Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Cấu trúc the last time - Định nghĩa, cấu trúc và bài tập có đáp án

Cấu trúc The last time trong tiếng Anh dùng để nói về lần cuối cùng của một sự việc, hiện tượng nào đó diễn đã ra là khi nào và cách đây bao lâu.

Bài viết này Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ toàn bộ những kiến thức: định nghĩa, cấu trúc, cách dùng của cấu trúc the last time nhé! Cùng Cô bắt đầu học bài thôi nào!

1. Định nghĩa cụm từ the last time và những thành trong cụm từ

Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cấu trúc The last time, hãy cùng Ms Hoa TOEIC đi sâu vào từng thành tố trong cụm từ này nhé.

- The: Là mạo từ xác định và có thể dùng cho danh từ không đếm được và những danh từ đếm được (số ít hoặc số nhiều).

- Last: Last có thể được sử dụng dưới dạng danh từ, động từ hay tính từ. Tuy nhiên ở trong cụm từ The last time, Last được đóng vai trò là tính từ bổ nghĩa cho danh từ Time đứng sau. Với vai trò này, Last mang nghĩa là “cuối, cuối cùng”.

- Time: Time trong câu này là danh từ đếm được, có nghĩa là “lần (thứ)”.

Cấu trúc the last time - Ms Hoa TOEIC

>>> CÂU BỊ ĐỘNG: CÔNG THỨC - BIẾN THỂ - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP (CÓ ĐÁP ÁN)

Qua phân tích các thành tố của cô Hoa ở trên, bạn có thể hiểu nghĩa của The last time mang là lần cuối cùng. Trong bài viết này sẽ đề cập đến khía cạnh thời gian của “lần cuối cùng”. Nói cách khác, cấu trúc The last time trong bài viết này có nghĩa tổng quát là “Lần cuối cùng ai đó làm gì/ cách đây [khoảng thời gian]/ không làm gì là [mốc thời gian]”.

2. Cấu trúc của The last time

Để bạn dễ dàng diễn đạt nhũng nội dung trên, dưới đây là những cấu trúc chi tiết của The last time ở trong câu khẳng định và câu nghi vấn. Những cấu trúc này đều được sử dụng ở thì quá khứ đơn, bởi chúng diễn đạt hành động và thời gian đã xảy ra trong quá khứ. 

2.1. The last time trong mẫu câu khẳng định

The last time và khoảng thời gian

Cấu trúc The last time đi với một khoảng thời gian được hiểu là “Lần cuối cùng ai đó làm gì/ không làm gì là [khoảng thời gian] về trước.” Theo đó, ta có công thức:

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

- Ved/V2: Động từ ở dạng quá khứ đơn.

- Ago: Là phó từ, thường sử dụng với một khoảng thời gian: cách đây, trước, về trước.

Eg:

- The last time I met his was 6 months ago. ==> Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là cách đây 6 tháng.

The last time và mốc thời gian

Cấu trúc The last time cũng được dùng để kể về mốc thời gian là “lần cuối” - “Lần cuối cùng ai đó làm gì là [mốc thời gian cụ thể]”. Cấu trúc chi tiết như sau:

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

Khi đề cập đến một mốc thời gian thì bạn cần phải thêm các từ như “in”, “at”, “on”, “last” hoặc “this” để bổ nghĩa cho mốc thời gian đó. 

Eg:

- The last time we talked to each other was in may. Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau là vào tháng 5.

Công thức của cấu trúc the last time - Ms Hoa TOEIC

>>>  MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) - CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

2.2. The last time và câu nghi vấn

Câu nghi vấn của cấu trúc The last time có nghĩa là “Lần cuối cùng ai đó làm việc đấy là khi nào?/ cách đây bao lâu?”. 

Cấu trúc chi tiết

When + was + the last time + S + Ved/V2?

Eg:

- When was the last time you played a game? ==> Lần cuối cùng bạn chơi game là khi nào?

3. Cấu trúc tương đương với cấu trúc The last time

Các cấu trúc tương đương với cấu trúc The last time sẽ giúp bạn luyện tập viết lại câu cùng nghĩa được dễ dàng hơn. Ngoài ra, những cấu trúc này còn mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn đa dạng và phong phú hơn khi muốn kể về “lần cuối cùng” trong quá trình giao tiếp hằng ngày.

