Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

TOEIC Reading: Chiến Thuật Làm Bài Thi Reading Hiệu Quả

TOEIC reading chiếm 3/7 part trong đề thi TOEIC. Nội dung chủ yếu của phần reading thường được đề cập tới các chủ đề như ngữ pháp hoặc từ vựng. Tuy nhiên trong 3 part reading này lại chứa rất nhiều "bẫy" khiến bạn dù thực hành nhiều lần vẫn phạm phải những lỗi mất điểm rất đáng tiếc. Hãy cùng cô Hoa tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xem ngay gợi ý phương pháp ẵm trọn TOEIC Reading nào các em.

A- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TOEIC PART 5

I. Sơ lược về Part 5 TOEIC

1. Cấu trúc đề thi TOEIC Part 5

Đề thi TOEIC gồm 30 câu hỏi và là part đầu tiên của phần Reading. Part 5 bắt đầu từ câu 101 đến 140 với nội dung các câu hỏi về từ vựng và ngữ pháp xoay quanh các chủ đề khác nhau. Với cấu trúc part 5 gồm có 12-13 câu về từ loại, 11 – 13 câu về từ vựng, 14 – 16 câu còn lại thuộc các chủ đề về thì, từ nối, loại từ và mệnh đề quan hệ khác nhau và cấu trúc cơ bản như sau:

Phần A

Nội dung bài thi

Số câu hỏi

Chi tiết

Part 5

Hoàn thành câu

30 câu

Gồm các câu chưa hoàn thành + 4 từ hoặc cụm từ được đánh dấu tương ứng A, B, C, hoặc D => chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu.

 

>>> XEM THÊM: Bí quyết hack điểm Part 5

2. Đánh giá chung về Part 5

Part 5 bao gồm những câu hỏi ngắn và không yêu cầu tổng hợp thông tin và được đánh giá là dễ hơn 2 Part sau. Đặc điểm của Part 5 là câu hỏi có thể phân loại được, từ vựng thường xuyên xuất hiện lặp đi lặp lại theo một số chủ đề thì việc học và nâng cao Part này không quá khó khăn. Part  5 đồi hỏi bạn phải có những kĩ năng khá về từ vựng để có thể giải quyết hiệu quả Part này.

II. Các dạng bài tập trong Part 5

Bạn nên nhìn trước khoảng trống cần điền để xác định vị trí cần điền và xác định từ loại cần điền, với 1 vài trường hợp bạn cần phải dịch nghĩa đầy đủ câu hỏi để có thể điền vào chỗ trống

Dưới đây là 1 vài loại bài tập thường xuất hiện trong Part 5 bạn có thể tham khảo nhé.

 Loại 1: Meaning

Các đáp án có cấu  trúc tương đối giống nhau về mặt nào đó hoặc có thể là giống về tiền tố, hậu tố, hay các từ viết gần giống nhau.Vd: transfer, transmit, transport, transplant … hay hearly, hardly, handly, healthy … Loại này thì ko có cách nào khác ta phải biết hoặc đoán nghĩa các từ hoặc nhìn trong câu xem có cụm nào hay đi với nhau không.

Ex: This fax from Mr. Stevens was _______ at 11 a.m Eastern Standard Time.

A. Transplanted

B. Transferred

C. Transported

D. Transmitted

Đáp án (D) Transmitted

Loại 2: Preposition

Phần này bạn nên sử dụng những cụm từ đi cùng với nhau hoặc các cụm thành ngữ. Ví dụ eligible for, contribute to, interested in…

Ex: All written proposals must comply ___ Wallnut Food’s internal document guidelines.
A. By
B. For
C. To
D. With

Đáp án (D) vì cụm Comply with sth

Loại 3: Word form

Đây là phần gỡ điểm và câu hỏi chủ yếu thuộc các phần ngữ pháp sau:

- Prep + N/V-ing: sau giới từ là danh từ hoặc V-ing

- a/the + (adv + adj + N) = a/the + N phrase.

- To be + adv + V-ed / V-ing (giữa be và p.p/ V-ing là trạng từ).

-  adv + Verb hoặc Verb + adv. 

- Các động từ Causative:

Dạng chủ động: S + Make, Have, Let + SB + DO something.

S + V khác Make/Have/Let + SB + TO DO something.

Dạng bị động: S + Causative Verb + O + Past Participle

Ex: I had my car fixed.

- Dạng câu điều kiện

Type 1: If do, will do. (điều kiện có thật ở hiện tại)

Type 2: if did, would do (điều kiện ko có thật ở hiện tại)

Type 3: if had done, would have done (điều kiện ko có thật ở quá khứ).

Thường thì người ta bỏ trống chỗ điền động từ và tùy theo dạng câu điều kiện để hoàn thành.

>>> XEM THÊM: Thang điểm TOEIC mới nhất

Loại 4: Connecting Words và Adver-clause Markers

- Coordinators: For, and, nor, but, or, yet, so. Phần này ta cần đọc hiểu ý nghĩa của câu để bạn có thể chọn từ điền

Correlative Conjunctions: Both … and; not only…. but also; either … or, neither…nor. Với các cụm thường đi cùng nhau thì bạn cần luyện kĩ cấu trúc để chọn được đáp án phù hợp nhất.

- Adver - clause Markers

Before, after, since, until, once/as soon as, as/when, while. Với dạng này bạn cũng phải dịch nhanh nghĩa để chọn được đáp án phù hợp nhất.

Because/since, Although/though/Even though/While/Whereas; if, unless, Whether … or…/ so that/ in order that;  so adj that + Clause

Because of/Due to + Noun/V-ing

Despite/In spite of + Noun/V-ing

Loại này khi làm cần chú ý sau chỗ trống là N/V-ing hay là mệnh đề – clause để chọn từ nối thích hợp.

Loại 5Relative Pronoun

Who, whom, which, what, whose. Với dạng này, bạn cần chú ý nhiều hơn tới chủ ngữ câu hỏi.

Loại 6: Pronoun/ Reflexive/ Possessive adjectives

Khi làm loại này ta cần lưu ý chỗ trống là chủ ngữ hay tân ngữ? Dạng này tương đối khó và dễ gây nhầm lẫn.

Lộ trình tự học TOEIC từ 0 - 990 cực hiệu quả cùng cô Hoa

III. Bẫy thường gặp và kinh nghiệm chinh phục Part 5

1. Một số bẫy thường gặp trong Part 5

Các nội dung được đề cập tới trong Part 5 thường đề cập nhiều tới từ vựng hoặc ngữ pháp. Với Part 5, các bẫy từ loại như các Part trước là điều không thể tránh khỏi. Dưới đây là 1 số bẫy thường gặp nhất của Part 5:

► Bẫy về từ loại

Bạn có thể bị “bẫy” bởi các đuôi của từ loại như các đuôi “al” và “tive” thường là tính từ, nhưng bạn có thể vừa bị đánh bẫy bởi các danh từ có đuôi “al” và “tive” như sau:

proposal : bản đề xuất, kiến nghị

Alternative: lựa chọn

Professional: chuyên gia

Representative: người đại diện

Renewal: sự làm mới, sự gia hạn thêm

initiative : sự khởi xướng

►Bẫy từ vựng

Trong tiếng Anh có một số cặp từ gây nhầm lẫn tiêu biểu như: accept (chấp nhận) và except (ngoại trừ), affect (gây ảnh hưởng) và effect (sự ảnh hưởng), hard (khó, chăm chỉ) và hardly (hiếm khi), lose (đánh mất) và loose (rộng, lỏng lẻo), site (vị trí) và sight (tầm nhìn)

► Bẫy tính từ có dạng V_ing hoặc V_ed

Rất nhiều học sinh luôn nhầm lẫn rằng: tính từ đuôi “ing” là sử dụng với người còn tính từ đuôi “ed” sử dụng với vật dụng. Các bạn có thể có cách khá

V_ing: tính từ mang nghĩa chủ động, nghĩa là chủ ngữ thực hiện Verb đó

V_ed: tính từ mang nghĩa bị động, nghĩa là chủ ngữ bị một thứ khác thực hiện Verb đó.

