Trung Tâm Luyện thi TOEIC, TOEIC Online | Anh ngữ Ms Hoa
Đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam

Unit 2: Một số nguyên tắc phát âm của Nguyên âm và Phụ âm (Phần 1)

Bài chia sẻ trước cô đã hướng dẫn phương pháp tự học phát âm Tiếng Anh, hôm nay cô sẽ chia sẻ cùng các em một số nguyên tắc phát âm của nguyên âm và phụ âm.
 
Khi viết, một từ được cấu thành bởi các chữ cái, khi nói, một từ được tạo thành bởi các âm. Trong tiếng Anh, cách viết và cách đọc một từ có thể khác nhau. Vì vậy, việc nắm được các nguyên tắc về mối quan hệ giữa chính tả và cách phát âm là rất quan trọng.

> Giới thiệu về bảng phiên âm tiếng anh IPA
 
I/ Quan hệ giữa chính tả và phát âm của một số nguyên âm thường gặp.
 
1. Các nhóm chữ thường được phát âm thành /i:/
 

Rule(s) Examples Exceptions
Nhóm chữ“ea”, hoặc “ea”+ phụ âm trong các từ có 1 hoặc 2 âm tiết thường được phát âm thành /i:/
 
Sea, seat, please, heat, teach, beat, easy, mean, leaf, leave, breathe Break, Breakfast, great, steak,
measure, pleasure, pleasant, deaf, death, weather, feather, breath,
 
 “ear” à /iə/.
Nhóm chữ“ee”, hoặc “ee”+ phụ âm trong từ một âm tiết thường được phát âm thành /i:/
 
tree, green, teen,  teeth, keep, wheel, feel, seed, breed, sheet, speed  Beer, cheer, deer
 “eer” à /iə/.
Nhóm chữ “ie” đứng trước nhóm chữ “ve” hoặc “f” thường được phát âm thành /i:/
 
Believe, chief, relieve, achieve,  brief, thief  
Hậu tố “-ese”  để chỉ quốc tịch hay ngôn ngữ thường được phát âm thành /i:/
 
Vietnamese, Chinese, Japanese, Portuguese  


Các em làm Bài tập thực hành sau đây: Chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại
 
1. A. heal      B. tear         C. fear      D. ear
2. A. break    B. heat        C. mean    D. weave
3. A. feet       B. sheep     C. beer      D. fee
4. A. great     B. repeat     C. East      D. Cheat
 
Đáp án:
 
1. A. heal /hi:l/  B. tear /tiə/ C. fear /fiə/   D. ear /iə/
2. A. break/breik/   B. heat/hi:t/  C. mean/mi:n/  D. weave/wi:v/
3. A. feet/fi:t/ B. sheep/ ʃi:p/ C. beer/ /biə/ D. fee/fi:/        
4. A. great /greit/ B. repeat/ri'pi:t/ C. East/i:st/ D. Cheat/tʃi:t/
 
2. Các nhóm chữ thường được phát âm thành /ɔː/

 

 

Rule(s) Examples Exceptions
Nhóm chữ“all” trong các từ một hoặc hai âm tiết thường được phát âm thành /ɔː/ Call, fall, small, tall, all  
Nhóm chữ “au” đứng trước một hoặc nhiều phụ âm thường được phát âm thành /ɔː/ Audience, author, daughter, haunt, August Aunt, laugh, laughter
Nhóm chữ “aw” hoặc “aw” cộng một phụ âm thường được phát âm thành /ɔː/ Law, lawn, awful, awesome, draw  
Nhóm “wa” đứng trước hoặc hai phụ âm thường được phát âm thành /ɔː/ Wall, water, walk  
Nhóm chữ “or” hoặc “ore” đứng cuối từ hoặc trước một phụ âm trong từthường được phát âm thành /ɔː/ For, port, short, distort, report, or, therefore, foresee, core, mentor doctor, translator


Bài tập thực hành: Hãy chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại
 
1. A. hall            B. charm         C. far       D. calm
2. A. paw           B. raw             C. war      D. car
3. A. transport    B. afford         C. horse   D. hose
4. A. because    B. aunt            C. auditory    D. automobile
 
Đáp án:
1. A. hall /hɔ:l/   B. charm/tʃɑ:m/   C. far/fɑ:/   D. calm /kɑ:m/
2. A. paw /pɔ:/    B. raw/rɔ:/   C. war/wɔ:/        D. car/kɑ:/
3. A. transport/trænspɔ:t/  B. afford/ə'fɔ:d/  C. horse/hɔ:s/  
D. hose/houz/
4. A. because/bi'kɔz/    B. aunt/ɑ:nt/  C. auditory/'ɔ:ditəri/    D. automobile/'ɔ:təməbi:l/
 
3. Các nhóm chữ được phát âm là /uː/.

 

 

 

 

 

Rule(s) Examples Ngoại lệ
Nhóm chữ“oo” hoặc “oo” + phụ âm đứng cuối một từ thường được phát âm là /uː/. Food, zoo, cool, fool, soon, tool, spoon, pool, goose  “oo” à /ʌ/ (examples: Blood, flood)
 “oo” à /u/ (examples: book, hook, good, cook, wood)
Nhóm chữ “ue” hoặc “oe” đứng cuối từ thường được phát âm là /uː/. Blue, shoe, clue, glue
 
“oe” -à /ou/ (Examples: Toe, hoe, coerce)
“oe” -à  /ju/ (Examples: fuel, cue, due, duel) 
Nhóm chữ “ew” đứng cuối từ có 1 hoặc 2 âm tiết, thường được phát âm là /uː/. drew, crew, flew, sewage, grew, ”ew”à /ju/ (Examples: pew few)
Nhóm “ui” đứng trước một phụ âm, thường được phát âm là /uː/. Bruise, fruit, juice  
”ui” à /i:/ ( Examples: build)