3.1. Cấu trúc tương đương với The last time trong câu khẳng định

Nói về khoảng thời gian

Để nói về khoảng thời gian được tính từ lần cuối cùng cho đến thời điểm nói, có ba cấu trúc như sau:

S + have/ has not (haven’t/ hasn’t) + Ved/V3 + for + [khoảng thời gian]

Với cấu trúc này, bạn cần phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành. 

Eg:

- I haven’t met him for 5 months. ==> Tôi đã không gặp anh ấy trong 5 tháng nay.

S + last + Ved/V2 + [khoảng thời gian] + ago

Eg:

- I last met him 5 months ago. ==> Tôi gặp anh ấy lần cuối cách đây 5 tháng trước.

- It has been (It’s been) + [khoảng thời gian] + since + S + last + Ved/V2

Eg:

- It has been 5 months since I last met him. ==> Đã 5 tháng kể từ khi tôi gặp anh ấy lần cuối.

Nói về mốc thời gian

Khi muốn nói về mốc thời gian mà ai đó làm gì lần cuối, ngoài cấu trúc ở phần 2.1.2., bạn có thể dùng hai cấu trúc tương đương sau:

S + have/ has not (haven’t/ hasn’t) + Ved/V3 + since + [mốc thời gian]

Eg:

- They haven't spoken to each other since March. ==> Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ tháng ba.

S + last + Ved/V2 + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

Eg:

- They last talked to each other in march. ==> Họ đã nói chuyện với nhau lần cuối vào tháng 3.

 Cấu trúc tương đương với cấu trúc The last time

>>> BỎ TÚI NGAY: SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH

3.2. Cấu trúc tương đương với The last time trong câu nghi vấn

Trong tiếng Anh, có hai cấu trúc tương đương với The last time trong câu nghi vấn đó là:

How long + haven’t/ hasn’t + S + Ved/V3?

Eg:

- How long haven’t you played the game? ==> Đã bao lâu rồi bạn chưa chơi game? 

When + did + S + last + V?

Eg:

- When did you last play the game? ==> Bạn chơi game lần cuối khi nào?

Bài tập luyện tập

Exercise 1: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. Went / about / he / ago / time / a / was / movie / 3 months / the / to / last / see.

____________________________________________________________________.

2. Had / was / you / when / washed / time / car / last / the / your?

____________________________________________________________________?

3. Grandfather / 2012 / last / to / the / went / museum / in / time / that / was / my.

____________________________________________________________________.

4. Checkup / last / has / my / it / 12 months / been / had / since / I.

____________________________________________________________________.

5. Spoke / graduation / to / since / haven’t / they / each other / their.

____________________________________________________________________.

6. Gathering / had / they / time / on / family / was / the / Easter / last / a.

____________________________________________________________________.

7. 2 years ago / him / I / talked / last / to.

____________________________________________________________________.

8. Spend / last / time / you / when / family / did / your / with?

____________________________________________________________________?

9. Brought / work / how long / you / to / own / haven’t / your / lunch?

____________________________________________________________________.

10. Sister / 2 months ago / was / last / John / see / his / about / came / time / the / to.

____________________________________________________________________.

Exercise 2: Tìm lỗi sai và sửa.

1. The last time he seen his parents was in June.

2. When did the last time played soccer with your friends?

3. When did you last went to the cinema?

4. How long haven’t you be to a music concert?

5. I last go to the cinema 5 months ago.

Đáp án

Exercise 1:

1. The last time he went to see a movie was about 3 months ago.

2. When was the last time you had your car washed?

3. The last time my grandfather went to that museum was in 2012.

4. It has been 12 months since I last had my checkup.

5. They haven’t spoke to each other since their graduation.

6. The last time they had a family gathering was on Easter.

7. I last talked to him 2 years ago.

8. When did you last spend time with your family?

9. How long haven’t you brought your own lunch to work?

10. The last time John came to see his sister was about 2 months ago.

Exercise 2:  

1. seen à The last time he saw his parents was in June.

2. did à When was the last time played soccer with your friends?

3. went à When did you last go to the cinema?

4. be à How long haven’t you been to a music concert?

5. go à I last went to the cinema 5 months ago.