2. Một số kinh nghiệm chinh phục Part 5

► Thời gian làm bài

Bạn chỉ nên ước chừng thời gian hoàn thành Part 5 là 20 – 25 phút (khoảng 20s/câu). Nếu 1 câu nào đó bạn không thể làm được, hãy chuyển sang câu tiếp theo chứ không nên dừng lại tiếp tục suy nghĩ.

► Trình tự làm bài

Bạn cần nhìn nhanh phần cần điền để xác định phương án phù hợp nhất theo đáp án bên dưới. Nếu câu này thuộc các dạng các câu bên trên bạn hãy ghi nhớ nhanh cấu trúc để chọn. Nếu không xác định được cấu trúc câu, bạn hãy dịch nhanh nghĩa của câu này để chọn từ phù hợp.

IV. Ví dụ

Bạn có thể tham khảo các ví dụ sau để test trình độ của mình theo 14 câu hỏi sau nha.

1. Because of operating -------, Fayette Industries seeks to operate its manufacturing plants in only certain Parts of the country.
A.   values
B.   profits
C.   outcomes
D.   costs

2. The business weekly magazine suggested that -------- shipping problems in the upcoming holiday season, businesses should encourage customers to shop early.
A.   avoid
B.   avoided
C.   to avoid
D.   avoids

3. ------- those applicants who have graduated after four years at an accredited university will be considered for the position.
A.   almost
B.   only
C.   entirely
D.   neither

4. After making a -------- final decision, please inform the secretary, Mrs. Chester.
A.   your
B.   mine
C.   yours
D.   my

5. The advertising ------- of smaller businesses often leave them without enough exposure in local media.
A.   viewers
B.   fees
C.  budgets

D.  scenes

6. Nearly 1,000 ------- tires were diverted from landfill disposal and recycled into rubber to resurface the school track.
A.   wastes
B.   wasted
C.  wasting
D.   waste

7. Information on clients of Van Houten Exchange Bank remains confidential ------ written permission is provided by the individual.
A.   whether
B.   as if
C.   except
D.   unless

8. Whenever you look to make a deal ------ anybody, always establish the decision-making hierarchy ahead of time.
A.   of
B.   to
C.   within
D.    off

9. A new survey by the Allentown Gazette revealed a strong ------ for small, local coffee shops instead of large franchises.
A.   preference
B.   choice
C.   placement
D.   decision

10. Seaton Landscaping makes sure that customers receive -------- service for a good price and within a reasonable amount of time.
A.   approving
B.   outstanding
C.   magnified
D.   hopeful

11. Macro Polo Airlines can upgrade a ticket only ------- it is more than 48 hours prior to departure time.
A.   while
B.   yet
C.   on
D.   if

12. The new, energy-efficient air conditioners have not been -------- yet, so employees are permitted to bring in oscillating fans from home in the meantime.
A.   conducted
B.   installed
C.   admitted
D.   posted

>>> XEM THÊM: Bài tập Part 5 (Có đáp án kèm giải thích chi tiết)

B- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TOEIC PART 6

I. Sơ lược về part 6

Part 6 trong đề thi TOEIC là Part đầu tiên trong phần TOEIC Reading và bao gồm 12 câu được chia thành 4 đoạn văn nhỏ khác nhau. Với Part 6, thời gian làm bài của bạn chỉ nên giao động từ 5 tới 7 phút với 12 câu này nhé.

Mỗi đoạn gồm 3 câu hỏi nhỏ với 4 đáp án để lựa chọn khác nhau (A) (B) (C) hay (D).

Trước đây, số lượng câu về ngữ pháp chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng số câu hỏi trong Part. Tuy nhiên theo bộ đề thi TOEIC mới nhất hiện nay thì Cấu trúc đề thi TOEIC tăng lên, cụ thể là số lượng câu hỏi từ vựng đã tăng lên đến 70 - 80%.

Phần B

Nội dung bài thi

Số câu hỏi

Chi tiết

Part 6

Hoàn thành đoạn văn

16 câu

Gồm 4 bài đọc ngắn, mỗi bài đọc có 3 chỗ trống cần điền từ hoặc cụm từ, câu + 4 đáp án => chọn đáp án thích hợp

>>> XEM THÊM:  Cấu trúc Part 6 chi tiết

II. Các loại câu hỏi trong part 6

Dưới đây là 1 vài dạng câu hỏi thường xuất hiện trong Part 6 mà bạn có thể gặp

1. Dạng câu hỏi ngữ pháp ở Part 6 chủ yếu thường hay tập trung vào 3 chủ đề

- Parts of speech (Từ loại)

Dạng câu hỏi này bạn sẽ cần phải xác định được từ loại còn thiếu trong câu hoặc từ loại đứng trước hoặc ngay sau từ trước đó và hoàn thành câu theo đúng cấu trúc ngữ pháp

 Ex:

 • John cannot make a _______ to get married to Mary or stay single until he can afford a house and a car.

      a. decide         b. decision        c. decisive         d. Decisively

 • She often drives very ________ so she rarely causes accident . 

      a. carefully        b. careful         c. caring           d. Careless

- Động từ (Verb-related)

Với các dạng câu hỏi này, thường bạn sẽ cần phải xác định được cấu trúc câu, dấu hiệu nhận biết của câu, thì của câu để bạn có thể chọn chia động từ theo dạng.

Với phần chia động từ này, bạn cần lưu ý học thuộc bảng động từ bất quy tắc đặc biệt với các thì quá khứ và tương lai nhé

 Ex:

 • The wedding Party________ held at the Rex Hotel.

      a. is     B. is being     C. will be     D. is going to be

 • How many languages_____ John speak?

      a. do    B. does       C. did        D. will

- Liên từ và giới từ (Prepositions & Conjunctions)

Bạn cần lưu ý cách sử dụng, vị trí đặt của từng loại liên từ, giới từ để từ đó chọn đáp án chính xác.

 Ex:

 • He got wet_______ he forgot his umbrella.

      a. because of     B. because      C. but          D. and

2. Loại hình đoạn văn trong Part 6

Trong Part này, bạn cần tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống, nội dung phần này thường bao gồm các loại văn bản như:

 - Notices (Thông báo): Cung cấp thông tin về sự kiện sắp diễn ra theo 1 form ngắn.

- Letters (Thư từ): Dạng này thường dễ xuất hiện, thường hay sử dụng trong giao tiếp công việc hoặc giao tiếp bạn bè.

- Instructions (Hướng dẫn): Cung cấp thông tin cách sử dụng sản phẩm hay dịch vụ hoặc các hướng dẫn người khác cơ bản.

- Articles (Bài báo): Các bài báo gồm các bản tin ghi lại các thông tin về tài chính, nghiên cứu hay những bản tin liên quan đến một lĩnh vực cụ thể nào đó.

