định

The last time và khoảng thời gian

Cấu trúc The last time đi với một khoảng thời gian được hiểu là “Lần cuối cùng ai đó làm gì/ không làm gì là [khoảng thời gian] về trước.” Theo đó, ta có công thức:

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

- Ved/V2: Động từ ở dạng quá khứ đơn.

- Ago: Là phó từ, thường sử dụng với một khoảng thời gian: cách đây, trước, về trước.

Eg:

- The last time I met his was 6 months ago. ==> Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là cách đây 6 tháng.

The last time và mốc thời gian

Cấu trúc The last time cũng được dùng để kể về mốc thời gian là “lần cuối” - “Lần cuối cùng ai đó làm gì là [mốc thời gian cụ thể]”. Cấu trúc chi tiết như sau:

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

Khi đề cập đến một mốc thời gian thì bạn cần phải thêm các từ như “in”, “at”, “on”, “last” hoặc “this” để bổ nghĩa cho mốc thời gian đó. 

Eg:

- The last time we talked to each other was in may. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau là vào tháng 5.

Công thức của cấu trúc the last time - Ms Hoa TOEIC

>>>  MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

2.2. The last time và câu nghi vấn

Câu nghi vấn của cấu trúc The last time có nghĩa là “Lần cuối cùng ai đó làm việc đấy là khi nào?/ cách đây bao lâu?”. 

Cấu trúc chi tiết

When + was + the last time + S + Ved/V2?

Eg:

- When was the last time you played a game? ==> Lần cuối cùng bạn chơi game là khi nào?

3. Cấu trúc tương đương với cấu trúc The last time

Các cấu trúc tương đương với cấu trúc The last time sẽ giúp bạn luyện tập viết lại câu cùng nghĩa được dễ dàng hơn. Ngoài ra, những cấu trúc này còn mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn đa dạng và phong phú hơn khi muốn kể về “lần cuối cùng” trong quá trình giao tiếp hằng ngày.

3.1. Cấu trúc tương đương với The last time trong câu khẳng định

Nói về khoảng thời gian

Để nói về khoảng thời gian được tính từ lần cuối cùng cho đến thời điểm nói, có ba cấu trúc như sau:

S + have/ has not (haven’t/ hasn’t) + Ved/V3 + for + [khoảng thời gian]

Với cấu trúc này, bạn cần phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành. 

Eg:

- I haven’t met him for 5 months. ==> Tôi đã không gặp anh ấy trong 5 tháng nay.

S + last + Ved/V2 + [khoảng thời gian] + ago

Eg:

- I last met him 5 months ago. ==> Tôi gặp anh ấy lần cuối cách đây 5 tháng trước.

- It has been (It’s been) + [khoảng thời gian] + since + S + last + Ved/V2

Eg:

- It has been 5 months since I last met him. ==> Đã 5 tháng kể từ khi tôi gặp anh ấy lần cuối.

Nói về mốc thời gian

Khi muốn nói về mốc thời gian mà ai đó làm gì lần cuối, ngoài cấu trúc ở phần 2.1.2., bạn có thể dùng hai cấu trúc tương đương sau:

S + have/ has not (haven’t/ hasn’t) + Ved/V3 + since + [mốc thời gian]

Eg:

- They haven't spoken to each other since March. ==> Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ tháng ba.

S + last + Ved/V2 + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

Eg:

- They last talked to each other in march. ==> Họ đã nói chuyện với nhau lần cuối vào tháng 3.

 Cấu trúc tương đương với cấu trúc The last time

>>> BỎ TÚI NGAY: SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH

3.2. Cấu trúc tương đương với The last time trong câu nghi vấn

Trong tiếng Anh, có hai cấu trúc tương đương với The last time trong câu nghi vấn đó là:

How long + haven’t/ hasn’t + S + Ved/V3?

Eg:

- How long haven’t you played the game? ==> Đã bao lâu rồi bạn chưa chơi game? 

