Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Tổng hợp các từ nối trong tiếng Anh thông dụng nhất

Từ nối trong tiếng Anh (Linking words) có tác dụng liên kết giữa các câu giúp cho đoạn văn chặt chẽ, logic hơn. Nếu không có từ nối, chắc chắn những câu nói hay bài viết của bạn sẽ rất rời rạc.

Vậy từ nối trong tiếng Anh có những loại nào và cách sử dụng chúng như thế nào cho hiệu quả. Hãy cùng Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Từ nối trong tiếng anh không thể bỏ qua

I. CÁC LOẠI TỪ NỐI TRONG TIẾNG ANH

Sau đây, bài viết sẽ chia các loại từ nối theo ý nghĩa và chức năng để chúng ta có thể dễ dàng áp dụng trong các trường hợp.

1. Từ nối có tác dụng đưa ra ví dụ

 • As an example: Ví dụ như
 • For example: Ví dụ
 • For instance: Kể đến một số ví dụ
 • Specifically: Đặc biệt là
 • Thus: Do đó
 • To illustrate: Để minh họa

Ví dụ:

 • For example, he not only runs but he can also skate.
 • As examples of his athletic prowess, be can also run and skate.

2. Những từ nối có tác dụng so sánh

 • By the same toke: Với những bằng chứng tương tự như thế
 • In like manner: Theo cách tương tự
 • In the same way: Theo cách giống  như thế
 • In similar fashion: Theo cách tương tự thế
 • Likewise: Tương tự như thế
 • Similarly: Tương tự thế

3. Những từ nối có tác dụng cung cấp thêm thông tin

 • And: Và
 • Also: Cũng
 • Beside: Ngoài ra
 • First, Second, Third : Thứ nhất, thứ hai, thứ ba
 • In addition: Thêm vào đó
 • Furthermore: Xa hơn nữa
 • Moreover: Thêm vào đó
 • To begin with, Next, Finally: Bắt đầu với, Tiếp theo là, cuối cùng là

4. Những từ nối có tác dụng nhắc lại

 • In other words: Nói cách khác
 • In short: Nói ngắn gọn thì
 • In simpler terms: Nói theo một cách đơn giản hơn
 • That is:
 • To put it differently: Nói khác đi thì
 • To repeat: Để nhắc lại

5. Những từ nối có tác dụng khẳng định

 • In fact: Thực tế là
 • Indeed: Thật sự là
 • Especially: Đặc biệt là
 • No: Không
 • Yes: Có

6. Những từ nối chỉ sự đối lập

 • But, yet: Nhưng
 • However, Nevertheless: Tuy nhiên
 • In contrast, On the contrary: Đối lập với
 • Instead: Thay vì
 • On the other hand: Măt khác
 • Still: Vẫn 
 • Despite, in spite of, although: mặc dù

7. Những từ nối chỉ nguyên nhân, kết quả

 • Accordingly: Theo đó
 • And so: Và vì thế
 • As the result: Kết quả là
 • Consequently: Do đó
 • For this reason: Vì lý do này nên
 • Hence, so, Therefore, Thus: Vì vậy
 • Then: Sau đó

8. Những từ nối có tác dụng đưa ra kết luận

 • And so: Và vì thế
 • After all: Sau tất cả
 • At last, Finally: Cuối cùng
 • In brief: Nói chung
 • In closing: Tóm lại là
 • In conclusion: Kết luận lại thì
 • On the whole: Nói chung
 • To cunclude: Để kết luận 
 • To summarize: Tóm lại

9. Những từ nối có tác dụng chỉ vị trí

 • Above: Phía trên
 • Alongside: Dọc 
 • Beneath: Ngay phía dưới
 • Beyond: Phía ngoài
 • Farther along: Xa hơn dọc theo
 • in back: Phía sau
 • in front: Phía trước
 • Nearby: Gần
 • On Top off: Trên đỉnh của
 • To the left: Về phía bên trái
 • To the right: Về phía bên phải 
 • Under: Phía dưới
 • Upon: Phía trên

10. Những từ nối có tác dụng đưa ra sự liên hệ về thời gian

 • Afterward: Về sau
 • At the same time: Cùng thời điểm
 • Currently: Hiện tại
 • Earlier: Sớm hơn
 • Formerly: Trước đó
 • Immediately: Ngay lập tức
 • In the future: Trong tương lai
 • In the meantime: trong khi chờ đợi 
 • In the past: Trong quá khứ
 • Later: muộn hơn
 • Meanwhile: Trong khi đó
 • Previously: Trước đó 
 • Simultaneously: Đồng thời
 • Subsequently: Sau đó
 • Then: Sau đó
 • Until now: Cho đến bây giờ

II. BÀI TẬP SỬ DỤNG CÁC TỪ NỐI TRONG TIẾNG ANH

1. Bài tập
Exercise 1: Chọn đáp án đúng

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.

A. Unless

B. Because

C. If

D. In order that

2. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.

A. However

B. Whenever

C. Moreover

D. Beside

3. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.

A. and

B. so that

C. if not

D. or

4. __________ he goes to the theatre with me, I shall go alone.

A. Because of

B. Because

C. Unless

D. When

5. His mother was sick._________________, Jane had to stay at home to look after her.

A. But

B. However

C. So

D. Therefore

6. They asked me to wait for them; ____________, he didn’t turn back.

A. but

B. however

C. so

D. therefore

7. __________ the darkness in the room, we couldn’t continue our studying.

A. Because of

B. Since

C. Although

D. In spite of

8. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.

A. Since

B. Though

C. Because of

D. Despite

9. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went home.

A. therefore

B. but

C. however

D. so

10. _________________ he had to take her mother to the hospital, he still attened our party yesterday.