- Ads (Quảng cáo): Nội dung là đoạn quảng cáo ngắn về một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó. Đoạn văn ngắn có thể đề cập tới sản phẩm, thương hiệu, giới thiệu sản phẩm.

- E-mail: Các đoạn Email được trích dẫn thường manng nội dung sử dụng trong công ty, dùng để giao tiếp giữa đồng nghiệp, đối tác với nhau.

- Memorandum (Các thông báo nội bộ): Dạng thông báo nội bộ thường sử dụng để gửi đến các nhân viên trong cùng 1 công ty, tổ chức. Thường là cung cấp các thông tin liên quan đến các vấn đề xảy ra trong văn phòng như Thay đổi chính sách, Thông báo quy định mới, Thông báo về việc thăng chức hay giới thiệu nhân viên mới.

- Một số loại văn bản thông dụng khác

>>> XEM THÊM: Mô tả chi tiết về các loại văn bản

III. Tài liệu tham khảo cho TOEIC Part 6

1. Một số điểm cần chú ý

Các chủ điểm ngữ pháp bạn cần trau dồi để có thể chinh phục Part 6 hiệu quả bao gồm:

- Từ loại (noun, verb, adjective, adverb…)

- Các thì (present simple, present progressive, present perfect…)

- Các hình thức của động từ (infinitive, gerund…)

- Cấu trúc câu (đơn, kép, phức).

Nếu không có ngữ pháp căn bản thì chắc chắn bạn sẽ mất nhiều thời gian suy nghĩ và có khi lựa chọn sai đáp án do các đáp án được chia theo các dạng từ loại. Bạn cần ôn lại lý thuyết và thực hành nhiều hơn nữa các dạng bài tập qua các nguồn sách ngữ pháp tổng quát.

2. Một số tài liệu tham khảo

- Cuốn ABC TOEIC Reading

Cuốn sách được biên soạn với nội dung dành riêng cho những bạn mới bắt đầu nhằm giúp các bạn tăng kỹ năng đọc hiểu trong bài thi TOEIC. Đồng thời, cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về từ vựng, ngữ pháp và phương pháp đọc hiểu để người đọc sẵn sàng trong công cuộc chinh phục Part 5, 6, 7 TOEIC cực hiệu quả.

- Cuốn 1000 Reading Comprehension

Cuốn sách này bao gồm 10 đề thi Reading bao gồm 3 Part 5, 6, 7. Các tình huống điền từ trong phần 5 khá tổng quát, bao gồm hết các vấn đề trong bài thi TOEIC (từ loại, từ vựng, liên từ, đảo ngữ...)

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Longman New Real TOEIC

Cuốn sách hướng tới các học viên có trình độ từ 750+ trở lên. Cuốn reading này gồm 1 Pre- Actual và 8 bài test về phần đọc, bạn có thể ôn luyện thật kỹ, ôn đến đâu chắc đến đẩy từng bài.

- Cuốn Economy TOEIC RC 1000 volume 1 2 3 4 5

Đây là bộ sách được tìm kiếm và sử dụng nhiều nhất hiện nay khi luyện thi TOEIC, là một trong những cuốn sách tương đương với cuốn New Longman Real TOEIC. Nếu có nhiều thời gian các bạn hãy học cả 2 cuốn nhé, bộ sách phù hợp với những bạn có mục tiêu từ 700 TOEIC

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Tomato Compact Reading

Đây là bộ sách khá hay gồm 5 bài Actual test và Answer key giúp các bạn tự luyện tập Part 5, 6, 7 của bài thi TOEIC. Với những bạn có mục tiêu 800 TOEIC thì không nên bỏ qua cuốn sách này đâu.

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Hacker TOEIC Reading

Bộ sách này rất thích hợp để tự học TOEIC với lời giải chi tiết rõ ràng, giúp các bạn dễ phát hiện các lỗi cơ bản trong phần TOEIC Reading. Hacker TOEIC gồm những dạng bài tổng hợp về reading giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất.

> > > Link tải: Tại đây

IV. Các mẹo và cách tránh bẫy trong Part 6

1. Cách tránh bẫy TOEIC Part 6

- Xác định từ loại cần điền: Bạn nên đọc nhanh đoạn cần điền và xem kĩ câu hỏi đang cần đáp án, xác định từ loại đang thiếu trong câu và nhanh chóng chia ra và điền vào câu. Thông thường các dạng câu hỏi này bạn đôi khi không cần dịch, tuy nhiên để cẩn thận hơn, bạn vẫn có thể suy đoán nghĩa của từ nhé.

- Học các thì thường đi chung với nhau: Trong tiếng Anh có 1 số quy tắc riêng về vị trí của các từ loiaj với nhau. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý những cụm từ thường đi kèm với nhau và không theo các quy tắc nên bạn cần học thuộc những nhóm từ loại kiểu này nhé

- Lưu ý các dấu hiệu nhận biết của các thì trong câu: Hãy ghi nhớ thật kĩ những dấu hiệu nhận biết cơ bản của các thì thường dùng, nhờ đó bạn có thể nhận diện các thì này nhanh chóng và đơn giản hơn đó

- Phán đoán nhanh đáp án sai: Có những đáp án chắc chắn sai, sai khác biệt hẳn so với các đáp án khá. Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ những phương án này để tránh làm rối kết quả và thuận tiện hơn cho bạn khi chọn đáp án đúng.

2. Mẹo làm bài thi TOEIC Part 6

- Không cần cố đọc, hiểu hết nội dung đoạn thoại

Theo phân tích của ETS và căn cứ vào các bài thi gần đây, bạn vẫn có thể trả lời câu hỏi đúng mà không cần phải đọc hết cả bài, nếu cố gắng đọc hết, dịch hết nó sẽ nguốn của bạn kha khá thời gian đấy ( lưu ý Phần này bạn chỉ nên “xử gọn” trong khoảng 5 – 7 phút thôi nhé). Có những câu hỏi bạn chỉ cần đọc hiểu được nội dung của câu trước và sau chỗ trống là có thể trả lời được.

Ngoài ra, với các câu hỏi liên quan đến từ vựng, bạn cũng không cần phải hiểu hết tất cả từ vựng trong cả bài, chỉ cần hiểu đoạn văn, thậm chí chỉ cần câu văn đó quanh chỗ trống là có thể đoán được đáp án đúng.

- Tập trung ở các điểm ngữ pháp cơ bản, tư duy nhanh. Không cần quá cầu kì hay suy nghĩ theo hướng nâng cao.

Nếu có gặp các câu hỏi thiên về ngữ pháp, hãy chú ý rằng câu hỏi ngữ pháp thường sẽ chỉ tập trung vào các điểm ngữ pháp cơ bản, nên bạn không nên tư duy theo những cấu trúc nâng cao nhiều đâu nha.

Đặc biệt, tỉ lệ các câu hỏi ngữ pháp thường chiếm tỷ lệ cao hơn trong các loại câu hỏi. Để làm tốt câu hỏi này, bạn nên tìm hiểu chính xác cách dùng thì, sự phù hợp về số và hình thái. Khi trả lời câu hỏi, bạn nên sử dụng phương pháp loại suy để tiết kiệm thời gian và đạt được độ chính xác cao hơn.