When + did + S + last + V?

Eg:

- When did you last play the game? ==> Bạn chơi game lần cuối khi nào?

Bài tập luyện tập

Exercise 1: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. Went / about / he / ago / time / a / was / movie / 3 months / the / to / last / see.

____________________________________________________________________.

2. Had / was / you / when / washed / time / car / last / the / your?

____________________________________________________________________?

3. Grandfather / 2012 / last / to / the / went / museum / in / time / that / was / my.

____________________________________________________________________.

4. Checkup / last / has / my / it / 12 months / been / had / since / I.

____________________________________________________________________.

5. Spoke / graduation / to / since / haven’t / they / each other / their.

____________________________________________________________________.

6. Gathering / had / they / time / on / family / was / the / Easter / last / a.

____________________________________________________________________.

7. 2 years ago / him / I / talked / last / to.

____________________________________________________________________.

8. Spend / last / time / you / when / family / did / your / with?

____________________________________________________________________?

9. Brought / work / how long / you / to / own / haven’t / your / lunch?

____________________________________________________________________.

10. Sister / 2 months ago / was / last / John / see / his / about / came / time / the / to.

____________________________________________________________________.

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa.

1. The last time he seen his parents was in June.

2. When did the last time played soccer with your friends?

3. When did you last went to the cinema?

4. How long haven’t you be to a music concert?

5. I last go to the cinema 5 months ago.

Đáp án

Exercise 1:

1. The last time he went to see a movie was about 3 months ago.

2. When was the last time you had your car washed?

3. The last time my grandfather went to that museum was in 2012.

4. It has been 12 months since I last had my checkup.

5. They haven’t spoke to each other since their graduation.

6. The last time they had a family gathering was on Easter.

7. I last talked to him 2 years ago.

8. When did you last spend time with your family?

9. How long haven’t you brought your own lunch to work?

10. The last time John came to see his sister was about 2 months ago.

Exercise 2:  

1. seen à The last time he saw his parents was in June.

2. did à When was the last time played soccer with your friends?

3. went à When did you last go to the cinema?

4. be à How long haven’t you been to a music concert?

5. go à I last went to the cinema 5 months ago.


 

Những kiến thức và bài tập vận dụng trên này bạn đã phần nào hiểu được cách sử dụng cấu trúc The last time rồi đúng không? Mỗi cấu trúc The last time sẽ có những cấu trúc tương đương để bạn có thể linh hoạt vận dụng khi cần. Hãy lưu lại để có thể ôn lại khi cần và đừng quên theo dõi website anh Ngữ Ms Hoa để cập nhật thật nhiều kiến thức nhé!

Ngoài ra, nếu bạn muốn luyện thi TOEIC và được tư vấn lộ trình học miễn phí cũng như khóa học phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu của bản thân, hãy đăng ký form dưới đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Tại Ms Hoa TOEIC, các bạn sẽ được tư vấn lộ trình học phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu của mình để có thể lựa chọn khóa học phù hợp với bản thân.

Ngoài ra, sứ giả của Ms Hoa cũng là những tinh anh và có bề dày kinh nghiệm và được chứng minh bởi kết quả thi của các học viên.

Đặc biệt, với phương pháp học độc quyền RIPL giúp học viên chinh phục tiếng Anh dễ dàng qua những giờ học tràn đầy cảm hứng, được thực hành ngôn ngữ liên tục cùng hệ thống kiến thức chắt lọc.

Và nhiều tài liệu độc quyền và hữu ích đang chờ đón bạn khám phá để trở thành kiến thức của chính bạn đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

 

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Bí kíp chinh phục 900+ TOEIC chỉ sau 3 tháng

Bí kíp chinh phục 900+ TOEIC chỉ sau 3 tháng

Chỉ sau 3 tháng học tại Ms Hoa TOEIC, Trần Nam đã xuất sắc chinh phục 925 TOEIC - một kết quả nằm ngoài mong đợi. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Nam về hành trình đạt số điểm tuyệt vời này nhé!

