Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn có ĐÁP ÁN chi tiết!

Tất tần tật kiến thức và bài tập về thì quá khứ hoàn thành

Xin chào các em!

Các em còn nhớ hôm trước Ms Hoa Toeic đã chia sẻ bài học Thì Hiện Tại Đơn (Simple present tense) – Công thức, Cách dùng, dấu hiệu nhận biết không? Để giúp các em rèn luyện kiến thức lý thuyết cô đã Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn có ĐÁP ÁN chi tiết! Các em hãy chăm chỉ làm bài tập thì hiện tại đơn và rèn luyện chắc chắn về chủ điểm ngữ pháp thì hiện tại đơn nhé!

Bài tập thì hiện tại đơn - Ms Hoa Toeic


I. Bài tập luyện tập thì hiện tại đơn

Bài tập 1: Chuyển đổi các câu cho sẵn sang thể khẳng định và phủ định

Thể khẳng định

Thể phủ định

Thể nghi vấn

We catch the bus every morning.

   
   

Does it rain every afternoon in the hot season?

 

They don’t drive to Monaco every summer.

 

The Earth revolves around the Sun.

   

She only eats fish.

 

 
   

How often do they watch television?

   

Does he drink tea at breakfast?

 

I don’t work in London

 

Your exam starts at 09.00

 

 
 

 

Is London a large city?

 

Bài tập 2. Chia động từ ở trong ngoặc

 1. My father always ................................ Sunday dinner. (make)
 2. Ruth ................................ eggs; they ................................ her ill. (not eat; make)
 3. "Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)
 4. ................................ Mark ................................ to school every day? (go)
 5. ................................ your parents ................................ your girlfriend? (like)
 6. How often ................................ you ................................ swimming? (go)
 7. Where ................................ your sister ................................? (work)
 8. Ann ................................. usually ................................ lunch. (not have)
 9. Who ................................ the ironing in your house? (do)
 10. We ................................ out once a week. (go)

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau. Có thể chọn khẳng định hoặc phủ định

   Ví dụ:

 • Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.
 • We've got plenty of chairs, thanks. We don't want (not want) any more.
 1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.
 2. Most students live quite close to the college, so they ................................ (walk) there every day.
 3. How often ................................ you ................................ (look) in a mirror?  
 4. I've got four cats and two dogs. I  ................................ (love) animals.
 5. No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.
 6. What's the matter? You ................................ (look) very happy.
 7. Don't try to ring the bell. It ................................ (work).
 8. I hate telephone answering machines. I just. ................................  (like) talking to them.
 9. Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.
 10. We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Ngoài thì quá khứ đơn các em có thể tìm hiểu kiến thức


Đáp án bài tập luyện thi thì hiện tại đơn

Bài tập 1:  Chuyển đổi các câu cho sẵn sang thể khẳng định và phủ định

Thể khẳng định

Thể phủ định

Thể nghi vấn

Vẻ đẹp ngôn từ

We catch the bus every morning.

We don’t catch the bus every morning

Do you catch the bus every morning?

Lưu ý: Với các đại từ xưng hô I, we (Tôi, chúng tôi), khi chuyển sang dạng câu hỏi thường đổi sang đại từ You (Bạn, các bạn) để phù hợp về nghĩa

Các cách nói khác:

- We take the bus every morning.

- We go to school/work by bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season

It doesn’t rain every afternoon in the hot season

Does it rain every afternoon in the hot season?

Các buổi trong ngày:

- Dawn: Bình minh

- Morning: Buổi sáng

- Noon: Buổi trưa

- Afternoon: Buổi chiều

- Dusk: Hoàng hôn

- Evening: Buổi tối

- Night: Đêm

- Midnight: Giữa đêm

They drive to Monaco every summer.

They don’t drive to Monaco every summer.

Do they drive to Monaco every summer?

 

Her mother is Vietnamese.

Her mother isn’t Vietnamese.

Is her mother Vietnamese?

 

She only eats fish.

She doesn’t only eat fish.

Does she only eat fish?

Fisherman(n): ngư dân

(Câu hỏi mở)

Gợi ý cách trả lời: Trả lời với trạng từ chỉ tần suất: usually, regularly, occasionally, sometimes,…

VD: They don’t watch television regularly.

They don’t watch television regularly.

How often do they watch television?

 

He drinks tea at breakfast

He doesn’t drink tea at breakfast

Does he drink tea at breakfast?

Tea không phát âm là /tia/

Tea /tiː/: Trà

I work in London

I don’t work in London

Do you work in London?