 

Những kiến thức và bài tập vận dụng trên này bạn đã phần nào hiểu được cách sử dụng cấu trúc The last time rồi đúng không? Mỗi cấu trúc The last time sẽ có những cấu trúc tương đương để bạn có thể linh hoạt vận dụng khi cần. Hãy lưu lại để có thể ôn lại khi cần và đừng quên theo dõi website anh Ngữ Ms Hoa để cập nhật thật nhiều kiến thức nhé!

Ngoài ra, nếu bạn muốn luyện thi TOEIC và được tư vấn lộ trình học miễn phí cũng như khóa học phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu của bản thân, hãy đăng ký form dưới đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Tại Ms Hoa TOEIC, các bạn sẽ được tư vấn lộ trình học phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu của mình để có thể lựa chọn khóa học phù hợp với bản thân.

Ngoài ra, sứ giả của Ms Hoa cũng là những tinh anh và có bề dày kinh nghiệm và được chứng minh bởi kết quả thi của các học viên.

Đặc biệt, với phương pháp học độc quyền RIPL giúp học viên chinh phục tiếng Anh dễ dàng qua những giờ học tràn đầy cảm hứng, được thực hành ngôn ngữ liên tục cùng hệ thống kiến thức chắt lọc.

Và nhiều tài liệu độc quyền và hữu ích đang chờ đón bạn khám phá để trở thành kiến thức của chính bạn đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

 

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA "TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI"

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn học sinh lớp 8 Quốc Khánh với điểm số ấn tượng 915 TOEIC. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0TOEIC

3 NỮ SINH ĐẠT 800+ TOEIC & BÍ QUYẾT ÍT AI BIẾT ĐƯỢC

Ôn đúng lộ trình, chỉ sau 2-3 khóa học, 3 bạn học viên nhà cô Hoa xuất sắc đạt điểm mục tiêu. Và bí quyết của 3 bạn này là gì, cùng cô tìm hiểu trong bài viết này nhé!

0 TOEIC

Hành Trình Đến 990 TOEIC - Nữ sinh Đại học Đại Nam đã học thế nào?

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn Thùy Dương với điểm số tuyệt đối TOEIC 990. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0 TOEIC

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, từ 555 TOEIC khi test đầu vào, Thụy Phương đã chinh phục thành công 830 TOEIC và vượt target của bản thân. Cùng lắng nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm học và thi của mình nhé!

830 TOEIC

HỌC VIÊN 'CƯNG' XUẤT SẮC CHINH PHỤC 880 TOEIC SAU 2 THÁNG

Chỉ sau 1 khóa học lớp C tại cơ sở Ms Hoa TOEIC Lũy Bán Bích, Đông Khang - cậu học trò cưng của cô Minh Thư đã xuất sắc chinh phục 880 TOEIC. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khi đạt kết quả này nhé!

880 TOEIC

BỨT PHÁ GIỚI HẠN, CHINH PHỤC 925 TOEIC

Mình cảm thấy thầy cô ở Ms Hoa dạy rất tốt và rất thân thiện với các học trò. Sau khi học lớp B xong thì mình chỉ đạt mức điểm là 695, mình nghĩ rằng giới hạn và trình độ của mình chỉ có thể đến mức đó. Nhưng sau khi học lớp luyện đề, mình đã bức phá và đạt điểm số như hiện tại.

925 TOEIC

CAO THỦ 820 TOEIC CHIA SẺ BÍ KÍP LÀM BÀI HIỆU QUẢ

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Thảo Vy đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe cô bạn xinh xắn, giỏi giang chia sẻ kinh nghiệm học trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

KINH NGHIỆM CHINH PHỤC 820 TOEIC SAU 2 THÁNG HỌC ONLINE

Chỉ sau 2 khóa học online qua Zoom tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Nhung đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả của Nhung chia sẻ trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

BÍ KÍP CHINH PHỤC 945 TOEIC TỪ CAO THỦ

900+ TOEIC là điểm số mà nhiều bạn mơ ước và phải nỗ lực học tập thật nhiều nếu muốn đạt được. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Trúc Anh - người đã xuất sắc chinh phục 945 TOEIC nhé!

945 TOEIC

SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT 900+ TOEIC

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Phúc đã xuất sắc chinh phục 905 điểm TOEIC. Cùng nghe bạn chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả này nhé!

905 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27