3. Một số bẫy hay gặp trong Part 6

Part 6 thường xuất hiện những cặp từ hơi na ná giống nhau nhưng nghĩa khác nhau hoàn toàn, hoặc thậm chí là những từ phát âm gần giống nhau nhưng khác nghĩa nữa đó, các bạn phải lưu ý cẩn thận nhé.

Athena sẽ liệt kê giúp bạn những cặp từ hay gặp để bạn lưu ý nhé:

- Used to V – Be used to V-ing

 • Used to (V): Một thói quen ai đó thường làm trong quá khứ, đến nay không còn nữa
 • Be/Get used to: Quen với việc làm gì (ở hiện tại)

Ví dụ:

A. My wife used to work in the same company with me. (In the past, not now)

B. I am used to staying up late on this project. (Now)

- Remember to V – Remember V-ing

 • Remember to V: nhớ là sẽ phải làm gì (có thể dùng như một lời nhắc nhở)(hướng về tương lai)
 • Remember V-ing: nhớ là đã từng làm gì trong quá khứ

Ví dụ:

A. Remember to turn off the lights when you leave the office.

B. You look familiar. I remember meeting you somewhere before.

- Lose – loss – lost

 • Lose (V): động từ nguyên thể, mang nghĩa là thua, mất. Nó là một động từ bất quy tắc. Quá khứ và phân từ: Lost
 • Lost (V, PP): quá khứ và phân từ hai của lose.

Bạn sẽ hay gặp cụm từ trong đề thi TOEIC như :get lost (lạc đường), the lost luggage (hành lí bị mất), the lost property (tài sản bị mất)…Thỉnh thoảng “lost” còn được dùng như một tính từ.

 • Loss (N) : vật thất lạc, việc bị mất, tổn thất.

Trong đề thi TOEIC thường gay xuất hiện cụm từ như: be at a loss for words (quá ngạc nhiên, không thốt nên lời),…

- Unable – disabled

 • Unable (Adj) không thể, không có khả năng làm gì.

Ví dụ: He’s unable to run the business.

 • Disabled (Adj) bị khuyết tật, tàn tật

Ví dụ: Although she is disabled, she joins some sport competitions.

- Rise – raise

 • Rise (tăng): Nội động từ, không có tân ngữ đằng sau.
 • Raise (tăng): ngoại động từ, luôn có tân ngữ đằng sau

Ví dụ: Oil price has risen by 5% this year.

The Government has raised oil prices by 5% this year.

> > > XEM THÊM: Phương pháp luyện thi TOEIC Part 6

V. Bài tập thực hành

Hãy thử thực hành nhanh bài test này trong tối đa 7 phút bạn nhé.

1. Bài tập 1

To: Gregory Mahler
From: Anita Drexler
Date: March 2
Subject: Publication rights

Dear Mr. Mahler,

My article “The Longest Life” (150) -------- in your magazine LifeNow in May 2006. Again, I would like to thank you for printing my work.

It is an honor to have had my work published in a magazine of this caliber. I am continuing to have my article reviewed for publishing by a variety of journals and magazines.

A researcher at Pine Forest University has been (151) -------- his interest in reprinting my article in a scholarly journal.

According to publication regulations, I am legally allowed to reprint my work and retain authority over its use. Therefore, it is my understanding that my article can be published in the journal (152) ------- your permission.

I would be grateful if you could confirm that I do retain my publication rights as stated above before I continue with the reprinting of the article.

Sincerely,
Anita Drexler

1. A.                  without        B.         despite              C.         until                                   D.         concerning

2. A.                  quoting        B.         suggesting         C.         remarking                         D.         expressing

3. A.                  published     B.         was published   C.         having been published     D.         is being published

2. Bài tập 2

August 11
Ms. Jane Campbell
Reliable Insurance
Dear Ms. Campbell,
 
We have previously introduced you to Superior product Development’s training and products, (147) -------- would like to know if you might be interested in a membership with SPD. The purpose of SPD is to help members enhance their (148) -------.
 
All of our workshops and training booklets are available for the sole purpose of improving your job performance. Previous workshop topics have included “Polishing your product Ideas” and “Technological Innovations”. Our booklets, available in packs of 20 for easy distribution, are also available in a new format. Please consider filling out the enclosed application if you would like to (149) ------- our association. SPD has a reputation of giving people a hand up the career ladder, and we hope that you will find our resources useful. We look forward to hearing from you soon.
 
Mr. Paul LaCrosse, Trainer

1. A.   pay              B.   earn             C.   respond                 D.   Join

2. A.   careers        B.   research      C.   relationships          D.   Appearances

3. A. afterward      B.   and             C.   about                      D.   previously

3. Bài tập 3

Weekend Calendar
Los Angeles: The O’Henry Gallery of art (144) ------- oil paintings by Lasandra Page until the end of October.
Page is well known for her portrayals of Italian coastal scenes. Her work has been displayed in the Metropolitan Museum of Art, the Musee D’Orsay, and the Uffizi. Ticket prices for this traveling exhibit are $22 for adults and $12 for children including regular admission. Another (145) ------- displaying Oaxacan pottery is at the museum until Nov.1. Museum hours are 10 a.m.-6 p.m. daily.
 
The Silver Star Screen shows classic films of the 50s and 60s every weekend. Bring a friend and reminisce about the “good old days”! Enjoy favorites such as Casa Amarilla and Cold Snow. Admission is $8 for adults, and (146) ------- rates are offered for children 12 and under.

1. A.   discounted          B.   included            C.    abbreviated              D.    targeted

2. A.   coupon                B.   market               C.    show                        D.   decoration

3. A.   exhibit                 B.   exhibited            C.    was exhibiting          D.   will be exhibiting

4. Bài tập 4

Thinking about investing for your future? If so, don’t delay! The earlier you consider your investment options, the more likely it is that you will be prepared for retirement. Consider your family’s future needs and invest now. When it comes to (141) -------, there are multiple options. The best of these options is a mutual fund. Mutual funds are broad and can include a number of options such as stocks and bonds. They are a good choice, being easy to buy and sell. The following will explain how to choose the right type of mutual fund for your needs.
 
One step that you will need to take is naming your personal investment goals. Depending on your own priorities, the mutual fund that you select will (142) -------. It is most common for investors to purchase mutual funds for retirement funds or to help pay for their children’s education.
 
The next important step is to determine the level of risk that you are comfortable with. More risky mutual funds could leave you feeling (143) ------, so think about this issue carefully.
 
Last, do some research. Check financial websites and up-to-date magazines to get current information on the types of mutual funds available. If you follow these steps, you should be able to find the mutual fund that fits your needs.

1. A.   disappointed           B.      pleased               C.      excited                  D.      interested

2. A.    vary                        B.      try                        C.      choose                  D.      induce

3. A.   invest                       B.      invested              C.      investing               D.      invests

C- NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TOEIC PART 7

I. Sơ lược về TOEIC Part 7

Đề thi TOEIC mới nhất thì trong Part 7 số lượng câu hỏi đã tăng thêm 8 câu và số bài đọc cũng tăng thêm thông qua dạng double passage.

Đặc điểm: Phần Part 7 – Reading Comprehension – Đọc hiểu bao gồm các đoạn đọc đơn và đoạn đọc kép. Phần này không kiểm tra kiến thức ngữ pháp mà kiểm tra khả năng đọc hiểu. Người thi sẽ phải trả lời 29 câu hỏi cho những đoạn đọc đơn và 25 câu hỏi cho 4 cặp đoạn đọc kép. Nội dung các bài đọc là những văn bản trong môi trường công việc, giao dịch, cuộc sống hàng ngày: Quảng cáo, thư tín, tin tức, thông báo, báo cáo, lịch trình và các loại văn bản giấy tờ khác.