 

Your exam starts at 09.00

Your exam doesn’t start at 09.00

Does your exam start at 09.00?

 

London is a large city

London is not a large city

Is London a large city?

London không đọc là Luân Đôn

London /ˈlʌndən/

Bài tập 2: Chia động từ ở trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

makes

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất always => Chia động từ ở thì Hiện tại đơn

Make dinner: Làm bữa tối chứ không nói là cook dinner

2

doesn’t eat / make

Diễn đạt một thói quen ở hiện tại => Chia động từ ở thì Hiện tại đơn

Make somebody ill/sick: Làm ai đó phát bệnh hoặc kinh tởm

3

don’t smoke

Diễn đạt một thói quen ở hiện tại => Chia động từ ở thì Hiện tại đơn

Light (n): Bật lửa

4

Does…. go

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất everyday

 

5

Do….. like

Thói quen ra đề:

Những động từ chỉ ý kiến, cảm xúc cá nhân như like, think, believe,… thường được chia ở thì Hiện tại đơn

Fiancé (Chồng chưa cưới)/ Fianée (vợ chưa cưới)

Spouse: Vợ, chồng

6

Do…..go

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất often

=> Chia động từ ở thì Hiện tại đơn

 

7

does.......... work

Thói quen ra đề:

Khi hỏi về công việc và không kèm trạng từ chỉ tần suất và ngữ cảnh cụ thể => Chia động từ ở thì Hiện tại đơn

Work (v): Làm việc

Occupation = Job (n): Nghề nghiệp

8

doesn’t .... have.

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất usually

 

9

does

Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại

=> Chia động từ ở thì Hiện tại đơn

Iron (n): Bàn là

Do the ironing: Là quần áo

10

go

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất once a week  => Chia động từ ở thì Hiện tại đơn

Once in a blue moon: Thỉnh thoảng, hiếm khi

 

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau. Có thể chọn khẳng định hoặc phủ định

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

doesn’t speak

Chọn thể phủ định dựa vào nghĩa của câu: Bạn tôi thấy cuộc sống ở Paris hơi khó khăn. Cậu ấy không biết tiếng Pháp

Phân biệt cách dùng Say, Tell, Talk và Speak

SAY: “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.

Ex: - She said (that) she had a flu. (Cô ấy nói rằng cô ấy đang bị cảm)

TELL: kể, nói với ai điều gì đó, yêu cầu ai đó làm gì

Ex: - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi đang kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích)

- Tell him to clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta lau nhà càng sớm càng tốt)

SPEAK: Dùng khi nhấn mạnh đến việc phát ra tiếng, phát biểu, nói thứ tiếng gì

Ex: - She is muted. She can’t speak. (Cô ấy bị câm. Cô ấy không nói được)

- She can speak English fluently. (Cô ấy có thể nói tiếng Anh thành thạo)

- She’s going to speak in public about her new environmental project. / (Cô ấy sắp phát biểu trước công chúng về dự án môi trường mới của cô ấy)

TALK: nói chuyện với ai, trao đổi với ai về chuyện gì

Ex: - They are talking about you. / (Họ đang nói về bạn đấy)

2

walk

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất everyday

Close (adj): gần về không gian hoặc thời gian

Closely (adv): kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

3

do…look

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất often

 

4

love

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì Hiện tại đơn => Câu sau thường được cũng chia cùng thì Hiện tại đơn

Thói quen ra đề: Các động từ chỉ  nhận  thức như love, like, look, know,… không bao giờ chia ở thì Hiện tại (hoàn thành) tiếp diễn, quá khứ (hoàn thành) tiếp diễn và tương lai (hoàn thành) tiếp diễn

A cat person (slang): người yêu mèo

A dog person (slang): người yêu chó

5

doesn’t eat

Chọn thể phủ định dựa vào nghĩa của câu: Đừng chuẩn bị bữa sáng cho Mark, xin cảm ơn. Cậu ta không ăn sáng

- breakfast /ˈbrɛkfəst/: bữa sáng

- brunch /brʌntʃ/: bữa ăn sáng của những người dạy muộn (breakfast + lunch)

- lunch /lʌntʃ/: bữa trưa bình thường

- luncheon /ˈlʌntʃən/: bữa trưa trang trọng

- tea-time /'ti: taɪm/: Bữa trà bánh nhẹ xế chiều (của người Anh)

- dinner /ˈdɪnə/: bữa tối (có thể là trang trọng)

- supper /ˈsʌpə/: bữa tối (thường ngày, với gia đình)

- midnight-snack /ˈmɪdˌnaɪt snæk/: ăn khuya

6

look

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì Hiện tại đơn => Câu sau thường được cũng chia cùng thì Hiện tại đơn

 

7

doesn’t work

Chọn thể phủ định dựa vào nghĩa của câu: Đừng cố nhấn chuông. Chuông cửa không hoạt động

 

8

like

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì Hiện tại đơn => Câu sau thường được cũng chia cùng thì Hiện tại đơn

 

9

wins

Dấu hiệu là every game

Good at: giỏi về...