925TOEIC

HỌC VIÊN U50 CHIA SẺ HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC 885 TOEIC

“Mở bát” cho năm mới rực rỡ là kết quả từ cô Thu Hiền - học viên khóa online tại Ms Hoa TOEIC. Ở độ tuổi U50, cô vẫn quyết tâm đi học và xuất sắc chinh phục 885 TOEIC. Cùng lắng nghe cô chia sẻ về hành trình ôn thi của mình nhé!

885 TOEIC

TIPS ĐẠT 900 TOEIC BẤT BẠI CỦA CAO THỦ TOEIC

Nguyễn Tùng Dương - học viên tại  Ms Hoa TOEIC đã đạt 955 TOEIC, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm thi của cao thủ này nhé!

955 TOEIC

Chàng trai xuất sắc chinh phục 900 TOEIC ngay lần thi đầu tiên

Chỉ sau 1 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Đào Nguyên Cường đã xuất sắc chinh phục 900 TOEIC với phần thi Listening đạt điểm tuyệt đối. Cùng tìm hiểu bí quyết giúp bạn đạt được kết quả này nhé! 

900 TOEIC

CẬU SINH VIÊN ĐIỂN TRAI XUẤT SẮC ĐẠT 890 TOEIC SAU 2 KHÓA HỌC

Chỉ sau 4 tháng theo học tại Ms Hoa TOEIC, Ngọc Mạnh đã xuất sắc chinh phục TOEIC với 890 điểm. Cùng lắng nghe những chia sẻ của chàng trai về kinh nghiệm chinh phục mức điểm đáng mơ ước này nhé!

890 TOEIC

2 THÁNG ÔN LUYỆN TOEIC ĐẠT 900+ CÓ KHÓ?

Chỉ sau 2 tháng ôn luyện TOEIC tại Ms Hoa TOEIC, bạn Mạnh Hùng đã đem về số điểm bất ngờ. Hãy cùng xem bí quyết của bạn ấy là gì nhé!

920 TOEIC

NỮ SINH 10X HỌC TOEIC ONLINE VẪN TỰ TIN ĐẠT 900+ 

Nhã Tuệ - học viên tại Ms Hoa TOEIC, sau 2 khoá TOEIC online đã tự tin đi thi và đem về số điểm cực khủng 975 điểm. Hãy cùng lắng nghe những tâm sự và chia sẻ của Nhã Tuệ nhé!

975 TOEIC

Cô gái xuất sắc tăng 400 điểm chỉ sau 5 tháng học tại Ms Hoa TOEIC

Khởi đầu với hơn 400 điểm TOEIC trong bài test đầu vào, chỉ sau 3 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Mỹ Duyên đã xuất sắc nâng điểm số của mình lên 805 TOEIC. Cùng lắng nghe hành trình "lội ngược dòng" của Duyên nhé!

805 TOEIC

KINH NGHIỆM ÔN THI CHI TIẾT TỪ CÁC CAO THỦ ĐẠT 950+ TOEIC

Hành trình đạt 950+ TOEIC đòi hỏi nhiều sự nỗ lực và kiên trì, cùng với đó là những phương pháp học tập hiệu quả. Cùng lắng nghe những học viên điểm cao chia sẻ kinh nghiệm chinh phục 950+ TOEIC nhé!

985 TOEIC

TOP 3 HỌC VIÊN ĐIỂM CAO TẠI MS HOA TOEIC HỒ CHÍ MINH

800+ TOEIC là điểm số mà nhiều học viên mong muốn đạt được. Cùng lắng nghe 3 bạn học viên điểm cao: Khả Hân, Nghĩa Thuận và Trường Duy chia sẻ kinh nghiệm ôn tập để đạt được những số điểm tuyệt vời đó nhé!

910 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27