Phần B

Nội dung bài thi

Số câu hỏi

Chi tiết

Phần 7

 

Đoạn đơn

29 câu

Gồm 10 đoạn đơn, có nội dung dựa trên các tài liệu đọc như thư từ, thông báo, biểu mẫu, báo. Hết mỗi đoạn văn sẽ có 2-5 câu hỏi và 4 lựa chọn => chọn ra câu trả lời chính xác nhất.

Đoạn kép

25 câu

Có 2 đoạn văn kép và 3 đoạn ba, 5 câu hỏi mỗi đoạn, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, hoặc D. Bạn cần xác định đáp án đúng cho t

Trong Part 7 được chia thành 3 dạng chính bài đọc:

 • Single passage: từ câu 147 -> câu 175
 • Double passage: từ câu 176 -> 185
 • Triple passage: từ câu 186 -> 200

>>> XEM THÊM: Cấu trúc chi tiết về Part 7

II. Các loại câu hỏi trong PART 7

Part 7 trong đề thi TOEIC hay còn được gọi với tên Text Completion có nghĩa là hoàn thành đoạn cũng tương tự câu hỏi của Part 6. Đây là phần tiếp theo của Part 6 với nội dung câu hỏi tương tự, bạn sẽ không bị bỡ ngỡ khi chuyển từ Part 5, 6 sang Part 7 này đâu.

1. Dạng câu hỏi ngữ pháp ở Part 7 chủ yếu hay tập trung vào 3 chủ đề

- Parts of speech (Từ loại)

Dạng câu hỏi này bạn sẽ cần phải xác định được từ loại còn thiếu trong câu hoặc từ loại đứng trước hoặc ngay sau từ trước đó và hoàn thành câu theo đúng cấu trúc ngữ pháp

 Ex:

 • She often drives very ________ so she rarely causes accident . 

      a. carefully        b. careful         c. caring           d. Careless

 • All Sue’s friends and __________ came to her Party .

      a. relations        b. Relatives       c. relationship       d. Related

- Động từ (Verb-related)

Với các dạng câu hỏi này, thường bạn sẽ cần phải xác định được cấu trúc câu, dấu hiệu nhận biết của câu, thì của câu để bạn có thể chọn chia động từ theo dạng.

Với phần chia động từ này, bạn cần lưu ý học thuộc bảng động từ bất quy tắc đặc biệt với các thì quá khứ và tương lai nhé

 Ex:

 • How many languages_____ John speak?

     a. do    B. does       C. did        D. will

 • Hurry! The train________ I don't want to miss it.

     a. comes      B. is coming      C. came      D. has come

- Liên từ và giới từ (Prepositions & Conjunctions)

Bạn cần lưu ý cách sử dụng, vị trí đặt của từng loại liên từ, giới từ để từ đó chọn đáp án chính xác.

 Ex:

 • He stops working _______ heavy raining.

     a. in spite of      B. although      C. despite      D. because of

 • They have a lot of difficulties in their life _______ their poverty.

     a. in spite of      B. although      C. because     D. because of

2. Loại hình đoạn văn thường xuất hiện trong Part 7

Trong Part này, bạn cần tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống, nội dung phần này thường bao gồm các loại văn bản như:

 • Loại 1. Quảng cáo

Các mẩu quảng cáo nhỏ đề cập tới các nội dung quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hoặc giới thiệu 1 thứ gì đó tới người dùng. Bạn cần chú ý tới các nội dung trong đoạn như sau:

- Bao nhiêu sản phẩm? chi tiết

- Đoạn đang quảng cáo cái gì vậy? ý chính

- Ai có thể sử dụng (sản phẩm)? suy luận

Ví dụ:

 • Loại 2. Fax dành cho doanh nghiệp

Nội dung các đoạn Fax được trao đổi với nhau trong nội dung công việc hoặc trao đổi thông tin giữa các nhân viên với nhau, nội dung câu hỏi thường sẽ xoay quanh các nội dung:

- Thời gian fax được gửi? chi tiết

- Mục đích của lá thư là gì? ý chính

- Mô hình của bản ghi nhớ là gì? suy luận

Ví dụ:

 • Loại 3. Forms, biểu đồ và đồ thị

Nếu câu hỏi đề cập tới các vấn đề về Form hay đồ thì thì bạn cần lưu ý các nội dung này nhé. Tuy nhiên, đó chỉ là tỉ lệ cao chứ không phải 100% rơi vào các dấu hiệu này đâu bạn nhé.

- Phần trăm của ...? chi tiết

- Mục đích của biểu đồ hình tròn là gì? ý chính

- Anh sẽ sử dụng thông tin? suy luận

Ví dụ:

 • Loại 4. Các bài báo và báo cáo

Các nội dung liên quan tới số liệu, bảng biểu và một vài thông tin báo cáo. Với các nội dung này thì bạn cần chú ý tới các thông tin chính như sau:

- Ngày nào là quan trọng? chi tiết

- Ý tưởng chính của bài viết này là gì? ý chính

- Ai có thể đọc báo cáo này? suy luận

Ví dụ:

 • Loại 5. Thông báo và đoạn văn

Các nội dung đoạn thông báo này khá đa dạng, tuy nhiên với các nội dung này vẫn có 1 vài nội dung chính bạn cần chú ý hơn bao gồm:

- Ai là (tên hay danh hiệu)? chi tiết

- Thông báo về cái gì? ý chính

- Ý kiến ​​của nhà văn là gì? Suy luận

III. Tài liệu tham khảo cho TOEIC PART 7

1. Một số điều cần chuẩn bị thật tốt để thi Part 7

 • Ôn tập kỹ các loại câu hỏi đọc hiểu thường gặp trong các bài đọc để hiểu câu hỏi.
 • Nghiên cứu đặc điểm nội dung của từng loại bài đọc và thông tin được trình bày.
 • Thực hành chiến lược tìm thông tin cho câu hỏi ý chính.
 • Thực hành chiến lược tìm thông tin cho câu hỏi chi tiết.
 • Thực hành chiến lược tìm thông tin cho câu hỏi suy luận.
 • Thực hành chiến lược tìm thông tin cho câu hỏi từ vựng.

Lưu ý:

Thực hành dịch lại đoạn đọc, câu hỏi và các lựa chọn để hiểu sâu thêm về nội dung, ghi nhớ từ vựng.

Thực hành kỹ năng tìm nhanh thông tin câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

 2. Một số tài liệu tham khảo

- Cuốn ABC TOEIC Reading

Cuốn sách được biên soạn với nội dung dành riêng cho những bạn mới bắt đầu nhằm giúp các bạn tăng kỹ năng đọc hiểu trong bài thi TOEIC. Đồng thời, cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về từ vựng, ngữ pháp và phương pháp đọc hiểu để người đọc sẵn sàng trong công cuộc chinh phục Part 5, 6, 7 TOEIC cực hiệu quả.

Xem trước sách tại đây:

 > > > Link tải: Tại đây

- Cuốn 1000 Reading Comprehension

Cuốn sách này bao gồm 10 đề thi Reading bao gồm 3 Part 5, 6, 7. Các tình huống điền từ trong phần 5 khá tổng quát, bao gồm hết các vấn đề trong bài thi TOEIC (từ loại, từ vựng, liên từ, đảo ngữ...)