A. Because

B. In spite of

C. Because of

D. Although

Exercise 2: Hoàn thành các câu sau sử dụng từ nối đúng

1. The newly opened supermarket is so much cheaper than the one on Main Street. As a result/Furthermore, they do free delivery around the city, too. (Furthermore)

2. The project still managed to be finalized on time although/however it has several miscalculations.

3. The contract terms could not be finalized in time. As a result/After all, the contract lost the bid to their competitor.

4. He forgot his umbrella. At the same time/Consequently, they got soaking wet when they got home.

5. All flights to London have to be canceled due to/despite a heavy fog.

6. She’s already known a lot about cyber security. Nevertheless /Finally, she still finds the lecture quite interesting.

7. The economy is predicted that it will not improve this year. Accordingly/ On the contrary, some reports states that it might get worse.

8. The conference room will undergo some renovations. In the meantime/Yet, staff can use the interview room to hold meeting.

9. The other biographical studies in this volume are formerly/similarly brief and useful.

10. The new billing procedure will be used starting next month alongside/moreover the existing one.

2. Đáp án

Exercise 1:

CÂU

1

2

3

4

5

ĐÁP ÁN

A

C

B

C

D

CÂU

6

7

8

9

10

ĐÁP ÁN

B

A

B

D

D

Exercise 2:

1. The newly opened supermarket is so much cheaper than the one on Main Street. Furthermore, they do free delivery around the city, too. (Furthermore)

2. The project still managed to be finalized on time although it has several miscalculations.

3. The contract terms could not be finalized in time. As a result, the contractor lost the bid to their competitor.

4. He forgot his umbrella. Consequently, they got soaking wet when they got home.

5. All flights to London have to be canceled due to a heavy fog.

6. She’s already known a lot about cyber security. Nevertheless, she still finds the lecture quite interesting.

7. The economy is predicted that it will not improve this year. On the contrary, some reports states that it might get worse.

8. The conference room will undergo some renovations. In the meantime, staff can use the interview room to hold meeting and greet clients.

9. The other biographical studies in this volume are similarly brief and useful.

10. The new billing procedure will be used starting next month alongside the existing one.


Hy vọng qua bài viết trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ về cách sử dụng từ nối trong tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION) - CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG & CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT

PHRASAL VERBS VÀ NHỮNG CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

600 TỪ VỰNG TOEIC ĐỂ CHINH PHỤC 900 TOEIC

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

3 NỮ SINH ĐẠT 800+ TOEIC & BÍ QUYẾT ÍT AI BIẾT ĐƯỢC

3 NỮ SINH ĐẠT 800+ TOEIC & BÍ QUYẾT ÍT AI BIẾT ĐƯỢC

Ôn đúng lộ trình, chỉ sau 2-3 khóa học, 3 bạn học viên nhà cô Hoa xuất sắc đạt điểm mục tiêu. Và bí quyết của 3 bạn này là gì, cùng cô tìm hiểu trong bài viết này nhé!

0TOEIC

Hành Trình Đến 990 TOEIC - Nữ sinh Đại học Đại Nam đã học thế nào?

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn Thùy Dương với điểm số tuyệt đối TOEIC 990. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0 TOEIC

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, từ 555 TOEIC khi test đầu vào, Thụy Phương đã chinh phục thành công 830 TOEIC và vượt target của bản thân. Cùng lắng nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm học và thi của mình nhé!

830 TOEIC

HỌC VIÊN 'CƯNG' XUẤT SẮC CHINH PHỤC 880 TOEIC SAU 2 THÁNG

Chỉ sau 1 khóa học lớp C tại cơ sở Ms Hoa TOEIC Lũy Bán Bích, Đông Khang - cậu học trò cưng của cô Minh Thư đã xuất sắc chinh phục 880 TOEIC. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khi đạt kết quả này nhé!

880 TOEIC

BỨT PHÁ GIỚI HẠN, CHINH PHỤC 925 TOEIC

Mình cảm thấy thầy cô ở Ms Hoa dạy rất tốt và rất thân thiện với các học trò. Sau khi học lớp B xong thì mình chỉ đạt mức điểm là 695, mình nghĩ rằng giới hạn và trình độ của mình chỉ có thể đến mức đó. Nhưng sau khi học lớp luyện đề, mình đã bức phá và đạt điểm số như hiện tại.

925 TOEIC

CAO THỦ 820 TOEIC CHIA SẺ BÍ KÍP LÀM BÀI HIỆU QUẢ

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Thảo Vy đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe cô bạn xinh xắn, giỏi giang chia sẻ kinh nghiệm học trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

KINH NGHIỆM CHINH PHỤC 820 TOEIC SAU 2 THÁNG HỌC ONLINE

Chỉ sau 2 khóa học online qua Zoom tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Nhung đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả của Nhung chia sẻ trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

BÍ KÍP CHINH PHỤC 945 TOEIC TỪ CAO THỦ

900+ TOEIC là điểm số mà nhiều bạn mơ ước và phải nỗ lực học tập thật nhiều nếu muốn đạt được. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Trúc Anh - người đã xuất sắc chinh phục 945 TOEIC nhé!

945 TOEIC

SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT 900+ TOEIC

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Phúc đã xuất sắc chinh phục 905 điểm TOEIC. Cùng nghe bạn chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả này nhé!

905 TOEIC

Bí kíp chinh phục 900+ TOEIC chỉ sau 3 tháng

Chỉ sau 3 tháng học tại Ms Hoa TOEIC, Trần Nam đã xuất sắc chinh phục 925 TOEIC - một kết quả nằm ngoài mong đợi. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Nam về hành trình đạt số điểm tuyệt vời này nhé!

925 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27