Bad at: kém về...

10

don’t own

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất always

 

II. Bài tập thực hành 

Bài tập 1: Thêm đuôi /s/ hoặc /es/ vào sau các từ sau:

Work → …………..

Study → …………..

Go → …………..

Eat → …………..

Cry → …………..

Wash → …………..

Play → …………..

Try → …………..

Watch → …………..

Swim → …………..

Spy → …………..

Mix → …………..

Write → …………..

Fly → …………..

Kiss → …………..

 

Bài tập 2. Điền trợ động từ vào chỗ trống để thành câu phủ định:

 1. I ................................ like tea.
 2. He ................................ play football in the afternoon.
 3. You ................................ go to bed at midnight.
 4. They................................ do the homework on weekends.
 5. The bus ................................ arrive at 8.30 a.m.
 6. My brother ................................ finish his work at 8 p.m.
 7. Our friends ................................ live in a big house.
 8. The cat ................................ like me.
 9. I ................................ love dogs.
 10. It ................................ rain every afternoon here.

 

Bài tập 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. She (not study) ..…………….………. on Saturday.
 2. He (have) ………………………. a new haircut today.
 3. I usually (have) ..…………….………. breakfast at 6.30.
 4. Peter (not/ study) ..…………….……….very hard. He never gets high scores.
 5. My mother often (teach) ..…………….………. me English on Saturday evenings.
 6. I like Math and she (like) ..…………….………. Literature.
 7. My sister (wash) ..…………….………. dishes everyday.
 8. They (not/ have) ..…………….……….breakfast every morning.
 9.  My cousin, Peter (have) ..…………….………. a dog. It (be) ..…………….………. an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like) ..…………….………. eating pork. However, it (never/ bite) ..…………….………. anyone; sometimes it (bark) ..…………….………. when strange guests visit. To be honest, it (be) ..…………….………. very friendly. It (not/ like) ..…………….………. eating fruits, but it (often/ play) ..…………….………. with them. When the weather (become) ..…………….………. bad, it (just/ sleep) ..…………….………. in his cage all day. Peter (play) ..…………….………. with Kiki everyday after school. There (be) ..…………….………. many people on the road, so Peter (not/ let) ..…………….………. the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) ..…………….………. naughty, but Peter loves it very much.

 

Bài tập 4: Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits to work? à Do they wear suits to work?

1. she / not / sleep late at the weekends     

➤  ______________________________

2. we / not / believe the Prime Minister      

➤  ______________________________

3. you / understand the question?               

➤  ______________________________

4. they / not / work late on Fridays              

➤  ______________________________

5. David / want some coffee?                        

➤  ______________________________

 6. she / have three daughters                       

➤  ______________________________

7. when / she / go to her Chinese class?      

➤  ______________________________

8. why / I / have to clean up?                        

➤  ______________________________

9. how often / she / go to the cinema / ?    

➤  ______________________________

10. she/ not/ usually/ go/ to the church/.     

➤  ______________________________

Đáp án bài tập thực hành thì hiện tại đơn

Các em check đáp án phần bài tập thực hành nhé!

Bài tập 1:

Work → Works

Study → Studies

Go → Goes

Eat → …Eats

Cry → Cries

Wash → Washes

Play → Plays

Try → Tries

Watch → Watches

Swim → Swims

Spy → Spies

Mix → Mixes

Write → Writes

Fly → Flies

Kiss → Kisses

Bài tập 2:

 1. don’t
 2. doesn’t
 3. don’t
 4. don’t
 5. doesn’t
 6. doesn’t
 7. don’t
 8. doesn’t
 9. don’t
 10. doesn’t

Bài tập 3:

 1. doesn’t study
 2. has
 3. have
 4. doesn’t study
 5. teaches
 6. likes
 7. washes
 8. don’t have
 9.  My cousin, Peter has a dog. It is an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name is Kiki and it likes eating pork. However, it bites anyone; sometimes it barks when strange guests visit. To be honest, it is very friendly. It doesn’t like eating fruits, but it often plays with them. When the weather becomes bad, it just sleeps in his cage all day. Peter plays with Kiki everyday after school. There are many people on the road, so Peter doesn’t let the dog run into the road. He takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 4:

 1. She does not sleep late at the weekends     
 2. We do not believe the Prime Minister      
 3. Do you understand the question?               
 4. They do not work late on Fridays              
 5. Does David want some coffee?                       
 6. She has three daughters                       
 7. When does she go to her Chinese class?      
 8. Why do I have to clean up?                        
 9. How often does she go to the cinema?    
 10. She does not usually go to the church.     