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Longman New Real TOEIC

Cuốn sách hướng tới các học viên có trình độ từ 750+ trở lên. Cuốn reading này gồm 1 Pre- Actual và 8 bài test về phần đọc, bạn có thể ôn luyện thật kỹ, ôn đến đâu chắc đến đẩy từng bài.

- Cuốn Economy TOEIC RC 1000 volume 1 2 3 4 5

Đây là bộ sách được tìm kiếm và sử dụng nhiều nhất hiện nay khi luyện thi TOEIC, là một trong những cuốn sách tương đương với cuốn New Longman Real TOEIC. Nếu có nhiều thời gian các bạn hãy học cả 2 cuốn nhé, bộ sách phù hợp với những bạn có mục tiêu từ 700 TOEIC

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Tomato Compact Reading

Đây là bộ sách khá hay gồm 5 bài Actual test và Answer key giúp các bạn tự luyện tập Part 5, 6, 7 của bài thi TOEIC. Với những bạn có mục tiêu 800 TOEIC thì không nên bỏ qua cuốn sách này đâu.

> > > Link tải: Tại đây

- Cuốn Hacker TOEIC Reading

Bộ sách này rất thích hợp để tự học TOEIC với lời giải chi tiết rõ ràng, giúp các bạn dễ phát hiện các lỗi cơ bản trong phần TOEIC Reading. Hacker TOEIC gồm những dạng bài tổng hợp về reading giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất.

> > > Link tải: Tại đây

IV. Các mẹo và cách tránh bẫy trong PART 7

1. Cách tránh bẫy TOEIC PART 7

- Xác định từ loại cần điền: Bạn nên đọc lướt đoạn cần điền và xem kĩ câu hỏi đang cần đáp án, xác định từ loại đang thiếu trong câu để điền vào câu. Thông thường các dạng câu hỏi này bạn đôi khi không cần dịch, tuy nhiên để cẩn thận hơn, bạn vẫn có thể suy đoán nghĩa của từ nhé.

- Học các thì thường đi chung với nhau: Trong tiếng Anh có 1 số quy tắc riêng về vị trí của các từ loại với nhau. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý những cụm từ thường đi kèm với nhau và không theo các quy tắc nên bạn cần học thuộc những nhóm từ loại kiểu này nhé

- Lưu ý các dấu hiệu nhận biết của các thì trong câu: Hãy ghi nhớ thật kĩ những dấu hiệu nhận biết cơ bản của các thì thường dùng, nhờ đó bạn có thể nhận diện các thì này nhanh chóng và đơn giản hơn đó

- Phán đoán nhanh đáp án sai: Có những đáp án chắc chắn sai, sai khác biệt hẳn so với các đáp án khá. Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ những phương án này để tránh làm rối kết quả và thuận tiện hơn cho bạn khi chọn đáp án đúng.

> > > Xem thêm cách tránh bẫy đề thi TOEIC tại video dưới đây:

2. Mẹo làm bài thi TOEIC PART 7

-  Tìm ý chính của đoạn văn

Khi làm các bài thi đọc chúng ta không nên đọc toàn bộ bài luôn mà lúc nào chúng ta cũng cần đọc lướt qua để nắm ý chính, bởi khi nắm ý chính chuẩn xác và trong lúc dịch cụ thể từng câu sẽ gần với ý của tác giả nhất vì như chúng ta đã biết một từ vựng trong tiếng anh có rất nhiều nghĩa tùy từng hoàn cảnh nó sẽ có những cách dịch khác nhau.

-  Phân biệt cách sử dụng của từ đồng nghĩa

Để làm tốt được phần này thì vốn từ vựng của các bạn phải đa dạng và cần nắm vững nghĩa cũng như cách sử dụng của những từ vựng đồng nghĩa. Nhiều từ đồng nghĩa chúng ta tưởng có thể thay thế được cho nhau nhưng trong một số trường hợp chúng lại phải được phân biệt cách sử dụng. Theo mỗi ngữ cảnh, văn cảnh khác nhau chúng ta sẽ sử dụng từ vựng khác nhau.

-  Nắm vững cấu trúc của bài đọc và trả lời những câu hỏi liên quan

Nếu muốn đạt điểm cao trong Part 7 Reading Comprehension thì đây là lời khuyên rất hữu hiệu nhất của phần đọc hiểu. Trong phần này các bạn sẽ phải làm quen với rất nhiều bài đọc được lấy từ: thư tín, quảng cáo, thông báo, thư báo,... Để làm tốt phần này, các bạn hãy xác định loại bài đọc từ đó cố gắng hình thành những ý tưởng có thể xảy ra của từng bài.

-  Hãy cố gắng trả lời câu hỏi "who, what, where, when" liên quan đến bài đọc.

Khi bạn gặp bất cứ một bài đọc nào, hãy cố gắng trả lời những câu hỏi liên quan đến nó để bạn có thể dễ dàng tìm thông tin trong phần câu hỏi và câu trả lời. Ví dụ bạn hãy thử liệt kê xem : Những ai liên quan đến đoạn văn này? Bài đọc này nói về vấn đề gì? Đoạn văn này xảy ra ở đâu/khi nào?

Một lưu ý nữa là nếu các bạn sợ bị mất tập trung ở cuối giờ thì nên làm Part 7 TOEIC trước, vì phần này cũng cần có tinh thần làm bài tập trung cao đội. Nếu có tâm trạng phấn chấn và bình tĩnh thì thí sinh có thể làm các phần khác một cách tự tin và cảm thấy dễ dàng hơn.

Lưu ý thì của các câu: Bạn cần chú ý các dấu hiệu của thì là các trạng từ (yet,since,already, soon…) để nhanh chóng định hình được thì nào mà không cần phải dịch nghĩa cả câu

Xác định loại từ cần điền: khi đọc câu hỏi về từ loại thì bạn nhanh cho1nh tìm ngay nó cần danh từ, động từ, trạng từ hay tính từ rồi tìm đáp án. Thường bạn không cần phải dịch cả câu

Học các cụm từ (collocation): bạn nên học một danh từ hay động từ đi với giới từ nào

Ví dụ:

Đúng: Jealous of somebody

Sai: Jealous with somebody

Xác định thứ tự làm bài hợp lý

Đọc hiểu nhanh câu hỏi và rèn kỹ năng đọc lướt (Skim & Scan)

Dùng ngữ cảnh để trả lời những câu hỏi về từ vựng hoặc về ý chính của bài

Tìm thông tin kỹ và không kết luận quá vội vàng

V. Bài tập thực hành

Dưới dây là 1 ví dụ nhở để bạn có thể làm quen với  Part 7 TOEIC, bạn có thể tham khảo nha

1. Ví dụ 1

Passage 1:

Hotel Employment Opportunities: Skywalker Corporation
 
We are searching for motivated, energetic people to begin managing our newly-opened facilities. The Skywalker Corporation has become a world leader in the hotel and hospitality field by its rapid growth and expansion. We are currently working hard on the creation of hotels in Toronto, Lima, and Budapest. The prospective managers will be in charge of the hiring and firing of new employees, the procurement of the furniture, and any extra equipment while taking care of the daily operations. It is important that these new employees create a comfortable and pleasant environment for the workers and guests.