 
Bài tập thực hành: Hãy chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại
 
1. A. fuel           B. blue        C. hue        D. cue
2. A. flew          B. few         C. crew      D. chew
3. A. cruise       B. build       C. bruise    D. fruit
4. A. tooth        B.  booth      C. good     D. soon
 
Đáp án:
1. A. Fuel/fjul/    B. blue/bluː/      C. hue/hju/    D. cue/dju/          
2. A. flew/fluː/    B. few/fju/     C. crew/kruː/      D. chew/tʃuː/.
3. A. cruise/kuːs/ B. build/bi:ld/  C. bruise/b
ruːz/  D.fruit/fruːt/
4. A. tooth/tuːθ/  B. booth/buːθ/   C. good/gud/  D. soon/suːn/
 
4. Các nhóm chữ thường được phát âm là /ei/.
 

 

 

Rules Examples
Nhóm chữ“ay” đứng cuối một từ thường được phát âm là /ei/. Day, play, ashtray, stay
Nhóm chữ “a” + phụ âm+”e” đứng cuối từ có một hoặc hai âm tiết thường được phát âm là /ei/. Plate, cake, pale, whale, safe, inhale
 
Nhóm chữ “ai” + phụ âm đứng cuối từ 1 hoặc 2 âm tiết  thường được phát âm là /ei/. Mail, nail, sail, sailor, maid, paid, wait, gain, maintain, grain,
Chữ “a” đứng liền trước nhóm chữ kết thúc từ “-ion” và “ian” thường được phát âm là /ei/. Nation, explanation, preparation

 
Bài tập thực hành: Hãy chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại
 
Odd one out
1. A. take        B. say                C. brake      D. national
2. A. tail          B. fail                 C. explain   D.
3. A. hate        B. made            C. cake        D. sad
4. A. creation  B.  translation    C. examination    D. librarian
 
Đáp án:
Câu 1, đáp án là D. national /'næʃənl/ vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /æ/còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /ei/
 
Câu 2, đáp án là D. Britain /'britin/ vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /i/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /ei/
 
Câu 3, đáp án là B. sad /sæd/ vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /æ/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /ei/
 
Câu 4 đáp án là D. librarian /lai’breəriən/vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là /eə/, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là /ei/

Chúc các em học tốt nhé!

By Ms Phương Anh – Humorous Messenger

Tin tức khác

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Folder niềm tự hào

Khánh Giang - CÔ GÁI TÁO BẠO THAY ĐỔI CÔNG VIỆC ĐÃ GẮN BÓ 5 NĂM - CHINH PHỤC 855 TOEIC

Khánh Giang - CÔ GÁI TÁO BẠO THAY ĐỔI CÔNG VIỆC ĐÃ GẮN BÓ 5 NĂM - CHINH PHỤC 855 TOEIC

Quyết định đổi ngành, đổi nghề dù đã có được một sự nghiệp dày dặn trong lĩnh vực du lịch, Khánh Giang nhanh chóng xác định mục tiêu TOEIC 800+ để nắm trọn cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế chỉ sau 2 tháng tham gia 1 khoá học tại Anh Ngữ Ms Hoa Đà Nẵng.

855TOEIC

Nguyễn Văn Tý – chàng trai IT trẻ nhanh gọn chinh phục 805 TOEIC ngay từ lần đầu tiên

Ai cũng có 24h như nhau mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng sử dụng hiệu quả được 24h vô giá đó, chọn "tự kỷ luật" là chìa khoá vàng đã giúp Nguyễn Văn Tý đạt thành tích 805 TOEIC ngay từ lần thi đầu tiên sau một khoá Pre tại Anh Ngữ Ms Hoa Đà Nẵng.

805 TOEIC

Võ Thị Thanh Ngọc - cô sinh viên cá tính chinh phục 935 TOEIC nhờ bí quyết cực “độc lạ”

Chỉ với 01 khóa học tại Anh ngữ Ms Hoa, Thanh Ngọc đã hái được quả ngọt với thành tích cực kỳ ấn tượng - TOEIC 935. Cùng xem qua những chia sẻ chân thật nhất từ người trong cuộc nhé!

935 TOEIC

"KIẾN THỨC CÓ THỂ Ở NHÀ HỌC ĐƯỢC, NHƯNG ĐỘNG LỰC VÀ NIỀM CẢM HỨNG THÌ KHÔNG" - NGUYỆT ÁNH 900 TOEIC [ĐÀ NẴNG]

"Trong suốt 4 năm đại học, tính đến giờ phút này, chọn Anh Ngữ Ms Hoa để học tiếng anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. Là sinh viên năm cuối, giờ em rất tự tin để nộp hồ sơ ứng tuyển vào các bệnh viện quốc tế"

900 TOEIC

“Bật mí” bí quyết học tiếng Anh của anh chàng sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiếng Anh đối với cuộc sống và công việc, anh chàng sinh viên chuyên ngành điều khiển tự động đã bước vào chặng đường chinh phục tiếng Anh với số điểm đáng mơ ước 945 điểm.

945 TOEIC

Hành trình chinh phục 835 điểm TOEIC của thầy giáo vật lý tương lai ở Hồ Chí Minh

Khoa – anh chàng sinh viên ĐH Sư Phạm đã đến với TOEIC cùng một định hướng tương lai rõ ràng khi học tại Anh ngữ Ms Hoa

835 TOEIC
">
Liên hệ
Xem tất cả
01:33:27