Các em chăm chỉ học tập thật tốt nhé! Ngoài ra, em nào muốn nâng cao thêm kiến thứcTOEIC có thể tham khảo: 

Tin tức khác

ĐỘI NGŨ SỨ GIẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA

14 TUỔI SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC 915 ĐIỂM - HỌC VIÊN NHÀ CÔ HOA "TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI"

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn học sinh lớp 8 Quốc Khánh với điểm số ấn tượng 915 TOEIC. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0TOEIC

3 NỮ SINH ĐẠT 800+ TOEIC & BÍ QUYẾT ÍT AI BIẾT ĐƯỢC

Ôn đúng lộ trình, chỉ sau 2-3 khóa học, 3 bạn học viên nhà cô Hoa xuất sắc đạt điểm mục tiêu. Và bí quyết của 3 bạn này là gì, cùng cô tìm hiểu trong bài viết này nhé!

0 TOEIC

Hành Trình Đến 990 TOEIC - Nữ sinh Đại học Đại Nam đã học thế nào?

Học viên vừa ghi tên vào bảng vàng nhà cô - bạn Thùy Dương với điểm số tuyệt đối TOEIC 990. Bạn đã trải qua những gì, cùng cô Hoa tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

0 TOEIC

Học viên xuất sắc tăng 300 điểm TOEIC chỉ sau 2 khóa học

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, từ 555 TOEIC khi test đầu vào, Thụy Phương đã chinh phục thành công 830 TOEIC và vượt target của bản thân. Cùng lắng nghe bạn chia sẻ kinh nghiệm học và thi của mình nhé!

830 TOEIC

HỌC VIÊN 'CƯNG' XUẤT SẮC CHINH PHỤC 880 TOEIC SAU 2 THÁNG

Chỉ sau 1 khóa học lớp C tại cơ sở Ms Hoa TOEIC Lũy Bán Bích, Đông Khang - cậu học trò cưng của cô Minh Thư đã xuất sắc chinh phục 880 TOEIC. Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn khi đạt kết quả này nhé!

880 TOEIC

BỨT PHÁ GIỚI HẠN, CHINH PHỤC 925 TOEIC

Mình cảm thấy thầy cô ở Ms Hoa dạy rất tốt và rất thân thiện với các học trò. Sau khi học lớp B xong thì mình chỉ đạt mức điểm là 695, mình nghĩ rằng giới hạn và trình độ của mình chỉ có thể đến mức đó. Nhưng sau khi học lớp luyện đề, mình đã bức phá và đạt điểm số như hiện tại.

925 TOEIC

CAO THỦ 820 TOEIC CHIA SẺ BÍ KÍP LÀM BÀI HIỆU QUẢ

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Thảo Vy đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe cô bạn xinh xắn, giỏi giang chia sẻ kinh nghiệm học trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

KINH NGHIỆM CHINH PHỤC 820 TOEIC SAU 2 THÁNG HỌC ONLINE

Chỉ sau 2 khóa học online qua Zoom tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Nhung đã xuất sắc chinh phục 820 điểm TOEIC. Cùng lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả của Nhung chia sẻ trong group Tự học TOEIC 990 cùng Ms Hoa nhé!

820 TOEIC

BÍ KÍP CHINH PHỤC 945 TOEIC TỪ CAO THỦ

900+ TOEIC là điểm số mà nhiều bạn mơ ước và phải nỗ lực học tập thật nhiều nếu muốn đạt được. Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Trúc Anh - người đã xuất sắc chinh phục 945 TOEIC nhé!

945 TOEIC

SINH VIÊN NGÀNH DƯỢC CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẠT 900+ TOEIC

Chỉ sau 2 khóa học tại Ms Hoa TOEIC, Hồng Phúc đã xuất sắc chinh phục 905 điểm TOEIC. Cùng nghe bạn chia sẻ những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả để đạt được kết quả này nhé!

905 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27