Potential employees must have at least seven years of managing experience in the hospitality industry. We prefer that our applicants have a business or hotel management degree, but it is not a necessity if the applicant has significant time working with finances. The ability to speak English and one more language is a significant advantage as most of our hotels are located in non-English speaking countries. This means that you might be relocated to a facility in which your language would be best utilized. Skywalker Corporation will cover any relocation costs, which is one of the many great benefits we offer along with our more than competitive salaries and health coverage.

Please send your resume and a cover letter to Robert Madden at [email protected].

Passage 2:

May 15

Dear Mr. Madden:

I just saw your ad and I am interested in the position of Hotel Manager which was advertised in the June issue of Hotel and Times. I have attached a resume, which includes my references, and a cover letter. I am currently the manager of the Waikiki Boutique Hotel where I have been working for the last nine years. In addition, I have gained a large amount of experience working in the international hotel scene. I have worked as a desk clerk in Paris and as an interim hotel manager in Seoul. I would be very happy to discuss my experience with you face to face. I can travel to your officer or we can have a conference call. I look forward to your reply.

Sincerely,

Anthony Honda

Question 1: f2100. What was the minimum amount of experience needed for this position?

A.      at least 7 years, but with the ability to speak more than one language

B.      at least 4 years

C.      less than 7 years but significant financial experience

D.      at least 9 years experience in managing

Question 2: f299. According to Anthony Honda’s e-mail, what makes him qualified for the job?

A.      His ability to speak more than one language

B.      His foreign work experience

C.      His extension of educational background

D.      His vast experience in hotel administration

Question 3: f298. What does the new manager NOT have to do?

A.      teach multiple languages to the new staff

B.      interview and hire new hotel workers

C.      procure the equipment

D.      run day-to-day operations at the site

Question 4: f297. Based on the job advertisement, what will Skywalker Corporation do soon?

A.      It will expand its facilities all over the world.

B.      It will move its main office to Toronto

C.      It is expanding into the entertainment business

D.      It will double its staff in a year

Question 5: f296. What kind of jobs is being offered?

A.      concierge

B.      management

C.      daily operations

D.      front desk services

2. Ví dụ 2

Passage 1:

Ms. Parker,

We would like to thank you for choosing us to book your tour of South Korea. The temporary schedule is listed below and includes the hotel reservation.

Itinerary

Day

DeParture

Time

Arrival

Time

Sunday

Hong Kong

2:00 p.m.

Seoul

6:50 p.m.

Tuesday

Seoul

12:00 noon

Hong Kong

4:45 p.m.

 
We regret to inform you that because you only signed up for 7 passengers, we cannot provide you a group discount rate. Our policy is that a group requires a minimum of 10 people in order to qualify for the 15% discount on airfare.
 
Your payment options are credit card, money order, or direct online transfer.
Harold Klum

********

Passage 2:

Mr. Klum,
 
Thank you for the speedy reply. We are really looking forward to our tour. We would like to leave on January 15th. We would also like to get a more detailed itinerary for our time in Seoul.
As for the tour, we have two more people who signed up for the trip, and despite our best efforts we can’t seem to find one more person. But we feel that with nine people we should qualify for the discount or a discount of some kind. I realize you have a company policy, but we thought you could bend it just this time. We hope to have a long relationship with you in the future.
 
Thanks again,
Ellie Parker

Question 1: f295. What would Ms. Parker like Mr. Klum to do?

A.      upgrade the rooms at the hotel

B.      upgrade the seats on the flight

C.      reduce the airfare

D.      send some more details about the plane ticket

Question 2: f294. According to the e-mails, what is NOT true?

A.      Mr. Klum is excited about his upcoming tour to Seoul.

B.      It is not clear if Ms. Parker will get a discount on her trip to South Korea.

C.      Nine people do not qualify for a discount on airfare

D.      Ms. Parker feels that she needs more information about her to stay in Seoul.

Question 3: f293. When do Ms. Parker and her group want to leave for Seoul?

A.      January 15

B.      January 17

C.      February 25

D.      March 16

Question 4: f292. According to the first e-mail, which of the following is NOT a possible method of payment?

A.      direct transfer

B.      money order

C.      credit card

D.      cash

Question 5: f291. What is NOT the purpose of the first e-mail?

A.      to confirm the hotel reservation

B.      to inform Ms. Parker that she got a discount

C.      to provide travel information

D.      to provide flight times

3. Ví dụ 3

Passage 1:

Wacky and Wild Poster Printing

Our mission is to produce the best posters with the highest quality at the lowest cost, all to suit your needs. We cater to large organizations and have produced posters for such events as rock concerts, school festivals, restaurants, giant department stores and so much more. We want to make your poster.

If you are interested in preordering your poster, visit our website at www.WWPP.com and take a look at our wide range of samples and prices. Maybe you will find an idea or two in our printed section. Listed below are our general prices for color posters.

Poster
Sizes

Matte
Poster Paper

Satin or
Glossy Paper

Banner
     Vinyl

Outdoor
Vinyl

A0

£ 35.00

£ 45.00

£ 50.00

£ 50.00

A1

£ 17.50

£ 22.50

£ 25.00

£ 25.00

A2

       £ 8.75

£ 11.25

£ 12.50

£ 12.50

A3

       £ 4.40

£ 5.60

    £ 6.25

   £ 6.25

A4

       £ 2.20

£ 2.80

    £ 3.10

   £ 3.10

 We do allow single printings, but if you buy in bulk we provide major discounts. See our website for details.
Not sure what you want?

No problem! We have a team of highly-trained and experienced staff waiting with great ideas for you. Just bring or e-mail the details of your event and we will put together a few demo designs for you to choose from.

This month we are having a sale on our outdoor vinyl posters where if you buy five, you get one free. These posters are ideal for those late summer concerts and festivals. So, if the late summer rain hits, your poster will still be there the next day.

Come into any one of our five convenient locations today!! If you have any questions, call Jim Davidson at 880-7765.

 ************

Passage 2:

To: Jim Davidson

From: Ichiro Kazanaki

Date: July 6

Subject: New Design Needed

Attach: logo.jpg, Jimmy.jpg, Rockdog.jpg, Drum.jpg

Dear Design Team:

We are hosting a rock concert at our school for frosh week in September and we have no idea what kind of posters we will need. I go to Hamilton University and I am in charge of promotions for the Frosh Week Committee. Our campus is quite large and the venue is also very spacious.

We would like you to make a few types of posters for us. We would like about 200 copies of one type of poster (A4) for the inside of the concert venue. On this poster, we would like the date (September 7), time (9:00 p.m.) and location (Timber Concert Hall), and also a picture of the opening act, the band Jimmy, and the main act called Rock dog. I have attached pictures of both. If you need more pictures there is a website available for both groups, www.jimmyskids.com for Jimmy, and www.rockadoo.com for Rock dog.

We would also like six very large (A0) outdoor vinyl posters made with the same information, but we would like to have the school crest on it too which is attached as logo.jpg.

We are eagerly awaiting your designs, and look forward to seeing the final product. I live in the dorms so please send them to school. Thanks in advance.

Ichiro Kazanaki

Question 1: f290. How much will Ichiro Kazanaki have to pay for the outdoor vinyl posters that he ordered?

A.      £ 240

B.      £ 250

C.      £ 280

D.      £ 300

Question 2: f289. Why is Ichiro Kazanaki contacting Jim Davidson?

A.      He wants a job

B.      He wants to pay for the final poster

C.      He wants to negotiate the price

D.      He wants to have a new poster design made

Question 3: f288. Who is Ichiro Kazanaki?

A.      a university student

B.      the promotions manager for frosh week

C.      a member of Rock dog

D.      a member of the school design team

Question 4: f287. What is discounted in the flier?

A.      outdoor vinyl posters

B.      single printings

C.      color prints

D.      new designs

Question 5: f286. What service is being offered?

A.      discounts on indoor posters

B.      printing of textbooks

C.      rock band promotions

D.      printing of banners

4. Ví dụ 4

Passage 1:

INVENTIONS INTERNATIONAL

October 1

Dale Evans

337 Wimbleton Rd.

Andover. Chelsea SP 98 2L

England

Dear Mr. Evans:

We are excited to tell you that we are offering you the job as the Director of International Marketing. We would like you to start on Monday, October 23.

As per our last meeting, your supervisor will be the Vice President of Operations, Samantha Jones. We would also like you to attend the executive meetings as a member of the Executive Management Group. We have enclosed a contract that states your offered annual salary, your conditions of employment, and a brief description of your job.

We are eagerly awaiting your arrival and look forward to working together.

Sincerely,

Jamie Larue

Senior Vice President

Inventions International

************

Passage 2:

October 7

Ms. Jamie Larue

190 Curtis Lane

Melbourne, NSW 9987

Australia

Dear Ms. Larue:

I gladly accept the position and the terms of employment for the Director of International Marketing. I had a great first meeting with Samantha Jones and look forward to working and learning together under her influence.

I have carefully looked over the contract and the job description, and fully accept the conditions offered. But, I am a little concerned about the start date. As you know, I am currently living in England, and I have slightly underestimated the amount of time I need to organize the move and get my affairs in order. So, is it possible for me to start on the 30th of October? Please let me know if this is feasible. I hope that this is not a giant inconvenience for you. Also, I have arranged an apartment in Melbourne, but I need someone to pick up the keys this week. Could you find someone to do this for me?

Sincerely,

Dale Evans

Question 1: f285. Why is Mr. Evans unable to start work on October 23rd?

A.      It is a national holiday

B.      He has a family crisis

C.      His home was burnt down

D.      He will be busy moving

Question 2: f284. What is Samantha Jones’ job at Inventions International?

A.      Vice President of Operations

B.      Director of Human Resources

C.      Sales Director

D.      Senior VP

Question 3: f283. What was the purpose of Dale Evans’ reply letter?

A.      to apply for a job

B.      to request an interview

C.      to accept a job

D.      to thank Ms. Larue for the interview

Question 4: f282. In the first letter, the word “enclosed” in paragraph 2, line 3 is closest in meaning to

A.      surrounded

B.      on the inside

C.      on the outside

D.      brought with

Question 5: f281. What information is NOT included in the contract?

A.      the potential salary

B.      contract terms

C.      employment background

D.      job description

5. Bài 5

Fertilizer Company Goes from Dirty to Green

Down and Dirty Manure company has recently built a new processing plant with a rather unconventional design. This plant was built with environmentally-friendly values, using green construction methods. Manager Bill Paxton says this plant was built to handle an excess of cow manure from the cattle ranching state of Texas. This plant combines both recycled, reused and non-toxic construction materials and methods. Parts used include the slates on the floor and the office doors, which were reclaimed from a local barn. Plus, the walls were insulated with rammed earth, and on the roof are solar panels designed for heating the 3,000-square meter building.

“Some people chuckled when we told the press that we would build our new plant using green technology,” Paxton stated, “but it cost 15% less to build the factory compared to traditional methods and materials, and to add to that the thick insulated earth walls and solar panels have already saved us a ton on our energy bills”.

Question 1: f280. What did Mr. Paxton say about the green processing facility?

A.      It is the first recycling facility built by the company.

B.      It manufactures products used to clean the environment.

C.      It has helped the company save money on energy costs.

D.      It is located on the same property as an old farm building.

Question 2: f279. What is the purpose of the press release?

A.      to announce a new brand of fertilizer

B.      to demonstrate a new method of cleaning the environment

C.      to inform of a more environmentally-friendly factory

D.      to tell people about Down and Dirty’s expansion into a new market.

Các bạn có thể Test online theo cấu trúc đề mới nhất:

Tại đây

Xem thêm:

Full chiến thuật chinh phục TOEIC listening

5 website luyện thi TOEIC miễn phí cực hiệu quả

Top 7 trung tâm tiếng Anh uy tín tại Hà Nội

 

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA "TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI"

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn học sinh lớp 8 Quốc Khánh với điểm số ấn tượng 915 TOEIC. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0TOEIC

3 NỮ SINH ĐẠT 800+ TOEIC & BÍ QUYẾT ÍT AI BIẾT ĐƯỢC

Ôn đúng lộ trình, chỉ sau 2-3 khóa học, 3 bạn học viên nhà cô Hoa xuất sắc đạt điểm mục tiêu. Và bí quyết của 3 bạn này là gì, cùng cô tìm hiểu trong bài viết này nhé!

0 TOEIC

Hành Trình Đến 990 TOEIC - Nữ sinh Đại học Đại Nam đã học thế nào?

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn Thùy Dương với điểm số tuyệt đối TOEIC 990. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0 TOEIC

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, từ 555 TOEIC khi test đầu vào, Thụy Phương đã chinh phục thành công 830 TOEIC và vượt target của bản thân. Cùng lắng nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm học và thi của mình nhé!

830 TOEIC

HỌC VIÊN 'CƯNG' XUẤT SẮC CHINH PHỤC 880 TOEIC SAU 2 THÁNG

Chỉ sau 1 khóa học lớp C tại cơ sở Ms Hoa TOEIC Lũy Bán Bích, Đông Khang - cậu học trò cưng của cô Minh Thư đã xuất sắc chinh phục 880 TOEIC. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khi đạt kết quả này nhé!

880 TOEIC

BỨT PHÁ GIỚI HẠN, CHINH PHỤC 925 TOEIC

Mình cảm thấy thầy cô ở Ms Hoa dạy rất tốt và rất thân thiện với các học trò. Sau khi học lớp B xong thì mình chỉ đạt mức điểm là 695, mình nghĩ rằng giới hạn và trình độ của mình chỉ có thể đến mức đó. Nhưng sau khi học lớp luyện đề, mình đã bức phá và đạt điểm số như hiện tại.

925 TOEIC

CAO THỦ 820 TOEIC CHIA SẺ BÍ KÍP LÀM BÀI HIỆU QUẢ

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Thảo Vy đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe cô bạn xinh xắn, giỏi giang chia sẻ kinh nghiệm học trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

KINH NGHIỆM CHINH PHỤC 820 TOEIC SAU 2 THÁNG HỌC ONLINE

Chỉ sau 2 khóa học online qua Zoom tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Nhung đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả của Nhung chia sẻ trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

BÍ KÍP CHINH PHỤC 945 TOEIC TỪ CAO THỦ

900+ TOEIC là điểm số mà nhiều bạn mơ ước và phải nỗ lực học tập thật nhiều nếu muốn đạt được. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Trúc Anh - người đã xuất sắc chinh phục 945 TOEIC nhé!

945 TOEIC

SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT 900+ TOEIC

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Phúc đã xuất sắc chinh phục 905 điểm TOEIC. Cùng nghe bạn chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả này nhé!

905 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27